Mektup

Haziran 1991A+A-

Kur'an'ın kendisi üzerinde yapı­lan çalışmaların başlamasının ken­disini son derece memnun ettiğini söylüyor. Mektubundan konuyla ilgili iki paragrafını alıntılıyoruz:

"insanların üzerine binmiş olan yüklerin ve taklid zincirlerinin kırılıp atılması için Kur'an'ın getirdiği dinin ne olup ne olmadığını öğrenmek ge­rekir. Bunun tek yolu da Kur'an'a dönmek, onun üzerinde düşünmek­tir: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yok­sa kalblerinin üzerinde kılıflar mı var?"

"Kur'an'ı düşünmeyip başka şey­lerin üzerine yönelenlerin anlayışları kılıflara konulur, Kur'an'a ters bir sü­rü gelenek, bid'at Kur'an'a rağmen Kur'an'a mal edilir. Artık siz Kur'an'ın gerçek manasını anlatmaya kalksa­nız küfr ile damgalanırsınız. İşler öyle tersine döner ki gerçek imana kü­für, küfür işlerine ve alametlerine de iman damgası vurulur."

Dergimizi Kur'an bazında bir ça­lışma olarak değerlendiriyor ve ba­şarı dileklerinde bulunuyor.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR