Kürt Halkı Kâfir İdeolojilerin Sermayesi Değildir

20.08.2013 21:40

Abdulkadir Şen

Suriye cihadı 3. yılına girerken ülkede yaşanan gelişmelerin Türkiye'ye etkisi her geçen gün artıyor.  Suriye üzerinden yürütülen hesaplaşmalar ve inkar birliklerinin bütün farklılıklarını bir kenara iterek İslam'a ve Müslümanlara karşı oluşturdukları ittifaklar, Suriye savaşının gerçekten temizi kirliden, Müslüman'ı kafirden ve haini sadıktan ayıran bir Furkan savaşı olduğunu da her yönüyle ortaya koyuyor. 

Bu ayrışma sürecinin yeni bir halkası da son dönemlerde Suriye Kürdistan'ında yaşanıyor ve ayrışmanın etkileri Türkiye'de de yoğun olarak hissediliyor. Suriye'nin Kürt yoğunluklu bölgelerinde Müslüman direnişçilerin Kürtlere yönelik bir katliam yaptıkları propagandaları Türkiye'de İran medyasının desteğini de arkasına alan milliyetçi kesimler tarafından yoğun olarak gündeme getiriliyor. Müslüman Kürt halkı üzerinden yürütülen bu çirkin faaliyetlerin amaçlarını incelemeden önce Suriye Kürdistan'ında Müslümanlar tarafından katliam yapıldığına dair yalan haberlere değinmek istiyorum.

Öncelikle Mazlum Kürdistan halkının kimliğine ve kültürüne yönelik Ergenekon zihniyetinin yıllarca yönlendirdiği Laik TC de dahil Ortadoğu'da yürütülen inkar ve baskı politikalarını lanetlediğimi açıkça ilan ediyorum. Uzun yıllar boyunca asimile politikalarına uğramış bir Kürt olarak Allah'ın bizlere özgür insanlar olarak verdiği hiç bir hakkımızı İslam'ı ya da Faşist ideolojileri kullanarak elimizden almak isteyenlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

Fasid ideolojilerine Kürt halkını sermaye yapmaya çalışan ve Esad ile İran rejiminin bir top gibi  oradan oraya fırlattıkları ulusalcı Kürt yapılarının kendilerini her eleştiren kişiye faşist damgası vurduğu biliniyor. Yıllarca Ergenekon kontrollü TC'nin Faşizmini  kabul etmemiş Kürdistan halkının bu Marksist yapının faşizmini de asla kabul etmeyeceğini herkesin bilmesi gerekir.

Serekaniye'de katliam yok yalan var

Suriye'de son dönemde meydana gelen gelişmeler PKK'nin Türkiye Kürdistan'ı ve tüm Kürdistan bölgesinde ulusalcı damarı güçlendirme operasyonuna dönüşmüştür.  PKK Suriye'de mevzi kazanmaya çalışmakta ve son dönemlerde Kürdistan'da yükselen İslami Hareketi engellemeye çalışmaktadır.

Uzun yıllar boyunca laik ve Kemalist Türk devleti tarafından hem dini hem de etnik ve kültürel değerleri nedeniyle baskı altına alınan ve Allah'ın bir topluma kimlik olarak verdiği dili ve kültürü  yasaklanıp türlü türlü  zulüm ve baskılarla  sindirilip asimile edilmeye çalışılan Kürt halkı yeni bir kampanya ile karşı karşıyadır.

Suriye'de yaşanan gelişmeler, Suriye Kürdistan'ında güçlenen İslami direnişin ırkı esas alan ulusalcı ve laik PKK tarafından hedef alınmasından başkası değildir. Yıllar boyunca Kemalist rejim tarafından baskı ve zulme uğrayan Müslüman Kürdistan halkının son dönemde yalan ve iftiralarla İslam'ı ve ümmet şuurunu hedef alan bir kampanyaya maruz kalması yeni bir oyunun tezgahlandığını açıkça göstermektedir. Suriye Kürdistan'ında Müslüman Kürt halkına yönelik vahşi bir  katliam yapıldığı yönünde sahte haberlerin basına servis edilmesi ve özellikle de ANF, Nûçe TV gibi Avrupa ve Amerika'nın bizzat desteklediği ve bölgede palazlanıp Kürdistan halkını dininden uzaklaştırılması için kullandıkları propaganda makinelerinin yalan haberlerine karşı Kürdistan'ın değerli halkının uyanık olması gerekir.

19 Temmuzdan bu yana PKK yanlıları kendilerini yıllarca besleyen ve itina ile kullanan Fransa ve Almanya gibi Batı ülkelerinin ve Doğu'da da İran ve Esed'in medya olanaklarını da arkalarına alarak Suriye Kürdistan'ında Müslüman grupların Kürt halkını katlettiği tezini şiddetle savunmaya başladılar. Oysa gerçekte Suriye Kürdistan'ında Esad güçlerinin katliamları dışında hiç bir katliam yaşanmamıştır. Fırat News ve Nûçe Tv başta olmak üzere Batı destekli  yayın organlarının ve İran-Mecusi yayın organlarından Press Tv ve Türkiye'deki şakşakçılarının iddialarının tümü an itibariyle yalan çıkmıştır. Bu konuda hazırladığımız "Suriye'de Yoğun PKK Dezenformasyonu" haberi bu grupların yalanlarını bir bir ortaya sermiş ve gerçeğin hakikati ortaya çıkınca güneşten rahatsız olan yarasalar gibi saldırılara başlamışlardır. "PKK yok PYD verelim" isimli makalede ise bu iftira kampanyasının amaçlarını ayrıntılı olarak inceledik.

Camilerden Kürtlerin malı ve ırzı helaldir anonsu

Müslümanlar Afganistan'da 44 ülke ile, Irak'ta 50 ülke ile 13 yıldır aktif bir şekilde savaşıyor. Bu kafir ülkeler bile Müslümanlara son bir ay içerisinde bu satılık örgüt kadar iftira ve suçlamalarda bulunmamıştır.  PKK liderleri ve yandaş medyası adeta Firavunun sihirbazları gibi sahte illüzyonlarla Kürt halkını kandırmaya çalışmış ve gerçeği ters yüz etmiştir. PKK'nın yalanları ve hayali katliam iddiaları Müslüman'ların delil ve dokümanlarla ortaya koydukları  gerçeği örtmeye çalışmıştır. Bir kaç kafatasçı yazarın ANF ve sosyal medyada dile getirdiği bu iddialar başta Kürtler olmak üzere Müslümanların karşısındaki bu rezil yapının 50 kafir ülkeyi bile küfür ve inkarda geçtiğinin açık bir göstergesidir.

Şimdi her insaf sahibine şu soruyu sormak istiyorum. Herhangi bir İslam diyarında hatta modern dünyada herhangi bir gayri Müslim ülkede cami minarelerinden "Kürtlerin kadınlarına tecavüz edin, mallarını alın" şeklinde anonsların yapılması mümkün müdür? Böyle bir iddia ancak alçak ve aptalların ileri sürebileceği bir iddiadır. Müslüman bir toplumun ırzı ve canı için minarelerden saldırı çağrısı 1400 yıllık İslam tarihinde gerçekleşmemiştir ve bu sosyolojiye, bilime, akla aykırıdır.

Ancak  Suriye'de Müslümanlar eliyle bir Kürt katliamı olduğu yönünde PKK yandaşlarınca sosyal medya ve resmi haber kaynaklarında yayınlanan neredeyse bütün videolar ve resimler yalan çıktı. Propaganda makineleri İslami medya organları tarafından harap edilen Kürt kafatasçıları bunun üzerine bazı Kürt kadınlarını konuşturarak akla hayale sığmayacak yalanlarla katliam yapıldığı tezini ispatlama yoluna giriştiler.1 Bir mizansen olduğu oldukça açık olan video görüntülerinde adeta testere filminde yaşananların Kürtlere uygulandığı yönünde saçma iddialar delilsiz ve mesnetsiz bir şekilde  sunuldu. Bölgede katliam olmadığına dair deliller nedeniyle Kürtler ile Müslümanlar arasına set örme projeleri başarısızlığa uğrayan PKK'nın oldukça saldırganlaştığı görülüyor. Suriye Kürdistan'ında Müslüman Kürtlerin katledildiği  haberleri  tamamen iftiralardan oluşan bir kampanyanın uygulanmasıdır. Bu süreçte aşağıdaki konulara dikkat çekmek yerinde olacaktır.

Düşman Esed'in yardımıyla çakma Rojava Devrimi

Suriye Kürdistan'ında kahramanlık destanları yazıldığını, kafatasçı Kürtlerin büyük bir zafer kazandıklarını iddia edenler Esed güçlerinin bölgeyi kendilerini kullanmak ve İslamcı Kürtlere karşı kendilerini desteklemek amacıyla onlara bıraktığını gizliyorlar. Oysa bu kesimler 19 Temmuz 2012'de Esed güçlerinin bölgeyi bir kurşun dahi sıkmadan terk ettiğini biliyorlar. Çakma devrimleri Nusra güçlerine çarpınca yazdıkları sahte kahramanlık marşları ağıta dönen bu kesimler savaş tarihlerinde ilk kez gerçek bir savaşla karşılaştılar, hayali destanları paramparça oldu.

PKK'lı TSK'lılar?

Bu süreçte PKK'nın propagandalarına Ergenekon yapılarının ve çeşitli sol Kemalist medya gruplarının desteği ise melanet ittifaklarının düşebileceği seviyesizliği gözler önüne sermiştir. Sol.org, Sendika.com, ve diğer sol yapılar, gezi eylemi yanlıları ve hatta TSK içerisinden olduğu anlaşılan radikal AKP düşmanları PKK ile ortak düşmana karşı işbirliği yapabileceklerini göstermişlerdir.

PYD/PKK Esed öncesi neredeydi?

PKK'nın uzun yıllar boyunca mazlum Kürt halkına büyük haksızlıklar yapan Esed güçlerine karşı hiç bir eyleme girişmemiş olması da bu süreçte belirtilmelidir. Esed güçleri döneminde ezilen Kürtler için hiç bir  şey yapmayan PKK'nın yeni yeni Kürt halkını hatırlaması ise Kürt halkını kullanılan bir meta olarak gördüğünü gözler önüne sermektedir. Bu arada düzeltilmesi gereken kavramlar sadedinde aşağıdaki  notlara dikkat çekmek yerinde olacaktır:

   - PYD, PKK'nın Suriye koludur. PKK'nin şehir yapılanması olan KCK çatısı altında faaliyet göstermektedir.

   - Rojava'da katliam olduğuna dair henüz yayınlanmış herhangi bir gerçek video bulunamamıştır.

   - Serekaniye bölgesi tam 1 yıldır çoğu Kürt İslamcılardan oluşan güçlerin elindeyken neden bir katliam ve kötü muamele olmadı da son dönemde olsun?

   - PKK/PYD'nin bölgede özerklik planları 2 yıl öncesine dayanmasına rağmen muhalifler ile çatışmayı sanki yeni başlamış ve muhaliflerin başlattığı bir savaş olarak sunmaktadır. Oysa özerklik ilanını bir sene önce yapan PKK bazı bölgeleri ele geçirmeye çalışarak çatışmayı kendisi başlatmış ancak yalan bir propaganda ile direnişçilerin başlattığını iddia etmiştir.

   - Banyas katliamı, Erzurum depremi ve değişik ülkelerden alınan vahşice ve istihbarat örgütleri tarafından yapıldığı aşikar olan insan yakma görüntüleri gibi Kürt bölgesiyle alakalı olmayan görseller bilinçli olarak Kürt halkını kandırmak amacıyla kullanılmıştır.

   - Katliam yaptığı iddia edilen Nusret Cephesi başta olmak üzere bütün gruplar iddiaları reddetmiş ve Kürt halkının başına bela olan PKK ile çatıştıklarını Kürt halkını asla hedef almadıklarını açıkça beyan etmiştir.2,3

   - PKK yanlıları muhaliflerine çeteci, terörist, kol-kafa kesen vahşiler gibi ithamlarla muarızı olan faşist rejim ile aynı derekeye düşmüştür. Haddini aşan zıddına döner.

   - PKK ile çatışan güçlerin çoğunluğunu Kürt İslamcılar oluşturmaktadır.4,5,6

   - Barzani başta olmak üzere bir çok Kürt lider ve hareket PKK'nin katliam haberlerini yalanlamıştır.

   - Katliam yapıldığı iddia edilen bölgelere bağımsız heyetlerin, gazetecilerin hatta Kürt haber kaynakların girişi engellenmiştir.7

Suriye Kürdistan'ında Neler Oluyor?

PYD Arkadan Vurdu

Kürdistan'da yaşanan olaylar hakkında yapılan dezenformasyonlar çatışmanın tabiatını gizlemektedir. Oysa bu çatışma Kürdistan bölgesinde hangi dünya görüşünün etkili olacağı tartışmasıdır.  Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bilimi, aynı bölgede çıkarları ve fikirleri çatışan iki gücün yükselişinin  çatışma ile sonuçlanacağına işaret etmektedir.  Kürdistan'da yaşanan da aynı mukadder çatışmadan başkası değildir.  Bölgede Esed güçlerine karşı son derece güçlenen ve atılım yapan Suriyeli mücahitlerin başarılı olması halinde laik bir Kürdistan'a izin vermeyeceklerini bilen PKK, İslami direnişçiler Esed güçleriyle çatışma halindeyken fırsattan istifade ederek bazı avantajlar kazanmaya çalışıyor. Bu da PKK ile İslami bir Suriye isteyen başta Suriye Kürtleri olmak üzere bütün güçleri karşı karşıya getiriyor. PYD'nin aralarında anlaşma bulunan Nusret Cephesi ve ÖSO savaşçılarına savaş ahlakına uymayacak şekilde arkadan saldırdığını da ayrıca bir bilgi notu olarak eklemek gerekiyor.

Kürdistan'da Selahaddin'in Evlatlarıyla Zerdüşt'ün Torunlarının Savaşı

Öncelikle Suriye'de yaşanan çatışmaların PKK yayın  organları tarafından bilinçli olarak Kürtler ile İslamcıların hatta yer yer Kürtler ile İslam'ın savaşı olarak sunulması oynanan tehlikeli oyunu gözler önüne sermektedir. Oysa PYD ile çatışan birliklerin ana gövdesini İslamcı Kürtler oluşturmakta, İran, Irak ve Türkiye Kürdistan'ından da yüzlerce Kürt genç ulusalcı-laik Kürt yapılanmalarına karşı savaşmak için bölgeye akın etmektedir.  PKK ile savaşan Kürt gruplarının başında El Cephetul İslamiyyetul Kurdiyye bulunmaktadır.  Çatışma iddia edildiği gibi Kürtler ile Araplar ya da cihat yapıları arasında değil, Müslüman Kürt halkının iradesini esir almak isteyen kafir ideolojilerle, İslami Kürt yapılar arasında cereyan etmektedir.  Suriye'de onlarca siyasi Kürt partisi bulunmaktadır ancak çatışma bu partilerin hiç biriyle yaşanmamakta sadece Fransa ve Almanya'nın büyük destek verdiği, Danimarka gibi ülkelerin beslediği, Esed ve İran'ın da Türkiye'ye karşı taşeron olarak kullandığı PKK'ye karşı yürütülmektedir.  Kısacası Rojava'da; Selahaddin'in, Ahmede Xani'nin, Melle Ceziri'nin evlatları ile Zerdüştün torunları arasında bir akide savaşı yürütülmektedir.

Amaç Kürt Ulusalcılığını Yükseltmek

Suriye Kürdistan'ında İslamcı Kürtler ile laik Kürtler arasında yaşanan çatışmanın daha eskiye dayanan bir geçmişi ve diğer Kürdistan coğrafyasını da ilgilendiren bir çok yönü bulunmaktadır.  Bilindiği gibi 1990'lı yıllarda Irak Kürdistan'ında en etkili  gruplardan biri Ensar el İslam hareketiydi. Ensar el İslam hareketi Süleymaniye dahil bir çok yerde oldukça güçlenmiş ve Barzani-Talabani ittifakına rağmen Kürtler arasında büyük bir itibar kazanmıştı.

http://www.youtube.com/watch?v=J2CSGg742T0

Kürdistan'da Ensar el İslam Hareketi

Ancak Kürdistan'a Cihad'ın girmesi durumunda oluşacak tehlikeleri iyi bilen Batı ülkeleri bu coğrafyada uzun yıllar boyunca PKK, Barzani ve Talabani  üçlüsünü İslami hareketleri yok etmek için kullandı ve hala da kullanmaya devam etmektedirler.

Kürdistan'ın İki Tercihi: İslam Ya da Milliyetçi Laiklik

Kürdistan bölgesinde halkın teveccüh edeceği iki dünya görüşü  vardır. İslam ile Milliyetçilik.  Kürtlerin yayıldığı 4 bölgede İslami güçler en ciddi etkinliklerini Irak Kürdistan'ında göstermiş, ilk defa İslamcı bir Kürt hareket halk tabanına inmeyi ve Kürt halkı üzerinde yönetim kademesine gelmeyi Ensarul İslam ile başarmıştır. Ancak Ensar'ın Kürt milliyetçiler tarafından engellenemeyen ilerleyişi ABD'nin Irak'a müdahalesi sırasında bütün Ensar kamplarının Barzani ve Talabani tarafından verilen koordinatlar ile bombalanması sonucu dış müdahale ile durdurulabilmiştir.

Irak tecrübesinden sonra ilk defa İslami  Kürt yapılar Suriye'de Kürt halkı üzerinde yönetim seviyesinde etkili olmuş ve bu da PKK başta olmak üzere Kürt halkının İslami uyanışını batıl davalarına tehdit sayan kafatasçı yapıları teyakkuza geçirmiştir.  Serekaniye, Tel Xalef, Halep, Cebeli Ekrad gibi bölgelerde çoğunluğunu Kürt İslamcılarının oluşturduğu İslami  yapılar Kürt halkı ile kaynaşma fırsatı bulmuştur. Şu anda Irak Kürdistan'ında ABD füzeleriyle İslamcıların imha edilmesi ve laik, muhafazakar ya da milliyetçi Kürt yapıların güçlendirilmesi sürecinin benzeri Suriye'de İran, Esed ve ABD eliyle tekrarlanıyor.

PKK'nın Propagandaları

PKK Serekaniye ve diğer bölgelerde Müslüman Kürtler ile Laik PYD arasındaki çatışmada Kürt halklarını kandırmak amacıyla aşağıdaki taktikleri uygulamaktadır:

   - Bölgede bir katliam yapıldığı yalan haberler yaygınlaştırılıyor. Bu yalanlara dair "Suriye'de yoğun PKK Dezenformasyonu" ve "PKK yok PYD verelim" haberlerini inceleyiniz.

   - PKK/PYD'den bahsedilen yazı ve makalelerin çoğunda ikinci kullanımda Kürtler ifadesi yer alıyor. Bununla Kürtler eşittir PKK amaçlanıyor ve PKK Kürtlerin temsilcisi olarak sunuluyor.

   - Olaylar İslamcıların Kürtlere karşı soykırımı olarak gösterilmektedir. Oysa çatışma Müslüman Kürtler ile ulusalcı, laik, Kürt koalisyonu arasında gerçekleşmektedir.

   - Nusra Cephesi taraflardan sadece biri iken İslami hareketlerin tümü Nusra olarak sunulmaktadır.

   - PKK'ye karşı savaşan gruplar Araplar olarak tanımlanıyor. Oysa Kürtler ve yabancı savaşçılar çatışanların ana gövdesini oluşturuyor. Oysa zaten Arap milliyetçisi Esed'e karşı savaşan direnişçilerin PKK ile Arap milliyetçiliği için savaştığı asla iddia edilemez. hele hele dünyada rengi, dili ve ırkı farklı neredeyse 100 ayrı ülkeden insanı aynı mücadele etrafında bir araya getiren Küresel Cihad Hareketi'nin bir halka milliyetçi bir saldırıda bulunduğunu iddia etmek sadece ideolojik namustan yoksun kesimlerin yapabileceği bir ithamdır.

   - PKK'nın 3. sınıf gazetecilerinin "yabacı terörist" olarak gösterdiği ümmet coğrafyasının her yerinden Batı ve Doğu'nun anlaşmalı sessizliğiyle katlettiği Suriyeli kardeşlerine yardım eden kimseler yabancı değildir. Asıl Suriye'de olup da 100 bin kardeşinin katledilmesine rağmen Esed'le işbirliği yapan PKK yabancıdır. 70 parçaya bölünmüş ümmetimizi diğer 70'i gibi gayri meşru bir ayrı Kürdistan parçasına bölmek isteyen her kesim İslam'a ve ümmete yabancıdır.

   - Türkiye'nin Nusret Cephesine destek verildiği iddia edilmektedir. Oysa Türkiye'nin uzun yıllar boyunca düzenlediği operasyonlarda binlerce dindar Müslüman'ı El Kaide adı altında mağdur ve mahkum ettiği biliniyor.

   - PKK yayın organlarının tıpkı faşist Türk basınının yıllardır PKK'ye hitab ettiği gibi İslami gruplara, çapulcu, taşeron, çete gibi galiz ifadelerle tanımlamalar yaptığı görülüyor.

   - Kürtlerin Kürtlerden başka dostu olmadığı vurgusu yapılarak Kürt gençler arasında Milliyetçilik güçlendiriliyor.

   - Cahili duygular ve tarihi kinler küllendirilmekte, toplumlar arasına fesat tohumları ekilmektedir. Örneğin Sünni hareketlere kan kusturan Saddam ve Esed'in Kürtlere yaptığı zulüm İslam'a ve Araplara mal edilmekte, Laik TC'nin yıllarca uyguladığı zulüm ve inkar da yine Müslümanlara mal edilmektedir. Mecusi-Fars milliyetçisi İran'ın Kürt halkına zulmü de İslamcı zulüm olarak gösterilmekte ve "Kürtler İslam'a girince kaybettiler",  "Kürtler hep İslam adına eziliyorlar" propagandaları yapılmaktadır.

   - Bu süreçte bazı sözde İslami STK'ların ve insan hakları gruplarının hiç araştırma yapmadan olmayan katliamı kınamaları bu yapıların aşağılık kompleksini, kalplerine içirilmiş milliyetçilik hastalığını ve gavur seviciliklerini de ortaya koymuştur. İzzeti Allah ve onun dininden başka yerde aramanın mukadder sonucudur bu...

PKK'nın Stratejisi: Bölgesel İttifaklar ve Barzani-PKK Rekabeti

PKK'nın Kürt halkının İslam'ı rehber edinmesine yönelik önlemlerinin yanında bölgede kurduğu kirli  ilişkiler de son dönemde gündeme gelen Rojava yalanları kapsamında değerlendirilmelidir.  Ortadoğu'da PKK'nın direk içinde olduğu iğrenç ittifakın birbiriyle çelişkili görülen çok yönlü, ilkesiz bir ittifak olduğu ortadadır. 

Bu ittifak aşağıdaki şekildedir:

   - PKK/PYD

   - Maliki

   - Esed Rejimi

   - İran

   - Hizbullah

   - Rusya,Çin

   - Avrupa

   - Türk Ulusalcılar

   - Türkiye ve Kürt Alevileri

   - Sol yapılar.

Adeta yalan rüzgarı gibi...

Bölgede çıkarları çatışan Ulusalcı PKK ile Milliyetçi muhafazakar Barzani arasında bağımsız Kürdistan'ı kimin kuracağına dair açık bir rekabet bulunuyor. PKK  entelektüel kapasitesi, güçlü organizasyon kabiliyeti, İran, Suriye ve Türkiye'deki örgütlenmesi, Batı ülkelerinden bölgedeki hizmetleri  karşılığında aldığı destekler, Avrupa'daki diaspora üzerindeki etkisi bakımından kendini Beyaz Kürt olarak görmekte ve Barzani yönetimini kabile olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan bölgede Kürtleri temsil hakkını kendinde gören PKK, Barzani'ye tepeden bakmakta ve Suriye'de oluşan yönetim vakumunda gücü tekeline almaya, Barzani etkisini kırmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de Barzani yönetimi ile kavgalı olan Maliki rejimi ve onun müttefikleri olan İran ve Esed'e yakınlaşmaktadır. Bu PKK'nın tecavüzcüsüne aşık olma sendromu olarak tanımlanan Stockholm sendromunun işaretidir. Yıllarca Kürtlere hayvan muamelesi yapan Esed ile ancak omurgasız bir yapı işbirliği  yapabilir.  

PKK/PYD'nin Barzani güçlerini hedef aldığı Amude saldırısı

Amude saldırısı -1-

http://www.youtube.com/watch?v=ignJmqHwWZA

Amude Saldırısı -2-

http://www.youtube.com/watch?v=dF8l_oM_H3Y

PKK son dönemde aşağıdaki ittifaklar ile siyaset yürütmektedir.

   1- Barzani yönetimi ile Maliki yönetimi arasında bariz bir nüfuz savaşı var. Bu savaş Maliki rejiminin müttefiki olan Esed, İran ve Hizbullah'ı Barzani aleyhine Maliki rejiminin yanına çekmekte dolayısıyla Barzani ile sorun yaşayan PKK'yı da müttefik olarak görmelerini  sağlamaktadır.
 

   2- PKK içerisindeki alevi ekipler Tunceli kırsalındaki Kürt Alevileri BDP'ye oy vermemesine rağmen örgütte %40 oranında etkiye sahipler. Bu alevi kesimlerin büyük oranda Laik olan Türk ve Arap Alevileriyle ideolojik akrabalıkları var.  Bu PKK'nın zaten 1980'li yılların sonundan bu yana iyi ilişkiler geliştirdiği Alevi Esed rejimi ile yakınlaşmasını sağlamıştır.
 

   3- PKK son dönemde İran ile anlaşmaya varmış ve Pejak İran'dan militanlarını çekme kararı almıştır.  Bu süreçte İran hem Pejak'dan kurtulmuş hem de Suriye'de direnişe karşı savaşan PYD'nin güçlenmesini sağlayarak Esed'e destek sağlamıştır. İran Pejak üyelerinin Suriye'de Nusra'ya karşı savaşması için bütün kapıları açmıştır.9 Direnişçiler Esed'e karşı her atılım yaptıklarında PKK onları arkadan vurmuştur. Son saldırı ise direnişçilerin Han Esel, Batı Halep,  Dera ve İdlib bölgelerinde büyük atılımlar yaptığı sırada gerçekleşmiştir. Bu aradaki işbirliğinin açık göstergesidir. Kobani'deki Esed garnizonunu PKK savunmaktadır.
 

   4- İran Pejak ile anlaşması sonucu Türkiye ve Suriye devrimcileri ile PKK'yı kullanarak hesaplaşmaktadır. Nitekim PYD lideri İran ile anlaştıklarını açıkça ilan etti.10 İran yanlısı Press Tv, El Alem, ve Türkiye'deki kuyrukları Abna, rasthaber, tahahaber, islamidavet gibi 3. sınıf haber siteleri Mecusi İran ile Zerdüşt PKK'nın kutsal dayanışması gereği bir aydan bu yana Kürt milliyetçilerin dezenformasyonlarına destek oluyorlar.
 

   5- Suriye'de PYD ile İslami  Kürt hareketler arasında yaşanan çatışmanın sebeplerinden biri de PYD/PKK'nın Suriye Kürtleri arasında mutlak otorite elde etme ve gücü monopolize etme gayretidir. PKK Suriye'de hayali bir  katliam üzerinden bir düşman üretmekte ve kendini Mazlum Kürt halkının tek savunucusu olarak gerekli ve erdemli bir yapı olarak sunmaktadır. Barzani-PKK çatışması ise tam da bu süreçte ortaya çıkmaktadır.
 

   6- İran, Maliki-Barzani çatışmasında PKK'yı kullanarak Barzani'yi köşeye sıkıştırmakta,11 Barzani yönetimi ise petrollerini Türkiye'ye satmakta ve ticari hacmini  geliştirerek İran destekli Maliki  tarafından Kuzey Irak'ta boğulmaya çalışılan özerk Kürt bölgesinin nefes almasını sağlamaktadır. PKK ile Barzani tartışmasını Barzani'ye yakın Nasname.com isimli siteden takip edebilirsiniz.
 

   7- Salih Müslim liderliğindeki PYD, Nusra ile savaşarak hem gelecekte ihtiyaç duyacakları milliyetçilik damarını güçlendirmekte hem de Türkiye'deki çözüm sürecinde kitlelerini diri tutmaya çalışmaktadırlar.
 

   8- PKK yıllarca kendisini Türkiye'ye karşı kullanan ABD ve Batı'ya "bizi Suriye'de de kullanın, Suriye'de laikliğin ve küfrün garantörü PKK'dır"12 "bize de rol verin" mesajı vermektedir. Nitekim Tarafa verdiği röportajda "Şeriat'a karşı savaşıyoruz" diyen Salih Müslim ABD ile ilişki geliştirmek istiyoruz. Ortak düşmana karşı savaşıyoruz" mesajı vermişti.
 

   9- PKK Esed rejimi ile direnişçilere karşı 2. cepheyi oluşturarak yaptığı anlaşma neticesinde Kürt bölgelerinin bombalanmasını engellemiş, Esed'in Tartus ve diğer Alevi bölgelerinde Alevi devleti yapısı kurmasına zaman kazandırmıştır. Sahi  bugüne kadar basına Esed güçlerinin herhangi bir PKK kampını bombaladığına dair herhangi bir görüntü yansımış mıdır?
 

   10- Esed rejimi Suriye isyanının henüz ilk zamanlarında ciddi oranda silah ve emtiayı devlet kurumlarıyla beraber bir kurşun dahi sıkmadan PKK idaresine bırakmıştır.
 

   11- PKK Avrupa ve Türkiye'de Türkiye'nin Nusra'ya destek verdiği tezini işleyerek Türkiye Hükümetini zor durumda bırakmaya çalışmakta ve  hem içerdeki ergenekonvari yapılar, CHP, Alevi lobiler, Laikler ve Taksim ittifakını kullanarak hem de ABD baskılarını kullanarak Türkiye'yi zor durumda bırakacak şantajlar yapmaktadır. Oysa 2 defa Mit ile görüşen PYD lideri Salih Müslim değil midir?
 

   12- Türkiye'ye Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki PKK yanlılarının Türkiye'nin dış siyasetini bile etkileyebileceği mesajı vererek, Nusra'yı tehdit olarak yansıtarak ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışmaktadır.

   13- Nusra adı altında İslam ile savaşında PKK Türk Kemalistleri de yanına çekmeyi amaçlamaktadır.

   14- Rusya ve Çin'in desteğini alan PKK özellikle Rusya'ya "Beni Türkiye'ye karşı kullan" mesajı vermekte Türkiye'ye de "Arkamda Rusya var" demektedir..Nitekim Rusya geçtiğimiz hafta bir kaç açıklama ile PYD'ye destek verdi.13

Kürtler Milliyetçi İdeolojiye Yönlendiriliyor

PKK bu süreçte Müslüman Kürt halkının Müslüman evlatlarının kendileriyle  geçmişte hiç bir çatışması olmayan, Kürt halkına yıllarca türlü zulümlerde bulunan Esad rejimine karşı savaşmakta olan İslami güçlere karşı nasıl savaştırılacağının planlarını yapıyordu. Kürt halkını Suriye'de İslam'a ve Salih Müslim'in kendi ifadeleriyle "Şeriata karşı savaşa" ancak İslami güçleri ve dolayısıyla İslam'ı şeytanlaştırarak ikna edebilirlerdi. Zira Türkiye'de gösterdiği silahlı direnişe Faşist devlet kurumlarının on yıllar boyunca Mazlum Kürt halkına yönelik zalim tutumu ve uygulamaları yeterince meşruiyet sağlamaktaydı. Ancak Kürdistan'ın Müslüman evlatlarını Suriye Kürdistan'ına götürüp Kürt İslamcılara karşı savaştırmak için yeterli  meşru dayanaklara sahip değiller.

Sahte devrimcilik:PYD Esed'e neden hamile?

PKK yanlılarının 3 yıl boyunca 100 bin Suriyeli Arap Müslüman'ın katledilmesine sesini çıkarmayıp Rojava'da Nusra savaşçılarının öldürdüğü PKK militanlarının sayısı artınca katliam çığırtkanlığı yapması ise sahte solculuğunu, halkların kardeşliği  iddiasının gerçek dışılığını ve  ikiyüzlü tutumunu açıkça ortaya koyuyor. Bununla beraber PKK'nın Esed'e 1980'li yıllarda aldığı destekler dolayısıyla borçlu olduğu da biliniyor. Bilindiği gibi Suriye ile PKK/PYD'nin kirli ilişkisi 1980'li yıllara dayanıyor. O dönemlerde PKK üyelerinin Beka vadisinde eğitim almasını Suriye istihbaratı sağlamış ve yine Suriye rejimi Abdullah Öcalan'ı uzun yıllar boyunca kendi  çıkarları için kullanmak üzere Suriye içinde beslemişti. PKK'nın bütün tarihi boyunca diğer ülkelerde yaşanan halk katliamlarına ve halkların meşru taleplerine ilgisiz kaldığı ise ortadadır. Latin Amerika'nın devrimci yapılarına sembolik sözlü destekler veren PKK'nın söz konusu İslami direniş hareketleri olunca görmezden geldiği ve hatta bazı yerlerde otoritelere taşeronluk yaptığı ise ortadadır. Uzun yıllar boyunca Rusya'dan aldıkları basit silahlar karşılığında Çeçenistan'da Rus emperyalizmiyle çatışan Çeçen direnişçilere karşı savaşan PKK çetelerinin varlığı ise uzun yıllardan bu yana bilinmektedir.14,15 PKK'nın Filistin konusundaki  duyarlılığı ise Beka vadisinde kendilerine verilen askeri kampları kullandığı süreçte oradaki varlığına dair bir meşruiyet üretmekten başkası değildi.

Savaşın Bir Ahlakı Olur

PKK yanlılarının ve liderliğinin arkalarına aldıkları Batı desteği ve Mecusi İran rejimi ile bölgede Müslüman Kürt halkını pis menfaatleri uğruna kullanması bu taşeron örgütün ahlaki düzeyini de ortaya koyuyor. Bu kafatasçı yapıların medya organlarında bir halkın gözünün  içine baka baka bin bir türlü yalanlar ile bölgede olmayan katliamı var gibi göstermeleri ve bunu yaparken en ahlaksız olarak tanımlanabilecek bir iftira kampanyası düzenlemeleri,  İslami direniş yapılarına çeteci ithamlarında bulunup onları kafa kesen, insan yakan vahşiler olarak sunmaları ideolojik namussuzluğun modern bir türü olarak ortaya çıkmaktadır.

Küresel Cihadcılar 20 yaşındaki acemi askerlere benzemez

Serekaniye bölgesinde muhalefet güçlerini aralarındaki anlaşmayı haber vermeden lağv ederek arkadan haince vuran PKK sadece bir Feda eyleminde 200 militanını kaybetti. Nusra güçleri 2 hafta süren operasyonlarda 600'e yakın PKK militanını öldürdü  ve esir aldı. PKK Suriye'de cihad yapılarının kılıçlarının keskin, intikamlarının şiddetli olduğunu  gayet iyi anlamıştır. Ancak örgüt içerisinde hala savaşın meydanlarda olacağının ve savaşın erkeklerin işi olduğunun farkında olmayan ve bugüne kadar yürüttükleri amatör çatışmalarda gerçek savaşçılarla karşılaşmamış olan PKK militanlarının mahalle çetesi usulü tehditler ve molotof oyuncaklarla İslami STK'lara saldırdığı gözleniyor. PKK savaş istiyorsa Suriye Kürdistan'ında Selahaddin'in evlatları zaten onlara savaşın ne olduğunu gösterdikleri biliniyor.  PKK'nın bölgede İslam'ı hedef alırsa uyudukları gaflet uykusundan Kürdistan halkının izzetli evlatlarının kendilerini uyandıracağını bilmesi gerekir. Kürdistan'ın izzetli evlatları tilkiyi inine kadar kovalayacak, cesaret ve savaş ahlakından yoksun lağım farelerini de saklandıkları inlerinde bulacak imana ve cesarete sahiptir. Hiç kimse Müslüman Kürt halkının inancını ve İslami değerlerini hedef alıp Kürdistan'ın değerli Müslüman halkının mazlumiyetinden faydalanarak, onların yıllarca TC tarafından ezilmesini karşıt bir kafatasçılığın güçlenmesi için kullanarak bu halkı küfür ideolojilerinin sınırsız kullanılan sermayesi zannetmesin. Faşist Türk zihniyetin fırtınalı denizine düşen Kürt halkı sinsi yılanlara sarılmaz ve yılanların başını ezmeye de muktedirdir. Müslümanların Irak'ta 50, Afganistan'da 45 ülke ile on yıldır izzetlice savaştığını görmeyen bu ebleh yığınları Müslümanların onların efendilerine nasıl dünyayı dar ettiklerini taşeronluğunu yaptıkları Avrupa ve ABD'ye sorabilirler. 

Not: Arap milliyetçisi Esed rejimi Kürt bölgelerinde bilinçli bir Araplaştırma siyaseti yürütmüş tıpkı ideolojik akrabası Kemalist rejim gibi Kürt; köy ve kasabalarının isimlerini Araplaştırmaya çalışmıştır. Bu nedenle aslında Kürt halkına ait olan Kobani, Serekaniye, Tel Xalef gibi bölgelerde Kürtçe isimleri kullandım.

 


 

 • Yorumlar 15
  Yazarın Diğer Yazıları
  PANO
  KARİKATÜR
  Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim