1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. ‘Otorite’ye İtaat Çağrısı Yapanların Başkaldırısı..
‘Otorite’ye İtaat Çağrısı Yapanların Başkaldırısı..

‘Otorite’ye İtaat Çağrısı Yapanların Başkaldırısı..

Başka ülkeler sözkonusu olunca, otoriteye itaati devamlı vurgulayan ve bu arada Filistin’lilerin devlet olmadıkları için, cihad yapamıyacağını ileri sürerek, o hareketleri suçlayanların, şimdi, devlet otoritesine karşı başkaldırmaları, bir sakîm anlayışın

A+A-

Selahaddin E. Çakırgil'in analizi:

‘Tarikat’  bilindiği üzere ‘yol’ mânâsına gelen ‘târiq’den gelir; ‘tariqât’  ise, ‘yollar’ mânâsında ve ‘târiq’ kelimesinin çoğuludur. Böyle olunca, ‘tarikatlar’ denildiğinde, (..’lar-lar..’ gibi) çoğulun çoğulu yapılmış olur. Bu durum, tabiatiyle yanlıştır, ama, ‘galat-ı meşhûr, kelâm-ı fasîhden evlâdır..’ (meşhur olmuş yerleşik yanlış, sözün en güzel şekilde söylenmesinden de önde gelir..) sözü de unutulmamalı..

‘Tarikat’ların ortaya çıkışı üzerine çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bazıları da demişlerdir ki:

Müslümanların tarihinde, meşruiyyet için hakk kavramı yerine, kılıç ve servet gücü devreye girip, saltanat ve iktidar ortaya çıkınca..

Dünya iktidarını ele geçirenler karşısında direnmek isteyen çevreler veya güç odakları kendilerine, siyasî iktidarın kolayca uzanamıyacağı özel bir hareket alanı seçmişler ve çeşitli şekillerde etkiledikleri kesimlerin gönüllerine, ruhlarına hitab ederek varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu ‘târiq’i, yolu seçenler, zâhiren, saltanat ve iktidar sahibleriyle işleri yokmuş veya onlarla uzlaşma halindeymiş gibi davranmış ve ama, gerçekte o saltanat ve siyasî iktidar güçlerini giderek etkisiz duruma getiren bir yöntem geliştirmişlerdir.

‘Saltanat’  sistemleri ve sair siyasî iktidarlar, geniş kitleleri görünmez şekilde etkileyen bu gibi hareketleri kendileri için tehlikeli görmedikleri müddetçe, bu paylaşma zımnen, karşılıklı bir kabul görmüş ve ortaya âdeta şöyle bir formül çıkmıştır: ‘Sen bana dokunma, ben de sana dokunmayayım.. Sen maddî güçler dünyasında saltanat sür, ben de manevî alanda..’

Ve bu paylaşım, başka dinlerin mensubları arasında yaşanmıştır, ama, hele de müslüman coğrafyalarında varlığını daha etkili şekilde hâlen de sürdürmektedir.

Ama, nazarî / teorik olarak birbirini tamamlıyor gibi gözüken bu güç odakları arasındaki  denge bozulduğunda ise, mücadele hep çetin olmuştur. Çünkü, bir tarafta bir yönetim mekanizmasının görünür güçleri vardır; karşı tarafta ise, yönetilen kitlelerin içinde görünmeyen, yaygın ve objektif olarak belirlenmesi zor, belirsiz bir kitle vardır.

Normal zamanlarda, birbirini tamamlıyor sanılan ve amma, içinde birbirine zıddiyeti de taşıyan bu gizli zıd kutublar dünyasında, denge bir kez bozuldu mu, ortaya çıkan karmaşa ve çekişmeden kimin galib geleceğini kestirmek konusunda önceden bir tahminde bulunulamaz. Çünkü, maddî-siyasî iktidar güçleri, zâhiren üstün gibi sanıldıkları bir zaman diliminde, dayandıkları tabanın çözülmesi ve felçli durumuna düşmesiyle fonksiyonlarını yapamaz hale düşüp, hattâ çökebilir. Büyük çapta görünmez olan alana dayanan ‘tarikat’lar ise, böyle tehlikeli zamanlarda, daha bir görünmez olur, yer altına çekilirler, ama, etkilerini devam ettirebilirler.

Bunun en çarpıcı örneklerini kendi ülkemizin son 100 yılında da yaşamışızdır. Miladî- 19. yüzyıl  materyalizminden ve bonapartist - jakoben eğilimlerden alan İttihad- Terakkî kadrolarının ve kemalist sistemlerin dârağaçlı ve sürgünlü, zindanlı ağır sosyal baskılar, ilk planda zafer kazanmış gibi gözükmesine rağmen, inanç merkezli sosyal hareketlerin daha uzun soluklu ve sosyal bünyenin katmanlarına derinden derine işlediği görülmüştür.

*

Son günlerde, AK Parti Hükûmeti ile Cemaat denilen ve elinde, gazete-dergiler, tv. kanalları ve dershaneleri, yurt içi ve yurt dışındaki okulları, bir takım yardım kuruluşları ve de uluslararası güç odaklarıyla ilginç irtibatları ile, giderek artan bir güç sahibi olduğu bilinen hareket arasındaki sürtüşmeyi yukarda anlatılan tabloya göre ele alabiliriz.

Yazının Devamı…