Mektup

Mayıs 1991A+A-

"Söz" Hakkında

Konya imam-Hatip Okulu'nda ve sonrasında, okul arkadaşları ile "Oku" dergisini çıkarmıştık. Bu bizim ilk denememiz oldu. Sonra bir süre "Nesil" dergisini çıkardık. Bu dergi il­kine nisbetle daha başarılı idi; çünkü o tecrübeyi de ihtiva ediyordu. Fa­kültemizin öğrencilerinden bir avuç himmet ve gayret sahibi gencin çı­karmaya başladığı "Söz" dergisi ba­na bu geçmişi hatırlattı. Dergi onlar için "okul" olacak, denizde bizzat ça­balayarak yüzmeyi öğrenecekler, edindikleri bilgi ve beceri ile daha mükemmele doğru ilerleyecekler. "Çıkarken" başlıklı yazılarında he­def ve ilkelerini sıralamışlar, ilim, is­lam ve gerçekler dışında bir bağ ve bağlantılarının bulunmaması, grup­çuluk yerine vahdet ve tevhide yö­nelmiş bulunmaları en önemli ilkeleri ve en hayırlı yönelişleridir. Sa'ylerinin meşkûr, amellerinin makbul olmasını diliyorum.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR