Mektup

Haziran 1991A+A-

Teşekkürlerini ve dualarını ileti­yor. Bu çalışmamızın kendisini ya­kından ilgilendirdiğini ve izlemek istediğini belirtiyor. "Çıkarken" başlıklı yazınızdaki "İlahiyat Fakültesi Öğ­rencileri" ifadesine serzenişte bulu­nuyor.

Dergimizle alakalı değerlendir­meleri şunlar:"

1 - Adı ve biçimi: Gü­zel.

2- Ön kapak, başlık ve muhteva: Güzel.

3- Çıkarken: Yerinde ve ye­terli. Müfredat programları ile ilgili bi­raz sivri kaçan ifadeler bu sayfada yer almayabilirdi.

4- Halepçe'nin Dü­şündürdükleri: Tesbitler ve yorumlar yerinde. Ama bu yazı daha sonraki sayılarda yayınlanabilirdi.

5- Arka kapaktaki başlık -"Kur'an'a Yakla­şımdaki Yanlışlar"- bence uygun de­ğil. Bunun dışında diğer yazılar olumlu başlıklar ve mesajlar taşı­yor."

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR