Ali Bayramoğlu

Ali Bayramoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Kara kutu...

A+A-

Dün Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın kurucusu, Silivri sanığı ve tutuklusu generalden söz ettik...

Generalin temsil ettiği gelenekle devam edelim...

Gladyo ile onunla Özel Kuvvetler Komutanlığı arasındaki bağ ülkede sık gündeme gelir.

Son olarak bu bağ meselesi Ocak 2006'da Ağca'nın tahliyesiyle alevlenmiş ve 16 Ocak günü Genelkurmay bir açıklamayla devreye girmişti. Şöyle deniyordu açıklamada:

"Geçmişte zaman zaman gündeme getirilen 'Kontrgerilla', 'Gladio', 'Derin Devlet' gibi kavramların, son günlerde Özel Harp Teşkilatı'yla irtibatlandırılması gayretlerinin arttığı dikkati çekmektedir.

Bilgi eksikliğinden kaynaklandığı değerlendirilen bu gibi suçlayıcı ve amacını aşmış yazı ve yorumlar, ülkemizin maruz kalabileceği bir saldırıda, mütecavize karşı çok hassas görevler icra etmek üzere Soğuk Harp döneminde teşkil edilmiş ve diğer birçok ülkede de benzeri bulunan bu birime zarar vermekte ve vatan savunması hazırlıklarında zafiyete sebep olmaktadır...

27 Eylül 1952 tarihinde 17 Sayılı ve Milli Savunma Yüksek Kurulu (Başbakan ve ilgili Bakanların imzalarıyla) onaylı kararı ile kurulan bu teşkilatımızın, kurulduğu tarihten bugüne kadar söz konusu yazı ve yorumlarda bahsi geçen karanlık olaylarla hiçbir kurumsal ilişkisi olmamıştır."

Açıklamanın doğru tarafı, teşkilatın bir saldırıda saldırgana direnmek üzere Soğuk Harp döneminde kurulmuş olmasıydı.

Ama sorun da bu doğru tarafla başlıyordu.

Türkiye tek örnek değildi.

3 Mayıs 1972 tarihinde üç İtalyan jandarması Peteona köyünde bir araçta arama yapmak için bagajı açtıklarında bir patlamayla ölmüşlerdi. Bu olaydan sonra yapılan operasyonlarda, toprağa gömülü 127 silah, tahrip kalıbı ve patlayıcı madde deposu ortaya çıkarıldı. Bunların İtalyan gizli servisi SİSMİ'nin denetiminde olduğu tespit edildi. SİSMİ'nin arşivlerine girildi ve yapılan araştırma sonunda 26 Kasım 1956 tarihinde İtalyan ve Amerikan gizli servisleri tarafından Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı'ndan gelecek bir istila olasılığına karşı, bir direniş örgütü oluşturulduğu tespit edildi.

CİA ile İtalyan Gizli Servisi üsler ve silah depoları oluşturmak, anti-komünist kriterlere göre seçilen yüzlerce kişiyi eğitmek amacıyla Gladyo adında gizli ve yasadışı bir örgüt kurmuştu.

Yer yerinden oynadı.

Ardından Fransa, İspanya, Belçika, Yunanistan, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İsveç'te, çoğu karanlık işlere karışan, tahriklerin odağı olan benzer örgütlerin kurulmuş olduğu ortaya çıktı. Bu örgütler bulundukları ülkelerde ya hükümetler eliyle dağıtıldı ya da hukuk yoluyla teşhir edilerek ortadan kaldırıldı.

Bu temizlikten tek bir ülke, Türkiye muaf kaldı...

Bizim Özel Harp o dönemden kalmadır, anlayacağınız...

Askerin iddiasının tersine öykünün geri kalanı karanlıktır...

Ecevit daha 1974'te Özel Harp Dairesi'nin varlığından söz etmiş; 1977'de maruz kaldığı suikastten sonra fail olarak "devlet içindeki güçlere" işaret etmiş, "bir noktadan sonra izlerin kaybolduğunu, bu olayın kendisine Özel Harp Dairesi'ni çağrıştırdığını" söylemişti. Yanıt Demirel cephesinden gelmişti Ecevit'e. Dönemin Milli Savunma Bakanı, "Ecevit çenesini tutmalı, bir şeyler biliyorsa susması gerekir" diyordu, açık açık. Ve susuldu...

Gladyo ya da kontrgerilla, 9 yıl sonra, İtalya skandalıyla birlikte tekrar geldi Türkiye'nin gündemine... Bu kez Demirel'le... 17 Kasım 1990 tarihinde şöyle diyordu merkez sağın lideri:

"Hukuk devletinde bu tür örgütlere yer yoktur. TC devleti cinayet işleyen bir devlet imajı ile Türk halkının önünde duramaz. Savcılar ne güne duruyor? Benim bu çağrımdan sonra hiç bir şey yapılmazsa bütün bu töhmetleri, bütün bu kötülemeleri hiç bir şey yapmayanların üzerine bırakırım..."

Sonra 1996 yılında Susurluk geldi.

Devlet içindeki gizli örgütlenmeler, devlet üzerinden işlenen cinayetler sergilendi...

Ardından Ergenekon'la yeni yapılar ve girişimler ortaya çıkarıldı...

Arınç suikastı girişimlerinde suçüstü yapılan albay ve binbaşıyla yeni bir safhaya geçildi.

Sonunda Özel Kuvvetler Komutanlığı'na ulaşıldı...

YENİ ŞAFAK

YAZIYA YORUM KAT