1. YAZARLAR

  2. KENAN ALPAY

  3. Mübarek Gün ve Hayatlar
KENAN ALPAY

KENAN ALPAY

Yazarın Tüm Yazıları >

Mübarek Gün ve Hayatlar

A+A-

Âlemlerin Rabbine hamdü senalar olsun. Hamd olsun ki İslam ümmeti bir kez daha Kur’an ayı ile daha şereflendi ve Bayrama erişti.

Allahu Teâlâ kıldığımız namazları, tuttuğumuz oruçları, dile döktüğümüz duaları katında makbul eylesin. Daha bereketli ve şerefli bir hayatı yeryüzünün tamamında kaim kılabilmemiz için adımlarımızı sıratı müstakimde sabit kılsın. Gönlümüzden hüznü, kederi, ümitsizliği silip atsın. Kalplerimize sekinet indirsin. Cesaret, feraset, adalet, cömertlik, merhamet ve şehadet gibi vasıflarla bizi mücehhez kılsın.

Hayatımız ve Ölümümüz Allah İçin

Ey Rabbimiz! Bizi Kur’anı Kerim’i ve Muhammed Rasulullah’ı (as) hayatımızın her anında biricik rehber edinenlerden kıl. Şeytan ve dostlarının vesvese, tuzak ve aldatmalarından İslam milletini muhafaza et. Zalimler ve kâfirler güruhuna karşı iman, izzet ve şerefi temsil edenleri muzaffer kıl.

Ey Allahım! Bizleri hakikati her daim kavrayan, adalet ve merhameti kuşanmakta hiç bir zaman tereddüde düşmeyen takva sahibi mümin, muhacir ve mücahitlerden kıl. Kalplerimizden yersiz duygu ve düşünceleri söküp at. Bizleri kendilerine nimet verilen salihlerin ve sıdıkların yolundan ayırma.

Ey Rabbimiz! Senden geldik ve yine sana döneceğiz. Bizleri nankörlerden değil gereğince şükredenlerden eyle. Sabır ve namazla senden yardım dileyen bizleri senin dışında hiçbir kapıya muhtaç eyleme. Bizi af ve mağfiret eyle. İnkâr edenlere ve zalimler için bir eğlence ve imtihan eyleme. Bizi mazlum ve mağdurların yakın umudu ve muktedir yardımcısı kıl.

Ey Allahım! Sinsi şeytandan ve onun açık-gizli dostlarının tuzaklarından sana sığınırım. Şeytan ve dostlarının tuzaklarına karşı bizi uyanık kıldığın gibi o sinsi tuzakları şeytan ve dostlarının başına geçirmeye muktedir kıl.

Ey Rabbimiz! Suriye’deki kardeşlerimizi katil Esed-Baas cuntasının çetelerine karşı muzaffer eyle. Şebbiha çetelerini tüm uzantı ve işbirlikçileriyle hakir ve zelil bir biçimde teslim almayı bizlere nasip et. Esed-Baas tağutunun bekası yolunda savaşarak silahlarını Müslümanların üzerine doğrultan İran ve Hizbullah’ın mezhepçi-ulusalcı tuzaklarını boşa çıkar. Mezhebini ve ulusal çıkarını din edinerek Müslüman kanı dökenlerin vesvese ve aldatmalarının sonunu getirmek üzere biz daha çok basiret ve kudret ver.

İslam, Coğrafya ve Kardeşliğimizin Ölçüsüdür

Ey Allahım! Rabiatul Adeviyye başta olmak üzere Mısır’ın birçok şehir ve meydanında askeri cuntanın darbesine karşı şeref ve vakarla direnen kardeşlerimize yardım et. Müslüman Kardeşlerimizle kalplerimizi daha bir yakınlaştır ve bizleri onların yardımcıları kıl. Sisi ve Baradey gibi ABD-İsrail işbirlikçisi darbecilerin zilletini arttır. Pek yakın bir zamanda bu gibi işbirlikçileri rezil bir mağlubiyetle insanlığa ibret kıl. Hasan el Benna ve Seyyid Kutup gibi aziz önder ve şehitlerimizin fikri ve siyasi mücadele mirasını hakkıyla kavramak noktasında İslam ümmetine basiret ve cesaret lütfet.

Ey Rabbimiz! Bir taraftan İsrail diğer taraftan işbirlikçi-darbeci rejimler eliyle teslim alınmak istenen Filistin’deki kardeşlerimizin mücadelesini tahkim etme hususunda bizi vesile kıl. Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın özgürleştirilmesi, Siyonist İsrail işgalinin sona erdirilmesi mücadelesinin sadece Filistin halkının omuzlarında olmadığını idrak etmeyi bizlere nasip et. İslam ümmetinin özgür Filistin ve Kudüs mücadelesini gereğince sahiplenme sevgi ve azmini arttır ki iman kardeşliğimiz ete kemiğe bürünsün. Bizlere Şeyh Ahmet Yasin ve Abdulaziz Rantisi gibi hayatını Allah rızasına vakfeden aziz şehidlerimizin mücadelesini sürdüren nesiller nasip et.

Ey Allahım! Irak, Afganistan, Pakistan, Çeçenistan, Libya, Tunus, Arakan ve daha pek çok beldede ezilip sindirilmek, acıya ve zillete mahkûm edilmek istenen kardeşlerimize sahih bir itikat, salih bir mücadele ve şerefli bir zafer nasip et. Kalplerimizi senin rızanı umanlarla yakınlaştır, yeryüzünde tevhid ve adaleti hâkim kılma yolunda birbirimizin yardımcısı ve yoldaşı kıl.

Ey Rabbimiz! Bir asırdır “Türkün Dini Kemalizmdir” kâbusunu bir deli gömleği gibi üzerimize giydirmek üzere seferber olanların tuzaklarını boşa çıkarma ve başlarına geçirme yolunda bizi müstakim kıl. Balyoz ve Ergenekon gibi çetelerin kirli emel ve kanlı ellerini bu toplumun üzerinden ve geleceğinden kesme hususunda bize basiret, cesaret ve adaletle donanmış güç ver. Ajitasyon ev provokasyonu, ahlaksızlık ve dinsizliği teamül haline getirmiş zalimler güruhuna karşı mücadelemizde bize aklıselim, azim ve kudret lütfet.

Ey Allahım! İslam’a ve Müslümanlara yardım et, kafirler ve zalimler toplumuna karşı bizi muzaffer eyle. Amin!

Bayramımız Mübarek Olsun. 

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum