MUSTAFA YILMAZ

MUSTAFA YILMAZ

Yazarın Tüm Yazıları >

Münacat

A+A-

Ey şan, şeref ve izzet sahibi Rabbimiz!

Ey Mütekebbir, Ey Mütedebbir, Ey Müteal olan Rabbimiz!

Senden kuvvet, kudret ve izzet istiyoruz Ya Rabbi!

Ey Rabbimiz kaderlerimiz senin elindedir. İşlerimizin sonu sana döner. Bizim durumumuzdan habersiz değilsin. Istırabımızı sana bildiririz Ya Rabbi!

Üzüntümüzü, dertlerimizi ve şikayetimizi sana arz ederiz Ya Rabbi! Zalimlerin zulmünü sana şikayet ediyoruz Ya Rabbi!

Senin yolunda savaşan mücahitlere yardım et Ya Rabbi! Onların yanında ol ki onlar da seninle olsunlar Ya Rabbi! Onları yalnız bırakma. Onlara zafer ver ve onları güçlendir Ya Rabbi!

Onların görüşlerini güçlendir, istikametlerini kavi kıl, silahlarının hedeflerini birleştir. Onların kelimelerini birleştir, onların kalplerini ıslah et.

O mücahitleri kudretinle düşmanların saldırılarından koru.

Ey Rabbimiz! Düşmanların düzenlerini dağıt, birliklerini boz, kalplerine korku sal, güçlerini zayıflat.

Fasıkların fıskını, facirlerin fücrunu, kafirlerin küfrünü, zalimlerin zulmünü sana şikayet ediyoruz. Hainlerin cürümlerini, cürümlerinin cezasını da sana şikayet ediyoruz Ya Rabbi!

Ey Rabbimiz! Hıristiyanlardan, Yahudilerden bizlere düşmanlık besleyenlerin kinini, tükenmez garazlarını ve adaletsizliklerini de sana şikayet ediyoruz. Sapmış, yolunu şaşırmış bütün kimselerin adaletsizliklerini ve zulümlerini de sana şikayet ediyoruz.

Ey Rabbimiz! Gerçekten kafirler ve zalimler karanlığı uzatır ve nura engel olmaya çalışırlar. Onları karanlıklarında boğ.

Ey Rabbimiz! Senin dininin düşmanlarının kini derinlere ulaşmıştır. Mücrim kralların, yöneticilerin, iktidar sahiplerinin kini derinlere ulaşmıştır. Onları kinlerinde boğ.

Ey Rabbimiz! Onların üzerine doğruluk, adalet ve hak elini gönder. Bu kötülükleri savan eller kıl bizleri.

İzzetimizi bize geri ver Ya Rabbi! Onunla düşmanlarımızı yok et. Onların zulümlerini, kinlerini, katliamlarını sana bildiriyoruz. Onlar çocuklarımızı, ihtiyarlarımızı öldürüyorlar, kadınlarımızı kirletiyorlar. Ekini ve nesli ifsad ediyorlar.

Ey Rabbimiz onların zulmünü ve ilhadını sana bildiriyoruz. Bizim senden başka sahibimiz yoktur. Dünyada sahipsiz kalmış insanları yegane sahibi sensin. Sen kullarına merhametle muamele edersin. Sen bizleri bu zalimlerin ellerine mi bırakıyorsun Ey Rabbimiz!

Ey Rabbimiz! Küfrün, şirkin ve zulmün otoritelerini yerle bir et. Kuvvetlerini başlarına geçir. Onlar senin kullarına zulmediyorlar, yeryüzünde fesadı yayıyorlar, katliamlar yapıyorlar ve senin dinini aşağılıyorlar.

Ey Rabbimiz sen bunlardan haberdarsın ve sen onların hepsinden güçlüsün.  Bizler güçsüzlüğümüzü, dağınıklığımızı sana bildiriyoruz. Onlara gücünü göster, azametinle, kudretinle onları cezalandır. Gücünle onların güçlerine karşılık ver.

Ey Rabbimiz! Onlara Ad kavmine gönderdiğin fırtınayı gönder.

Ey Rabbimiz! Onlara Semud’un çığlığını, Nuh’un tufanını gönder!

Ey Rabbimiz! Göklerin ve yerlerin melekutu senin elindedir. Onlara yerleri ve gökleri dar et. Semanın sakinlerinin lanetini onların üzerine yağdır, yeryüzünden o azgın kafirleri çıkar. Yoksa onlar arkalarında zalim ve kafir insanları bırakırlar.

Ey Rabbimiz! Onların devletlerini ve saltanatlarını sarsıntıya uğrat.

Ey Rabbimiz! Hay ve Kayyum olan Sensin! Azamet ve kudret sahibi olan Sensin! Kuddüs olan Sensin, Cebbar olan Sensin.

Ey Rabbimiz! Kullarını güçlü yumruklar kıl. Hakkı batılın tepesine fırlat ki onun beynini parçalasınlar.

Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz! Ey Rabbimiz!

Bizleri zulmü kaldırıp atan eller kıl. Bizleri adaletin, merhametin, iyiliğin şahitleri olarak yaz. Bizlere sahih bir akide, sağlam bir irade, salih amel ve hayırlı bir akıbet bahşet.

YAZIYA YORUM KAT

3 Yorum