1. HABERLER

  2. HABER

  3. Kamuda Başörtüsüne Özgürlük Geldi
Kamuda Başörtüsüne Özgürlük Geldi

Kamuda Başörtüsüne Özgürlük Geldi

Kamuda başörtüsüne özgürlük sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

A+A-

"Demokratikleşme Paketi" kapsamında kamuda başörtüsüne özgürlük sağlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme şöyle:

"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile '2/9/1925 tarihli ve 2413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Bakanlar?Kurulu'nca 4/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VE

KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 - 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafında yer alan 'Kadınlar;' ibaresinden sonra gelen birinci cümle yürürlükten kaldırılmış ve aynıparagrafta yer alan 'Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafetleri varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır.' şeklindeki ikinci cümle (a) bendinden çıkarılarak maddenin sonuna (c) bendi olarak eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan 'Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar' ibaresi 'Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hâkimler, savcılar, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapanlar' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

HABERE YORUM KAT