1. YAZARLAR

  2. Beşir Eryarsoy

  3. Evvela İsrail'in maşası olduğu emperyalist terör sorgulanmalı!

Evvela İsrail'in maşası olduğu emperyalist terör sorgulanmalı!

Mayıs 2002A+A-

İştişhadi Eylemleri Nasıl Yorumlamalı?

1- Söz konusu eylemleri gerek yöntem, gerekse de siyasi sonuçları açısından değerlendirdiğinizde meşru, haklı ve etkili eylemler olarak görüyor musunuz?

2- Bu eylemlerin faillerinin siyonistlerce "terörist" olarak nitelenmelerine karşın, kimi kesimlerde ise "çaresiz insanlar" şeklinde acıma ile karışık bir sahiplenme/sempati duygusu ile karşılandıkları görülüyor. Genelde İslami çevrelerin, bu eylemlerin faillerine ilişkin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Filistin sorunu sizin deyiminizle Ortadoğu'nun kilit sorunu, İslam ümmetinin pek çok sorunu arasında en önemlilerinin başında yer alan bir sorun. Bu sorunun çözümü için İslam ümmetinin diğer sorunlarından ayrı düşünülmemesi ve fakat hakettiği yerine oturtulması, gereken ilgi, dikkat ve basiret ile ele alınması kaçınılmaz olur. Ümmetin bu alanda özel bir şekilde kendisini test etmesi ve gerekirse bu konuda eğitmesi, sorunlarının ve bu arada Filistin sorununun çözüme kavuşturulması için, meselenin baş ilgilisi ve tam temsilci tarafı olarak konuyu tüm ümmetin gereken hassasiyetle sahiplenmesi zorunludur.

Bu genel çerçeveden sonra, herşeyden önce sorgulamaların adil olması gerekir. Müslümanlar dışında, ya da İslâm adına olmayarak sorgulamaya kalkışan tüm kişi ve mihrakların evvela adaletli olmasını beklemek müslümanların ve özellikle Filistinli müslümanların hakkıdır. Evvela yüz yıla yaklaşan İsrail'in maşası olduğu emperyalist terör sorgulanmalı, mahkûm edilmeli, haksızlıklarının tamamı telafi edilmeli ya da ettirilmeli. Bu süre zarfında verilen bütün maddi ve manevi zararlar tazmin edilmeli, en azından suçlular teşhir ve mahkûm edilmeli. Ondan sonra ancak "istişhadi eylemler"in eğer sorgulanması gerekiyorsa, sorgulanmasına sıra gelmeli. Bunlar yapılmadan, tek taraflı yapılacak sorgulamaların en azından iyi niyetleri sorgulanabilir.

İstişhadi eylemler, canını feda etmekten başka kullanacak silahı kalmamış, kendi mantığına göre de canını dahil herşeyini feda edecek kadar haklı olduğuna iman edenlerin yapabileceği bir eylemdir. Bu eylemlerin, bazı kimseler tarafından "intihar" olarak adlandırılması, herşeyden önce bu çapta haklı olmanın ne demek olduğunu anlayamayanların ya da konuyu çarpıtmak isteyenlerin tutumu olarak değerlendirilmelidir.

Her türlü barışçı yolla çözüm arayışları, kesintisiz olarak sürdürülen emperyalist İsrail terörüne rağmen devam ettirildiği halde, bütün bu çabaların sonuçsuz kalmış olması dahi, bu eylemlerin haklılığı, meşruiyeti ve stratejik açıdan doğruluğu için yeterlidir.

Bu eylemler, çaresizlerin eylemleri değil, çaresizleştirilmişlerin, her türlü feryat ve ızdıraplarına karşı üç maymunlar rolünü oynayan çifte standartlı, ikiyüzlü bir dünya siyasetinin suratına indirdikleri tokattır.

Müslümanların bu hadise karşısındaki tutumlarına gelince, öncelikle bu eylemleri doğru adıyla anmalarını öneriyoruz. "Adım Ahmed'dir" diyene "sen Kaya'sın" demek en azından bir cehalettir. Bu eylemlere başlamadan önce bu eylemlerin meşruiyetinin araştırılıp tespit edildiği, sonra bu eylemlere başlandığı bilinen bir husustur.

BU SAYIDAKİ DİĞER YAZILAR