1. HABERLER

  2. ETKİNLİK

  3. ‘Kürt Sorunu ve Yaşadığı Süreç’ Semineri
‘Kürt Sorunu ve Yaşadığı Süreç’ Semineri

‘Kürt Sorunu ve Yaşadığı Süreç’ Semineri

Diyarbakır Özgür Eğtim-Sen De Kürt Sorunu ve Yeni Süreç Tartışıldı.

A+A-

Özgür Eğitim Sen Diyarbakır şubesinde aylık seminer çalışmasında Özgür-Der Diyarbakır şubesi başkanı Serdar Bülent Yılmaz’ın sunduğu  ‘kürt sorunu ve yaşadığı süreç’ adlı seminer gerçekleşti.

Kürt Sorununun tarihi süreci hakkında kısa bir bilgi verilerek başlanan seminerde, yaşananlar ve sürecin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir sunum yapıldı. Kürt Sorununun hakkındaki sürecin AK Parti öncesi ve sonrası döneme ayrılabileceği söylendi. AKP öncesi sürecin asimilasyon ve imha süreci, AKP sonrası sürecin ise çözüm arayışı süreci olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Dinleyiciler açısından da gayet faydalı geçen seminerde Serdar Bülent YILMAZ özet olarak şunları söyledi;

- Etnik sorunlar ulus devletlerin ürettiği sorunlardır. Bu anlamda dünyanın her yerinde bu tür etnik sorunlar mevcuttur.

- Ulus inşa etme süreci etnik unsurları bölmüştür. Bazıları asli bazıları öteki olarak kabul edilmiştir. Ancak ötekileştirilenler için bu süreç oldukça zorlu ve sancılı geçmiştir.

- Kürt sorununu T.C ile başlatma yanılgısı vardır. Ancak Osmanlının son döneminde İttihat ve Terakki ile başlamıştır.

- Bu dönemden önceki başkaldırılar idari yönetime karşıdır. Milliyetçi bir muhteva barındırmazlar.

- İttihat ve terakki dönemi asıl Türk milliyetçiliğinin ve ötekileştirme sürecinin başladığı dönemdir.(1909) Bu anlamda T.C İttihat ve Terakki’nin devamıdır.

- 1923’e kadarki süreçte Türkçülük vurgusunun tonları dönemin şartları gereği azaltılmış ancak 1923 sonrası süreçte bu vurgunun dozajı alabildiğince arttırılmıştır.

- İlk dönem isyanları milliyetçi isyanlar değil İslam karşıtı isyanlardır.(Şeyh Sait Kıyamı)

- 1923–1940 başkaldırı ve buna yönelik imha ve asimilasyon sürecinin olduğu dönem olmuştur.

- 1940–1950 tek parti dönemi: Bu dönemdeki çalışmalar milliyetçi bir içerik taşır ancak pek yoğun değildir. Biraz daha yumuşatılmıştır.

- 1960’tan sonra kitlesel çalışmalar ağırlık kazanılmıştır.(örgütlenme vs.) Bunlar ilk ciddi milliyetçi ayrımlardır.

- 1970’lerden sonra Kürt örgütlü hareketler yoğunlaştı. Bu örgütler silahlı örgütlerdir. Bu süreç 1980’e kadar sürdü.

1980-2000 SÜRECİ;

- 1985 – 1986 yıllarda sonra darbeden sonra bir sessizlik yaşandı.1986’dan sonra Özal Dönemi ile birlikte görece bir özgürlük ve rahatlama dönemi başlandı.

- 1990’lı yıllar PKK’nin kitlesel bir güç haline gelmesi açısından önemlidir.

- Devlet rutin dışına çıkarak hukuk dışı uygulamalara başvurarak Jitem gibi örgütler kurdu.Bu dönem karışık ve zorlu bir dönem olmuştur.

- Bu rutin dışı uygulamalar tabanda PKK’ye olan sempatilerini derinleştirmiştir.

2000 SONRASI SÜREÇ (AKP DÖNEMİ);

- AKP’nin yaptığı en önemli şey devletin yüz yıllık asimilasyoncu, inkarcı geleneğini bozması ve askeri vesayet sistemini değiştirmesi olmuştur. Buna rağmen bu dönemde de pek çok sorunlar varlığını devam ettirmiştir. Ana dilde eğitim için çözüme yönelik adımların atılmaması, devletçilik ve gizli bir milliyetçiliğin sürdüğü gözlenmektedir.

- Ayrıca bazı konularda atılması gereken adımlarda cesur davranılmamıştır ( roboski ve ceylan olaylarında olduğu gibi).

- Bu dönemde tutarsızlıklar yaşanmıştır. Dersim olayları konusunda devlet adına özür dilenirken, kendi dönemindeki olaylar için bunu yapmamıştır.

BUGÜNKÜ SÜREÇ;

- 2005 Ağustos ayında başbakan, devletin kürt sorunu politikasını sarsacak ifadeleri kullanmıştır. Kürt sorununu sahiplenmiştir.

- Ancak bu süreç devam ettirilememiştir. Gerek çözüme yönelik sabotaj girişimleri, gerekse AKP’nin ürkekliği buna yol açmıştır.

- Şemdin olayları gibi durumlar AKP’nin 2005’teki söylemlerinin geri plana itilmesine sebep olmuştur.

- Bu süreçten sonra politika değişikliğine gidildi. Söylemde olmayan ama gizli çalışmalar sürmüştür.(2007)

- 2009 -2012 yılları arasında Kürt açılımı ortaya atıldı, ama tutarsızlıklar yaşandı. Seçim meydanlarında milliyetçi söylemler kullanıldı.

- Daha çok PKK’nin silahsızlandırması için çalışmalar yapıldı.

- İmralı süreci devletin ilk kez şeffaf davrandığı kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından önemli bir süreçtir. Bu anlamda provokasyonların önlenmesi için de önemlidir.

- İç ve dış konjüktür devletin kürt sorununu çözmesini gerektiriyor.

- PKK açısından ise, artık silahlı örgütler barındırılmamakta, bu tür örgütler meşruiyetini kaybetmekte silahla değil siyasi mücadele yöntemi önem kazanmaktadır.

- Bir anlamda Türkiye de, PKK de barışa mecbur durumdadır.

- Ancak PKK’nin silahsızlanması kürt sorununun bitmesi anlamına gelmemektedir.

- Milliyetçi zihniyet sürdükçe bu tür sorunlar devam edecektir.

Haber: Ümit DURMUŞ

HABERE YORUM KAT