1. YAZARLAR

  2. Mehmet Pamak

  3. Irkçı Zulüm ve Adil Çözüm
Mehmet Pamak

Mehmet Pamak

Yazarın Tüm Yazıları >

Irkçı Zulüm ve Adil Çözüm

A+A-

Daha önce de ifade ettiğim üzere, on yıl önce muhacir olarak bulunduğum Almanya’da, meramımı daha özlü ifadelerle ortaya koymak, uzun makale ve kitaplara vakit ayıramayanlara bir kolaylık sağlamak üzere şiir formunda kaleme aldığım yayınlanmamış kitabımdan, güncele cevaplar vermeye devam etmek istiyorum. Ve sıcak gündem olan Kürt sorunu konusunda, on yıl önce şiir formunda yazdıklarımı paylaşmak istiyorum.

 

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak

Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

 

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce

İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

 

Bu halklar, yüzyıllarca kardeşti ümmet bilinciyle

Ulusçu, birliği böldü, İslam’a olan kiniyle

 

“Anâsırıl İslam”dan bahsettiler, savaştan önce

Kürt’ü, Türk’te eritmek istediler, savaş bitince

 

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi

Sonra Kürt’ü yok sayıp, pek çok yalan üretildi

 

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye

İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

 

Ulusçuluk insanlık suçu, insanları horlayan

Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

 

 “Türküm, doğruyum” andı dayatıldı, Türk olmayana

Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

 

Kemalist ulusçuluk, amentüsü olan bir dindi

Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

 

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?

“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

 

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri

Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

 

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da

Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

 

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı

İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

 

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı

İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

 

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı

Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

 

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistana

Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

 

Istıraplar, acılar ve yakılıp yıkılmış köyler

Zorla isim değiştirenler, nice ağıtlar söyler

 

Kırk bin evladı ve çok maddi kaybı var, fakir halkların

Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

 

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan

Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

 

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan

Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

 

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada

Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

 

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim

Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”

 

Tanışmak, karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı

Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

 

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın

Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

 

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk

Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

 

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman

Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

 

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e

Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

 

Irkçı çatışmanın, düzene oldu bütün yararı

Düzen kendini tahkim etti, Türk, Kürt çekti zararı

 

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti

Sürekli provakasyonla, arttırdılar hiddeti

 

 

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini

Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

 

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati

Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

 

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza

Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

 

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman

Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

 

Derin çeteler, hep provakasyon peşindeydiler

Halkları kışkırtıp da çatıştırma işindeydiler

 

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular

Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

 

Ne kadar kan ve cesed olsa, o kadar güç demekti

Pis iktidar ve rant uğruna, insanı tüketmekti

 

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü

Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

 

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”

Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği 

 

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı

Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

 

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını

O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

 

Türk halkını sekülerleştirdi, azgın Beyaz Türkler

Kürt halkını Batılılaştıransa, Batıcı Kürtler

 

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar İslam’a

“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun yaşama

 

Yalnız kavmi hakkı gasp edilmedi, Kürt halkının

İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı onların

 

Sırf Kavmi haklar için yola çıktı, Batıcı Kürtler

Dini değil, kavmiyeti dert edindi, ateistler

 

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara

Kürt, Türk ayırmadan, sahip çık mazlum halklara

 

Bu ancak sana yakışır, çünkü arzda halifesin

Halklara adaletle hükmet, engel olmasın nefsin

Sen ise, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun

Kürd’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

 

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı

Kur’an ve Resulden uzaklaşmak büyük hatandı

 

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden

Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

 

Kur’an’la buluşanlar, adil yaklaştılar soruna

Haktan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

 

Evet, özgürlük ve adalet isteyen, her kimseye

Hemen,“hain”,“bölücü” denir, burası Türkiye

 

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye

Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

 

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik   

 Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

 

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe

Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

 

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?

İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

 

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”

Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

 

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe

Hepiniz isyan etmez miydiniz? Söyleyin mertçe

 

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence

Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

 

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini

Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

 

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?

Çünkü uymaz ümmetçiliğe, tevhidi akıdeye  

 

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim

Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

 

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi

Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

 

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede

Üstelik Genel Başkanlıkta bulundum MHP’de

 

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım

 İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

 

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an

Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

 

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının

Özgürlüğünü istedim, Balkanlarda Türk halkının

 

Savundum hak ve özgürlüğünü, Türkistanlının 

Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının 

 

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü

“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

 

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular  

Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

 

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük

Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

 

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar

Rabbin tanıdığı hakları, ancak zalim yasaklar

 

Kürtçe eğitim, kültürel, siyasi hak da verilsin

Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler önerilsin

 

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden

Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

 

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına

Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

 

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara

Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

 

YAZIYA YORUM KAT

5 Yorum