1. YAZARLAR

  2. Ziya Tepe

  3. Haksöz Dergisinin Misyonu

Haksöz Dergisinin Misyonu

Mart 2016A+A-

Öncelikle 25 yıllık süre boyunca Haksöz gibi bir ekol dergisini çıkardığınız için sizleri tebrik ediyoruz. Cenabı Hak’tan daha nice 300 sayılar çıkarmanızı niyaz ediyoruz. Başarılar, adanmışlıklara, büyük gayretlere ve emeklere bağlıdır.

Haksöz dergisi, ilk sayısından itibaren aralıksız olarak alıp okuduğum bir dergidir. Elbette böylesine uzun bir süre takip etmem, içeriğini beğenmemden ve istifade etmemden dolayıdır.

Haksöz dergisinin dışında Dünya ve İslam dergisini de okudum; Yöneliş Yayınları, daha sonra Ekin Yayınlarından çıkan kitapların hemen hemen tamamını aldım. Ve bunların birçoğunu da okudum. Sizlerin bu emeklerinize karşı; ister dergi ister yayınevinizin yayınladığı eserler hususunda daha fazla yardımcı olamadığım için eziklik hissettiğimi belirtmek isterim.

Haksöz, tarihte Urvetul Vuska dergisi misali bir misyon dergisidir. Ülkemizde hassaten “ihya ve inşa” hareketine ihtiyaç vardır. İhya ve inşanın mümessilleri Afgani, M.Abduh, M. İkbal gibi şahsiyetlerin tanınması ve bunların düşüncelerinin derinlemesine işlenmesi ve yeni nesle de aktarılması gerekir. Haksöz böyle bir misyonu yüklendiği için dergiyi önemsiyoruz. Haksöz dergisi ve Ekin Yayınları bir mektebin kuruluşlarıdır.

Arzumuz, derginin içerik olarak daha da zenginleştirilmesidir. Bu boyutuyla derginin üzerinde daha fazla durulması, önemsenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Mektep ve hareket olmanın en etkin araçlarından birisi de yayınlanan dergi ve gazete ile birlikte yayınlanan kitaplardır. Bu yayınlar hem düşünce ve fikirler hem de mesajların iletimini sağlayan etkin araçlardır.

Derginin Türkiye’nin her tarafına dağıtılması ve insanların rahat bir şekilde ulaşabileceği bir sistem oluşturulması bu anlamda önemlidir. Şüphesiz bunun bir maliyeti olacaktır. Fakat eminim ki bunun derginin/misyonun daha çok kişiye ulaşmasında ciddi bir katkısı olacaktır.

Türkiye’de Yeni Şafak, Vakit, Star gibi gazetelerin kültür sayfaları ve aylık olarak gazete ile birlikte verdikleri kitap ekleri vardır. Bu eklerde ve kültür sayfalarında Haksöz dergisi ve Ekin Yayınlarının çok kıymetli kitaplarının tanıtımının yapılması bu anlamda önemli.

Ayrıca İslami dergilerde de tanıtımla ilgili yazı ve reklamları görmüyoruz. Bu konuda örnek tanıtım ve dağıtım yapan yayınevleri Nesil ve Timaş Yayınlarıdır. Bu yayınlar hem tanıtım ve reklam konusunda hem de halka ulaşma konusunda çok başarılıdırlar. Haksöz dergisi ve Ekin Yayınlarından gerekirse bir grubun Türkiye’nin her tarafı ile irtibat sağlayacak bir çalışma yapması bir alternatif olarak görülebilir.

Türkiye’de yayıncılığın çok ciddi sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bunlardan birincisi dağıtım, ikincisi ise tahsildir. Bu sorunların aşılamayacak sorunlar olmadığı kanaatindeyim. Her sorunun mutlaka çözümü de vardır.

Derginin içeriği ile ilgili olarak ise insanın manevi, ibadi ve ahlaki yönü eksik bırakılıyor. Bu boyutuyla Muhammed İkbal, bizler için örnektir. İrfani boyut, Türkiye’de İslamcıların en belirgin eksikliklerinden biridir.

Pakistan’da Cemaat-i İslami’nin bu boyutunun güçlü olduğu ifade edilir. Hakeza İhvan-ı Müslimin hareketi manevi, ahlaki ve ibadi boyuta çok önem vermiştir. Hareketin kurucusu Hasan el-Benna bizzat eğitimin bu boyutunun üzerinde durmuştur.

Başta Peygamber Efendimiz bizzat kendisi inziva hayatı, tefekkür, namazları erkânına göre kılmada büyük hassasiyet göstermiş, gece namazı kılmış, nafile namaz kılmış, nafile oruç tutmuştur. Resulullah (s)kendisi ve ashabının manevi ibadi ve ahlaki boyutlarının eğitimine önem vermiştir.

Dergide ve kitap yayınlarınızda irfani boyutu işleyen yazılara/kitaplara daha fazla yer vermenizi bundan dolayı önemsiyor, talep ediyoruz.

Allah yar ve yardımcınız olsun.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR