1. YAZARLAR

  2. HAMZA TÜRKMEN

  3. IŞİD Bahane, Saldırılan İslâm'dır
HAMZA TÜRKMEN

HAMZA TÜRKMEN

Yazarın Tüm Yazıları >

IŞİD Bahane, Saldırılan İslâm'dır

A+A-

 

“(Şeytan) Onlara vaadler ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey va'detmez.” (Nisa, 4/120)

Hayatımızda ve hayatımızı kuşatan alanda kıyamete kadar kötülük odağı olarak bir tarafta insan ve cin taifesinden şeytan ve şeytanlar olacaktır. Diğer taraftan şeytanlaşanlardan veya şeytanlaştırılmaya çalışanlardan da söz edilecektir.

Biz mü’minlerin ve insan fıtratını önceleyenlerin ortak erdemleri, gaybî ve beşerî planda tüm kötülük odaklarına karşı tavır almalarıdır. Ayrıca şeytanlaştırılan kişi ve ideolojik akımları durdurmak; ya da şeytanlaştırma çabalarına karşı haktan, fıtrattan ve adaletten yana tavır almak gerekmektedir.

Ve unutulmamalıdır ki şeytan, ihlâslı kullara cebredici hiçbir etkide bulunamaz (15/40; 38/83).

Şeytanlaşanlara ve şeytanlaştırma çabalarına karşı mücadele edenler de, öncelikle kendi nefislerinin fikrî ve amelî tutarlılığını, ihlâs konusundaki özgünlüğünü kontrol etmelidirler. Ayrıca ‘her türlü zulüm, baskı ve komploya karşı fikrî ve istişarî temelde ne kadar birlikte iş ve tavır geliştirebildiğimiz’ sorusunun cevabı yürek ferahlatıcı olmalıdır.

Coğrafyamız ve kimliklerimiz 19. yüzyılın sonundan bu yana Batı paradigmasının siyasî, kültürel, ekonomik veya askerî kuşatması altındadır. Batılı paradigma; içinde vahiyden izler de taşıyan ama tahrif olmuş büyük bir kültür sisteminden bireyci, akılcı, pozitivist ve seküler bir kopuşun sonucunda biçimlenmişti. Batı, beş asırlık hegemonik bir kurgu ile oluşturuldu. Maddeci, rekabetçi, kaderci-ilerlemeci, sınıfsal, hazcı ve seküler. Fıtrattan ve vahiyden yabancılaşmak için şeytanın istediği her şey yani…

Batı, kendi içinde sınıfsal ve alt kimlikleriyle iç çatışmalar yaşasa da; kendi dünya görüşünü paylaşmayan oluşumlara düşmanlıkta ve nefret duygularında tek ümmettir.

Küresel kapitalizmle tek kutuplu hâkimiyet oluşturan Batı, ‘nefret suçu’nun ana kaynağıdır.

Hani siyah ve kırmızı derili insanlara yaptıklarından hatırladığımız; hani içine mezcettiği engizisyoncu mantığı ile İslâm coğrafyasına karşı İslâm’a, Resulullah’a ve Müslümanlara karikatürleriyle, akademik tezviratıyla, sosyo-ekonomik ve siyasal planlarıyla ikide bir savaş ilanları yapan; ayrıca İslâmofobi kampanyalarıyla tanıdığımız Batı.

Batı, şimdi tutmuş coğrafyamızdaki işgal ve sömürü politikalarının, işbirlikçi diktatörlük rejimlerinin bir sonucu olan IŞİD radikalizmini, İslâm’ı ve Müslümanları töhmet altına almanın bir enstrümanı olarak kullanıyor. Ama nassları saptırarak yorumlayan IŞİD’in cinayetlerini aratmayacak olan Suriye, Irak, Mısır, İran diktatörlük rejimlerinin katliamlarına karşı sus-pus.

Hele şeytanlaştırdığı ve ‘Serok Obama’ nidalarıyla besteler düzen KCK’nın PKK, PYD ve YDG-H militanlarının bölgede ve Türkiye’de işlediği cürümler, Batı emperyalizminin gözlüğü ile kamuoyuna tam bir özgürlük ve haklar mücadelesi olarak servis ediliyor. Küresel kapitalist vesayetin Türkiye acentası olan TÜSİAD medyasının gözünde daha dün ‘çocuk katili, vampir, bölücü’ olan PKK; şimdi IŞİD üzerinden şeytanlaştırılmaya çalışılan AK Parti ve Erdoğan iktidarına karşı ‘hümanist çiçek çocukları’ tadında; neredeyse özgürlük savaşçısı ilan edilecek.

Çünkü Türkiye’deki iç ve dış vesayetten kurtulma süreci, IŞİD bahane edilerek alt-üst edilmeye çalışılmakta. İşte şeytanın tuzağı bu.

IŞİD, hududullahı çiğneme ifsadıyla şeytanlaşmakta. KCK inisiyatifindeki kimliği devşirilmiş muhalefet öbeği ise zaten şeytanlaşmış. Her ikisi de İslâmî olanı şeytanlaştırma yolunda kullanışlı aparatlar. Süslü ve yalan sözleriyle ürettikleri vesveseler…

Yapılacak olan, Büyük Şeytan’ın ve şeytanlaşanların iftiralarını ve tuzaklarını (6/112) boşa çıkartmak.

Şeytanın ve şeytanlaşanların oyunları ve emperyal baskılar karşısında uzlaşılmamalı; hak’tan ve adaletten yana olan halkla bütünleşilmeli. Gerçekler paylaşılmalı.

Diriliş Postası

YAZIYA YORUM KAT

8 Yorum