1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Modern Eğitim Sistemine Mahkum muyuz?
Modern Eğitim Sistemine Mahkum muyuz?

Modern Eğitim Sistemine Mahkum muyuz?

Çocuklarımızı modern ve geleneksel kirlerden uzak tutmak, kendimizi ise arındırmak, topluma vahyin şahitliğini net bir şekilde ulaştırmak için sistemli ve dinamik bir usul belirlemeliyiz.

A+A-

Sinan Ön / Haksöz Haber

Modern toplumlarda eğitim zamansal ve mekansal alanlara indirgenmiş, teorilere hapsedilmiş, pozitivist ve ilerlemeci bir anlayışla salt dünyevi menfeatlerin kazanılması, refaha yönelik hazların doyurulması için araç olarak kullanılmaya başlanmış bir olgu.

Kurumlarda geçirilen zamana, mesleki ve akademik kariyere odaklanmış, toplumsal tabakalaşmalarda kendine üst sıralarda yer bulmaya endekslenmiş zihinler üreten bir olguya dönüşmüş durumda eğitim. Eğitimi asıl işlevine döndürebilmek için çalışmaları sıklaştırmalı,  resmi eğitim kurumlarının fıtrattan uzak, hayatın bütününü kapsa(ya)mayan indirgemeci tavrına karşı sesimizi yükseltmeli, bununla da yetinmeyip alternatif eğitim çalışmaları kurumsal anlamda yapılmalıdır.

Eğitimin kabaca iki temel yönünün olduğunu söyleyebiliriz; Birincisi beşeri durumla ve toplumun mevcut yapısı ya da arzulanan doğrultusuyla ilgili kuşatıcı değerler manzumesinden söz konusu değerleri kazandırma faaliyeti. İkincisi ise değerlerin kendileriyle aktarıldığı, hayata geçirildiği veya en azından varsayıldığı kurumlar olarak karşımıza çıkmakta.

Yazının Devamı >>>