1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Lise mezununa katsayı, sahtekarlıktır!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Lise mezununa katsayı, sahtekarlıktır!

A+A-

Katsayı konusuna, sizi sıkmadan, hukuki açıdan genel ilkeler ışığında bir bakalım.

Bu bakış ile, sizlere de, idari yapıdaki mantığı öz olarak vermeye çalışalım.

Hukukta; Anayasa en üstte olmak üzere, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge daha aşağıda olmak üzere bir silsile vardır. Her biri, kendinden öncekine aykırı olmamak zorundadır.

Sadece kendinden önce gelene aykırı olmamak değil, bir de kendinden önce gelenden yetki almak gerekir.

Anayasa kanuna bir yetki verdi ise, ancak o durumda ilgili konu kanunla düzenlenir. Kanun tüzüğe veya yönetmeliğe yetki verdi ise, o takdirde düzenleme yönetmelik ile yapılabilinir.

Katsayı konusunda, taa eskiden beri benim savunduğum bir tez var.

YÖK’ün, bence katsayı belirleme yetkisi yok.

Katsayı diye bir şey, Anayasa’ya aykırı, kanuna aykırı..

Sadece meslek liselilere, ek avantaj verme imkanı var. Ama onun da kanunla olması gerekir..

Niye?

Kısaca izah edelim.. En üstte hangi düzenleme yer alıyordu? Anayasa.

Anayasa, yükseköğretime girişte, ne diyor? İfade şu:

“Yükseköğretim kurumları

MADDE 130. – ....yükseköğretime giriş, .... kanunla düzenlenir.”

Ne katsayı var, ne de başka bir şey..

Tek hatırlatması var Anayasa’nın: “Yükseköğretime girişi, kanunla düzenleyin” diyor.

Bu ne demek?

“Yönetmelikle, genelge ile, kararla mararla bu konuyu düzenleyemezsiniz” demek.

Anayasa, ancak kanun gibi, önemli bir düzenleme ile bu konunun şartlarının belirleneceğini belirtmiş. Bir başka açıdan da bakarsak, Anayasa bu konudaki yetkiyi, idareye değil, hükümete veya bir kuruma değil, TBMM’ye vermiş!

“Kanunla düzenlenir” demesinin anlamı bu..

Peki kanun bu konuyu nasıl düzenlemiş? Onu da 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na bakarak aktaralım. Kanunun 45. maddesi, “Yükseköğretime giriş” başlığını taşıyor.. Madde metninde, “katsayı” ifadesi geçen bölüm şöyle:

“Madde 45 – (...) Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.”

Kanundan çıkarılan sonuç şu: Bir mesleğe yönelik program uygulayan liseler (meslek liseleri)den mezun olanlar, kendi alanlarında yükseköğretime devam etmek isterlerse, puanlarının çarpılacağı bir katsayı hakkı verilir.

Evet, kanunun düzenlemesi bu. Yani kanun, meslek lisesi mezunlarının katsayı mağduru değil, tam aksine, kendi alanlarında yükseköğretime devam etmek istedikleri takdirde, katsayı ayrıcalığı ile ödüllendirilmesini istiyor..

1999’da ne yapıldı? Kanundaki ifadede; katsayı lise mezunlarına avantaj getirmiş gibi karar alındı.

Ve şimdi Danıştay da aynı yolda yürüyor.. İddia ediyorum, mevcut kanunu yorumlarken, lise mezununa katsayı tanınması, kesinlikle sahtekarlıktır. Kanunda böyle bir hak yoktur. Aksini söyleyenler, resmen suç işlemektedirler.. Kanunu çarpıtmaktadırlar.

Kanun ortada. Aksini söyleyen, kanundaki hangi ifadeye dayandığını da söylemelidir. Söyleyemiyorlarsa, sahtekarlığa son vermelidirler!

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT