1. YAZARLAR

  2. Haksöz

  3. Kürt Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Kürt Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Ekim 2010A+A-

Kürt Sorununun Çözümü ve Ateşkesin Sürmesi İçin Atılması Gereken Adımlar:

1- Kemalist resmi ideolojik dayatmaların neticesi olarak bugüne kadar binlerce insanın ölümüne ve büyük acıların yaşanmasına yol açan Kürt sorununun kaynağı doğru tespit edilmeli ve inkârcı-asimilasyoncu söylem ve politikalarla kapsamlı biçimde yüzleşilmeli ve militarist vesayet reddedilmelidir.

2- PKK ateşkes sürecini devam ettirmeli ve uzlaşma yolunu açmalıdır.

3- Devlet, sınır ötesi ve sınır içi tüm operasyonları durdurmalıdır.

4- Çeşitli operasyonlarla gözaltına alınan seçilmişler ve Kürt siyasetçileri ilk duruşmada tutuksuz olarak yargılanmak üzere serbest bırakılmalıdır.

5- Toplumsal barışın adımlarından biri olarak siyasi genel affın ilan edilmesine yönelik yasal düzenlemelere süratle başlanmalıdır.

6- PKK sorununun çözümünü kolaylaştırıcı bir adım olarak örgüt, BDP üzerindeki vesayetini sona erdirmeli, BDP'nin çözümde sivil inisiyatif almasının önünü açmalıdır. Ayrıca Öcalan'ın cezaevi koşulları taraflarca istismar edilmemelidir.

7- PKK kendisi dışındaki tüm kesimleri yok sayıcı ve baskı uygulayıcı tutumundan vazgeçmelidir.

8- Kürtçe, anadilde eğitim de dâhil olmak üzere, her alanda serbest bırakılmalıdır.

9- İlköğretim okullarında her sabah çocuklarımıza okutulan “Andımız” ve liselerde okutulan “Milli Güvenlik Dersleri” kaldırılmalı ve eğitim müfredatı resmi ideolojiden arındırılmalıdır.

10- Kürtçe medya ve neşriyatta zorlaştırıcı bürokratik işlemler ile kısıtlayıcı mevzuat kaldırılmalıdır.

11- Bölgede bir fitne unsuruna dönüşen koruculuk sistemi kaldırılmalı ve ileride karşılaşılması muhtemel düşmanlıkların oluşmaması için sosyal ve ekonomik rehabilitasyon çalışmaları yapılmalıdır.

12- Bölgede bir çeşit fiilî OHAL anlamına gelen askerî yasak bölge uygulaması sonlandırılmalıdır.

13- Bölgede kayıp, fail-i meçhul ve köy yakma dosyalarının üzerinde ciddiyetle durulmalı, sorumlular cezalandırılmalı, devlet mağdurlardan özür dilemelidir.

14- Batıda meydana gelen linç olayları engellenmeli, suçluları cesaretlendirici politikalardan vazgeçilmelidir.

15- Güvenlik gerekçesiyle orman yakmalarının önüne geçilmelidir.

16- Devlet diline hâkim olan ırkçı, dışlayıcı ve inkârcı söylem başta anayasa olmak üzere tüm mevzuattan, literatürden ve müfredattan çıkarılmalıdır.

17- Kürt kimliği de dâhil tüm fıtri kimlikler ve haklar anayasal güvence altına alınmalıdır. Veya etnik vurgulu anayasal vatandaşlık tanımından vazgeçilmelidir. 

18- Tanzimat’la başlayan merkeziyetçi devlet anlayışının, farklılıkları ve sosyal-kültürel zenginlikleri dışlayan, bürokratik tahakkümü besleyen yapısı tartışmaya açılmalı ve âdem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışı geliştirilmelidir.

19- Toplumda bozulmaya yüz tutan ahlaki yapının düzeltilmesi ve kardeşliğin yeniden tesisi için eskiden olduğu gibi başat rol oynayabilecek din eğitiminin önü açılmalıdır. Devlet dinden elini çekmelidir.

KARDEŞLİK İÇİN ADALET PLATFORMU (KİAP)

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR