1. YAZARLAR

  2. Serdar Arseven

  3. Kemalist gençlere Kemalist Mevlid!..
Serdar Arseven

Serdar Arseven

Yazarın Tüm Yazıları >

Kemalist gençlere Kemalist Mevlid!..

A+A-

Türkiye Gençlik Birliği denilen “Ergenekonsever” organizasyonun eline düşmüş olan “zeki, çevik ve de Kemalizm ahlâkınca ahlâklı” gençlerimiz, bir zamandır bizi hedef almakta…

Meclis’teki CHP güdümlü provokatif eylemleri ile hafiften “tiiii” geçtik ya; pek zorlarına gitmiş!..

Özellikle “Kemalizm”e dokunduğumuz her yazımızdan sonra mesaj filan yağdırıyorlar.

Sitelerindeki saldırılar da cabası.

¥

Birkaç “tane”si isimlerini açık açık yazmış… Biraz çalışarak telefonlarını tespit ettik. Ve hafiften münazaraya başladık. Ki ne görelim;

“E.Z. Karal İnkilap Tarihi Dersleri” öğretisinin üzerine zerre eklememiş bu çocukcağızlar.

“Gerçek tarihe” ilişkin bilgi yok; “dogmatik eğitimin sistemi”nin öğütüp un ufak ettiği, mağdur ve mağdureler (!) çıktı karşıma.

O kadar ki… İsmet Solak Hocaefendi (!) ekolünün “Dağa Atatürk silueti düşmüştü” hurafelerini referans alıp, bizle tartışmaya çalışıyorlar.

Üzüldüm hallerine. Aydınlatmaya çalıştım… Peşine takıldıkları “İnkilap Tarihi” seviyesini göstermeye çalıştım… Ve bunun için de “TGB” etrafındaki gençlere, “İki Mevlid”den dizeler attım. Süleyman Çelebi’nin Hazret-i Peygamber’e duyduğu muhabbeti ortaya koyan Mevlîd’iyle TGB’nin atalarından Behçet Kemal Çağlar’ın onu “Taklit”le ortaya koyduğu mevlidi.

¥
Dörtlüklerin ilk iki dizeleri, “Orijinal.”

“İmitasyon” mevlidi ise son iki dizede, “kara” harflerle (bold) ve “yatık” (italik) olarak hazırladım. Taklit dizelerin altlarını da çizdim!..

Bizim kesimde, hemen bütün şuurlu gençlerin bilgisi dahilinde olan bu “taklit” metinden TGB çevrelerindeki gençlerin hiç mi hiç haberi yok.

E, onları da uyandırmak lazım… Bizden bir adet, “İnkilap Tarihi” dersi:

GERÇEK MEVLİD VE ERGENEKON MEVLİDİ!..

Allah adın zikredelim evvelâ,
Vâcip oldur cümle işte her kula
Millet adın zikredelim bir kere;
Vâcip oldur cümle işte Türklere.
¥
Bir kere Allah dese aşk ile lisân;
Dökülür cümle günah misli hâzan
Şevk ile Türküm dese bir dem lisan,
Dökülür cümle hüzün misli hazan
¥
İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen,
Her murâda erişir Allah deyen.
İsmi pâkin pak olur zikreyleyen,
Her murada erişir Türküm diyen
¥
Cümle âlem yok iken ol var idi,
Yaradılmışdan gâni cebbâr idi.
Mağra devri anda evler var idi,
Türk yetişkin, başkalar barbar idi.
¥
Hak Teâla çün yarattı Âdem-i
Kıldı Âdem’le müzeyyen âlemi.
Hak Teâla çün yarattı Türkü ilk,
Dedi: Üç kıt’ada olsun olan mülk.
¥
Mustafa nûrunu alnında kodu,
Bil Habîb’im nûrudur bu nûr dedi.
Mustafa nûrunu alnına kodu,
Bil “Kemal”in nurudur bu nur dedi.
¥
“Ger dilersiz bulasız oddan necat,
Aşk ile şek ile edin es-selât.
Ger dilersiz bulasız oddan mecat,
Mustafa’yı ba Kemal’e esselat.
¥
Âmine Hatun Muhammed annesi
Ol sedeften doğdu ol dür dânesi.
Ol Zübeyde Mustafa’nın annesi,
Ol sedeften doğdu ol dür dânesi.
¥
Çünkü Abdullah’tan oldu hâmile,
Vakt erişti hafta vü eyyâm ile.
Gün gelip oldu Rıza’dan hâmile,
Vakt erişti hafta ü eyyam ile.
¥
Hem Muhammed’in gelmesi oldu yakîn,
Çok alâmetler belirdü gelmeden.
Mustafa’nın gelmesi oldu yakin,
Çok alâmetler belirdi gelmeden.
¥
Âmine der çü vakt oldu tamâm,
Kim vücûda gele ol Hayrü’l-enâm.
Der Zübeyde çünkü vakt oldu tamam,
Kim vücude gele ol hayrülenam.
¥
Merhaba ey Sırr-ı Kur’an merhabâ,
Merhaba ey derde derman merhabâ.
Merhaba ey canı canan merhaba,
Merhaba ey derdi derman merhaba.
¥
Merhabâ ey âsi ümmet melcei,
Merhabâ ey çâresizler eşfei.
Merhaba ey asi millet melcei,
Merhaba ey inkilâplar menşei.
¥
Ger dilersiz bulasız oddan necât,
Âşk ile şeki ile ettin esselât,
Ger dilersiz bulasız şevkü necat,
Can verin tek Türk’e râm olsun hayat.
¥
Ümmetim dedi sana çün Mustafa,
Ver salevât sen de âna bul safâ.
Ger dilersiz, bulasız kalktan necat,
Atatürk’e Atatürk’e es selât.
¥
Geldi aklım gördüm ol sahib vefâ,
Gözlerimin nûru ve oğlum Mustafâ.
Ol zamanda eylemiş tâlim meğer,
Mustafayı harbiyeye verdiler.
¥
Yüzü nûru gün gibi hoş berk urur,
Çünki gördüm gönlüme geldi sürûr.
Başka fanilerle farkı gördüler,
İnönü’de Atatürk’ü gördüler.
¥
Ümmetim dedi sana çün Mustafa,
Ver salâvat sen de ana bul safâ.
Ger dilerseniz bulasız şevk-ü necat,
Atatürk’e Atatürk’e selât
¥
Eveeeet… Ders bittiii, TGB’nin gençleri...Teneffüse çıkabilirsiniz!.. Hadi, birbirinizi ezmeden!.. Allah hepinize zihin açıklığı versin.

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT