1. HABERLER

  2. KURAN ÇALIŞMALARI

  3. Islah / Köklü Dönüşüm
Islah / Köklü Dönüşüm

Islah / Köklü Dönüşüm

İç zaaflarımız nedeniyle düştüğümüz süreçte Batı cahiliyyesine karşı, hem ümmeti İttihad-ı İslam ve hem de ıslah ve tecdit çabalarıyla yeniden diriltmek isteyen en önemli ıslah hareketinin başlangıç ve kalkış noktası Urvetu’l Vüska nüveleşmesidir.

A+A-

Hamza Türkmen / Haksöz Haber

“Rabbin, halkı muslihûn olan ülkeleri haksız yere helak edecek değildir.” (Hud, 11/117)

İç huzura; erdem ve izzete ulaşmak için nefsimizden ve toplumsal alandan itikadi-ameli tüm kötülükleri ve zulmü kovmak, denge ve adaleti hâkim kılmak gereklidir. Kitab-ı Kerim’imizde ifsad’ın /bozulma’nın karşıtı olan ıslah kavramı bu anlamda kullanılır.

Islah, Arapçada ‘s-l-h’ kökünden türemiştir; sulh, salâh, salih, maslahat kelimeleri de aynı kökten gelmektedir. Islah, bozulanı aslî haline getirmek, fıtrat ve vahiyle yeniden buluşmak, köklü dönüşüm anlamlarına gelir. Kur’an’da bu bilinç ve eylemliliği yüklenenlere de muslihûn denilir. Yani ıslah ediciler, bozulanı tekrar vahiy ve fıtrat ile buluşturma inkılâbını üstlenenler...

Ancak bizler tarihi süreç içinde siyasette ve itikadda nimetten yani vahyi ölçülerden uzaklaştığımız (8/53) için dağılmış ve zayıflamış bir ümmetin çocuklarıyız. Bir de mezhebi, mahalli ve ulusal kimliklerle birbirimize oldukça yabancılaşmışız.

İşte 17 Aralık 2010’dan bu yana ümmet coğrafyasında Tunus’tan Yemen’e, Türkiye’den Suriye’ye, Libya’dan Yemen’e kadar değişik formlarda yaşanan yürek intifadamız, yeniden muslihûn bir ümmet olabilme istikametine yönelmiştir.

İttihad-ı İslam, halkı muslihûn olan bir coğrafyayı kurmak için zorunlu ilk adımımızdır. Özümüzü yeniden gürleştirecek olan ıslah ve tecdit hareketleri de bilinç taşıyan nitelikli ve ‘olmazsa olmaz’ çabalarımızdır.

Yazının Devamı >>>