1. YAZARLAR

  2. Sibel Eraslan

  3. HSYK, halkı ne zaman görevden alacak?
Sibel Eraslan

Sibel Eraslan

Yazarın Tüm Yazıları >

HSYK, halkı ne zaman görevden alacak?

A+A-

Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, “Ergenekon Soruşturması” kapsamında, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı’nı sorguladı. Sorgulama öncesi ev ve işyerinde arama yapılan

Savcı hakkında tutuklama kararı çıkmıştı ardından. Tutuklama kararının hangi gerekçelere binaen verildiğini bilmemekle birlikte, Erzurum’da Ergenekon Soruşturması bağlamında iş gören yargı çevrelerinin durumun hukuki çerçevesinde böyle bir önlem aldığı düşünülebilir. Savcı’nın avukatları, tutuklama kararına itiraz edebilir, nitekim etmişler de.... Bunların hepsi, hukuki-adli rutinler çerçevesinde işleyecek itiraza ve hak arama imkanına açık mevzulardır....
Fakat bu adli rutinin doğal akışından saptırılarak, Erzurum’daki sorgulamayı yürüten özel yetkili savcıların adeta görevlerini yapmaktan dolayı cezalandırılması hali tam bir şoktur. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’nca, görev ve yetkilerinin kaldırılması işi, hukuki değil politik bir manzara doğurmuştur.... Ayrıca bu hal, adli safahat ve usul hakkında ciddi bir bunalıma sebep olmuştur.... Yani Erzurum’daki özel yetkili savcıların yaptıkları işlemler olağan prosedür dahilinde zaten itiraza açıktır. Peki HSYK, olağanüstü ve adli prosedür dışı bu by-pass işlemine niçin atılıyor? Böyle bir yetkisi var mı HSYK’nın?
2461 sayılı Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu hakkındaki kanunun 4. maddesi gayet açıkken.... Ne diyor 4. madde?
“Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun görevleri şunlardır:
1. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile Uyuşmazlık Mahkemesinin askeri yargı dışından gelen üyelerini seçmek.
2. Adalet Bakanlığı’nın, bir mahkemenin veya bir hakim veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki tekliflerini karara bağlamak.”
Elinizi vicdanınıza koyarak düşünün: Görevleri bu kadar açık ve net belirlenmiş idari bir kurum, görülmekte olan bir soruşturma bağlamında işlem yapan Özel Yetkili Ceza Mahkemesi savcılarını, görevden alabilir mi?
Nerede kaldı sistem hakkında övünürken sık sık atıf yaptığımız Yargı Bağımsızlığı?
Yargıç teminatı? Hakim güvenliği prensibi nerede kaldı?
Erzurum’daki özel yetkili savcılar, hukuken bir yanlış yapmışlarsa, bu itiraza açık bir konudur. Prosedürü, ilkeleri ve kanuni yürüşü vardır.... Peki HSYK, üzerine görev olmayan bir konuda, niçin alelacele kararlar vererek, adli muhakemat usulünü paramparça ediyor? Niçin mahkeme gibi davranıyor? Bir idari kurumun, mahkeme gibi davranma hakkı var mıdır?
İstediği savcıyı veya hakimi görevden alma şeklinde tanımlanabilir mi Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yetkileri? Şayet böyle bir hakkı varsa, bu durum, hakim ve savcılar hakkında açık bir baskı değil midir?
Devam eden bir soruşturmadan ki; sıradan bir soruşturma da değil, içinde binlerce sayfalık doküman, bilgi, belge, tanık ifadesi, kanıt bulunan ve kamuoyunu olduğu kadar demokrasimizi de yakından ilgilendiren Ergenekon Davası’ndan söz ediyoruz. Ve bunu soruşturan Savcılar, HSYK’nın politik el atmaları ve yine politik basınçlarla ağır baskıya maruz kalıyorlar....
Ne yapsınlar Ergenekon’u soruşturan savcı ve hakimler? Hepsi derhal istifa etsin veya daha temizi, görevden alınsınlar tıpkı Van Savcısı Sarıkaya gibi, böyle mi? Peki.... Ya biz? Tüm bunlar gözlerimiz önünde cereyan ederken nasıl bir unutma bekleniyor bizden? O elegeçmiş bombaları, suikast planlarını, harp oyunlarını, ayışığından balyoza, kafesteki sarıkıza kadar tüm korku bilgilerini.... Hepsini, hiç duymamışcasına unutalım.... Nasıl?
Tamam Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ergenekon Soruşturmasını durdursun ve bu işle görevli yargıç ve savcıları derhal görevden uzaklaştırsın da....
Aynı Hakimler ve Savcılar Kurulu, halkı nasıl görevden alacak? Bizi kamuoyunu, nasıl azledecek?
Savcıları görevden almıyor sadece HSYK....
Halkı “Türk milleti adına” kaşesiyle verilen tüm mahkeme kararlarındaki, “adına karar verilen” milleti görevden alıyor....
İşte bu yüzden, gözlerimiz önünde cereyan etmekte olan şey, basit bir suç kovuşturması değil, ciddi bir demokrasi mücadelesidir....

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT