1. YAZARLAR

  2. Dünya ve İslam Dergisi

  3. "İslami Parti" Tartışmalarına İlişkin Açıklama

Dünya ve İslam Dergisi

Yazarın Tüm Yazıları >

"İslami Parti" Tartışmalarına İlişkin Açıklama

Haziran 1991A+A-

İslamî hareketin örgütlü kitlesel propaganda noktasında bir takım legal zemin ve araçlara gereksinim duyduğu açıktır. Bu araçlardan biri olarak düşünüldüğünde, elbette en temel ilke olarak sistem üstü mücadele yönteminden taviz vermeyecek devrimci bir siyasal parti örgütlenmesinin müslümanlara, bazı risklerle birlikte kimi avantajlar da sağlayabileceği söylenebilir. İslami hareketin geldiği noktada, şartlar gerekli kıldığında bu konu hem yöntem hem de biçim açısından ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. Bugün Türkiyeli müslümanların gündemine sokulan 'İslamî Parti' tartışmalarının ise, her şeyden önce sun'i ve zamansız olduğu görülmektedir.

Mevcut şirk sistemini bütüncül olarak reddeden irili ufaklı İslami grupların örgütlenme ve müslümanlar arası ilişkiler konusunda henüz fikrî olarak halledilememiş meseleleri, önemli yaklaşım farklılıkları vardır. Parti gibi, müslümanların tümünü ilgilendiren, yaşaması ve misyonunda başarılı olabilmesi için azami derecede katılımı gerekli kılan bir proje ise ancak gerekli altyapının tesisinden sonra ve mevcut cemaatler, gruplar, oluşumların katılımı sağlanarak kuşatıcı bir şekilde oluşturulabilir.

Mevcut parti projesi ve gündemi, Türkiye İslamî hareketinin kendi doğal gelişimi neticesinde varılan ve hareketin kendi zemininden kaynaklanan bir konu değildir. Sistemin kendi insiyatifi ile, daha önceden koymuş olduğu bir takım yasakları, bir takım hesaplar dahilinde kaldırması akabinde tamamıyla şahsi bir takım girişimlerle müslümanların gündemine taşınan bir konudur. Dolayısıyla bu projenin oluşumu ve gündeme gelişi usulsüzdür.

Parti örgütlenmesi dar kadro faaliyeti değil, kitlesel bir örgütlenmedir ve kitlesel bir talep gerektirir. Böyle bir örgütlenmenin gerektirdiği kitlesel zemine ne şu, ne de bu şahıs veya grup bu aşamada sahip değildir. Kendini ayakta tutabilecek kitlesel zemine sahip olmayan bir parti varlığını sürdüremeyecektir. Bu yetersiz şartlarda ortaya konulacak bir parti teşebbüsü ise ancak müslümanlar arasındaki kopukluğu ve mesafeyi arttıracak ve mevcut düzen partilerine meşruiyet kazandırma işlevini görecektir.

Yukarıda saydığımız eleştiriler çerçevesinde "Parti" konusundaki bu girişimi yanlış, zamansız ve yetersiz görüyoruz.

Bu yazı toplam 1541 defa okunmuştur.
BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR