1. HABERLER

  2. HABER

  3. “İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?”
“İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?”

“İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?”

Ömer Bitlis’in yöneteceği, Ömer Kılıç ve Hülya Şekerci’nin konuşmacı olduğu program 13 Ocak Çarşamba 2016 günü yapılacak.

A+A-

Özgür-Der’in aylık olarak Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih Belediyesi Nikâh Salonu’nda düzenlediği dizi panellerde bu yıl “Riskler ve Zaaflar Karşısında Vahye Şahitlik Sorumluluğumuz” üst başlığıyla çeşitli konular tartışılacak.

Yaşadığımız ülkede ve daha genel bir perspektiften baktığımızda tüm Ümmet coğrafyasında vahiy dışı anlayış ve pratikler zemininde gelişen bir kuşatmanın Müslümanları da etkilediği, düşünce, eylem ve ilişkilerini değişik biçimlerde yönlendirdiği görülmektedir. Ayaklarımızı sabit tutmadığımızda kimi zaman modalaşan ideolojik akım ve kavramlar, kimi zaman da adeta hayatın doğal akışının gereklilikleri gibi sunulan ambalajlanmış dayatmalar vasıtasıyla inancımızla, kimliğimizle çelişen tutum ve davranışlara sürüklenmek kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Bu tarz eklektik yaklaşımların net sonucu ise karşımıza tevhidin kavranması ve muvahhid kimlik zemininde yaşanan zaaflar demeti şeklinde karşımıza çıkmakta. Oysa tevhidi çağrının en temel vurgusu ve alameti farikası muhataplarına her şeyi, tüm olan biteni ve öncelikle de kendisini, hayatını ve özlemlerini bütüncül bir yaklaşımla konumlandırma perspektifi kazandırmasıdır. Bütüncüllüğün zaafa uğradığı her aşamada ise muhatapları bekleyen şey eklektik bir kimlik ve hayat algısıdır.

Özgür-Der olarak uzun bir süredir sürdürdüğümüz ve Müslümanlar arasında rastlanan gerek bakış açısına, gerekse de ilişkilere yansıyan tutarsızlıklar ile benzeri içsel zaafları ele aldığımız ve vahyi hakikatler ışığında geliştirilmesi gereken hassasiyetlere dikkat çekmeye çalıştığımız Aylık Paneller dizisini bu dönemde de aynı kaygıları merkeze alarak sürdürmeyi hedefliyoruz.

Bu yıl yapılacak Özgür-Der aylık panel konuları işte bu amaca matuf olarak belirlendi. Bu bağlamda;

“Medya ve Mahremiyetin Sınırları

“Toplumsal Yapıda Çözülme ve İfsada Karşı Tavır”

“Özgürlüğün Erdemi ve Sınırları”

“İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?”

“Dindarlık ve İktidar İlişkisi”

“İslami Camiada Eleştiri Kültürünün Yeri”

“Muhalefet ve Maslahat Dengesini Nasıl Kurabiliriz?”

“İzzet, İtikadi ve Ameli Düzlemde Nasıl Tezahür Eder?”

gibi başlıklar altında meseleyi tartışarak doğru tavrın ne olması gerektiği sorusuna cevap aranacak.

Aylık panellerin dördüncüsünde “İnancımız Hayatımızı Ne Ölçüde Belirliyor?” konusu tartışılacak. Panelde “Hayatın tümünü ibadi bir bütünlükle ve kulluk bilinciyle kavramak ve yaşamakla mükellef olan Müslümanlar olarak düşüncelerimizden amellerimize, gündelik ilişkilerimizden özlemlerimize kadar ne ölçüde Kur'an’ın belirleyiciliğinde bir hayat yaşıyoruz? Zaaflarımızın kaynağını tespit etmek, yüzleşmek ve aşmak için neleri öncelemeliyiz?” soruları müzakere edilecek.

Ömer Bitlis’in yöneteceği, Ömer Kılıç ve Hülya Şekerci’nin konuşmacı olduğu program 13 Ocak Çarşamba 2016 günü yapılacak. Ali Emiri Kültür Merkezi Fatih Belediyesi Nikâh Salonu’nda yapılacak panel, saat 20.00’de başlayacak.

 

Tarih: 13 Ocak Çarşamba 2016

Saat: 20.00

Yer: Ali Emiri Kültür Merkezi Nikâh Salonu-Fatih

HABERE YORUM KAT