1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. “Müslüman Ailenin Temel Hassasiyetleri“
“Müslüman Ailenin Temel Hassasiyetleri“

“Müslüman Ailenin Temel Hassasiyetleri“

Özgür-Der Tatvan şubesinin geleneksel Cuma seminerlerinin bu haftaki konuğu Batman Özgür-Der’den eğitimci-yazar Şefik Sevim oldu.

A+A-

‘’Müslüman Ailenin Temel Hassasiyetleri ‘’nin konuşulduğu seminer aynı gün içerisinde farklı saatlerde bayanlara ve erkeklere tebliğ edildi.

Mehmet Turmak’ın  moderatörlüğünü yaptığı seminer, Erol Kutlu’nun okuduğu Kur’an-ı kerim ve mealinin ardından başladı.

Şefik Sevim; konuşmasında şu hususları belirtti:

Müslüman bir aile zamanın ruhunu Ve fıkhını iyi bilmesi gerekir:  Şu anda nasıl bir toplumda? nasıl bir zamanda yaşıyoruz? Sorularının cevabını hakkıyla verebilmemiz gerekir.  Bu bakımdan Hz.Ali’nin  şu güzel sözünü hatırlamakta fayda görüyorum “çocuklarınızı bulunduğunuz zamandan daha başka bir zemin için terbiye ediniz.”  Zamane  gençlerinin eskiye oranla çok farklı olduklarını iyi bilmemiz ve buna göre tavır takınmamız gerekir. Örneğin, yirmi yıl öncesinin tebliğ metodlarıyla eğitim veremeyeceğimizin bilincinde olmamız gerekmektedir.

Müslümanların “Değer ve kimlik’’ merkezli bir  aile yapısını kurabilmesi gerekir: Teknolojik aygıtların kontrolü ve ıslahı çok önemlidir. Müslümanlar teknolojik aygıtlar karşısında edilgen bir tavır değil tam aksine etken bir tavır geliştirebilmeli ve sanal gündemlerin yozlaştırıcı etkisinden kurtulabilmelidirler. Bilgisayar ve televizyon gibi aletlerin kontrol altına alınamadığı bir ortamda gerekirse şifreleme çözümüne başvurulması gerekmektedir.

Müslüman bir aile Hikmetli bir istişari mekanizma oluşturmalıdır: Peygamberimizin Hudeybiye Antlaşmasını esnasında Ümmü Seleme annemizle istişare etmiş olması bu bakımdan bizim için önemlidir. İstişare büyüklerde mütevazilik sağlaması gençlerde de aşırı özgüveni dizginlemesi açısından anlamlı ve önemlidir.

Müslüman bir aile kendi içinde düzen kurabilmeli ve disiplin anlayışını gelenekselleştirebilmelidir: Askeri katılıkta bir disiplin anlayışını kastetmemekle beraber bu konuda tamamen bir gevşekliği de kabullenmemiz mümkün değildir. Yatış kalkış saatlerinin, yeme içme saatlerinin bir düzeninin olması önemli bir gerekliliktir. Müslüman bir aile düzen bakımından güzel bir örneklik ortaya koyabilmelidir.

Müslüman bir aile din eğitimini hayatın normal akışı içerisinde verebilmelidir: Dini terbiyenin hayatın normal seyri içerisinde verilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyim.

Müslüman bir aile meşru örfi geleneklerine önem göstermelidir: Örfi değerlerin önemli olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Özellikle bölgemizde bize ait olan örfi inceliklerin bir hassasiyete dönüşmesi gerektiğinin bilinmesi gerekir. Örneğin coğrafyamızın bir gerçeği olan taziye adetinin bu anlamda olumlu olarak kullanılabileceğine şahsen kanaat getirmekteyim.

Sosyal Ve ibadi alanlardaki ritüelleri yaşamayı gelenekleştirebilmek:

Örneğin; sabah ve akşam namazlarının ailece cemaatle kılınması çok önemlidir. Bu hususun aile fertlerine ayrı bir kimlik ve sorumluluk bilinci yükleyeceğini düşünmekteyim. Ritüellerin yanı sıra panel, eylem, seminer gibi etkinliklere aile fertlerinin topluca ehemmiyet göstermesi ve iştirak etmesi de önemli bir husustur.

Haftada bir defa ailenin birinci derecedeki fertlerinin bir araya gelmesi:

Örneğin; aile bireylerinin imkanları ölçüsünde nezih bir ortamda beraber yemek yemesi önemli bir husustur. Toplumumuzda var olmayan bu anlayışın aile bireylerine özgüven ve saygınlık yükleyebilmesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyim.

Aile fertlerinin ve özellikle çocukların kendine ait bir kitaplığının ve infak amaçlı bir kumbarasının olması: Okuma bilincine sahip ve paylaşımcı çocuklar yetiştirebilmek için bu hususun önemli olduğunu düşünmekteyim. Bunun yanı sıra öğrenci velileri olarak bizlerin çocuğumuzun okul durumundan haberdar olması, gerektiğinde okul aile birliği gibi kurumlara fiili olarak müdahale edebilmesi ve sorumluluk alabilmesinin önemli olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

Ayrıca, çocuklarımızın okul ile ev arasındaki meçhul zamanlarının iyi bilinmesi ve kontrol altında olması gerekmektedir.

Müslüman bir ailenin fertlerinin birbirlerini tanıma çabası içinde olmaları:

Özellikle ebeveynlerin birbirini tanıması ve çocuklarının hobilerini, fobilerini, beklentilerini vs. bilmesi, aile içi iletişim açısından çok büyük önem arz etmektedir.

Aile hayatındaki  iki önemli esas;  Hürmet ve Merhamet:

Politik gerginliklerin, çatışmaların yaşandığı bir vasatta aile hayatımızı ve huzurumuzu bu durumdan uzak tutmak için ilişkilerimizde hürmetkar ve merhametli olmayı esas almalıyız.

Dilimizde ve tavırlarımızda bir zerafet takınarak mevcut sıkıntıların üstesinden gelmeye çalışmak temel şiarımız olmalıdır.

‘’Rol model’’ karmaşasından korunmak: En başta çocuklar olmak üzere aile fertlerini başkalarıyla kıyaslamak ve terbiye etmek yanlışına düşülmemesi gerekmektedir.

Hesap verebilirlilik: Aile fertleri içerisinde kim olursa olsun herkesin gerektiğinde hesap verebilmesi,bazı konuları izah edebilmesi  gerekmektedir çünkü kendini hesap vermekten beri tutan kişi müstağni bir tavır içine  girebilecektir ki bu durum İslami anlayışımıza aykırı bir tutum olacaktır.

Sosyal alanlarda yaşanan sıkıntıların aileye yansıtılmaması: Meslek hayatının, sosyal yaşamın getirmiş olduğu huzursuzlukların aile fertlerine yansıtılmaması aile huzuru için önemli bir husustur. Bu durumun zıddı bir tavır da bizatihi bir haksızlık ve zulümdür.

Mahremiyetin hürmeti: Aile fertlerinin birbirlerinin mahremine, özeline, izzeti nefsine saygılı olması unutulmamalıdır. Ve bunun gibi önemli hususların ulu orta konuşulmaması gerektiği unutulmamalıdır.

Akraba ziyaretlerini, sılai-rahim’i gözetme sorumluluğu:

Akrabalarımızı tamamen dışlama ve gözetmeme gibi bir yanlışa düşmemekle beraber bunun zıddı olan feodal bir tarzda ailecilik, kavimcilik yapma  gibi yanlışlara düşmekten de kendimizi sakındırmalıyız. Kısacası Rabbimizin de buyurduğu gibi vasat bir ümmet olmalıyız.

Kendi Değerlerimizle Barışık Bir Mekan/Ev Modelini Benimsemek

Seminer, soru-cevap faslının ardından sona erdi.

tatvan-20161015-01.jpgtatvan-20161015-02.jpgtatvan-20161015-03.jpg

HABERE YORUM KAT

2 Yorum