1. HABERLER

  2. HABER

  3. HSYK: "Başkanvekilinin Açıklaması Kurumsal Değil!"
HSYK: "Başkanvekilinin Açıklaması Kurumsal Değil!"

HSYK: "Başkanvekilinin Açıklaması Kurumsal Değil!"

HSYK, Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin raporunun kurumsal bir açıklama olmadığını açıkladı.

A+A-

HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, Ak Parti'nin HSYK ile ilgili değişiklik teklifini çok sert bir şekilde eleştirdi. Kurul'un adeta Adalet Bakanı emrinde, Bakanın iradesi dışında irade kullanamayan bir kamu kurumuna dönüştürülürken, seçimle gelen üyelerin de Bakan'ın emrinde, Bakanın izni dışında karar alamayacak konuma getirildiğini belirten Hamsici, değişikliklerin Anayasa'nın 2. maddesindeki hukuk devleti ve 159. maddesindeki mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatına aykırı olduğunu savundu.

 Hamsici, TBMM Adalet Komisyonu'nda bugün görüşmelerine başlanacak olan Ak Parti'nin verdiği değişikliği teklifine karşı kişisel görüş ve düşüncelerini içeren 66 sayfalık bir yazı hazırladı. Hamsici, bu yazıyı, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve üyelerinin yanısıra, Türkiye Barolar Birliği'nin de aralarında bulunduğu bazı sivil toplum örgütlerine de gönderdi. Hamcisi, yazısında özetle şu görüşleri dile getirdi:

 KURULUN OLUŞUMUNA AYKIRI: 12 Eylül 2010 Anayasa değişikliği ile birlikte HSYK, Adalet Bakanlığından bağımsız, yargının ayrı bir erk olması kuralına uygun bir düzenlemeye kavuşturulmuş iken, yapılmak istenen Kanun değişikliği ile Kurulun fiilen Adalet Bakanına bağlı ve bağımlı, ayrı bir erkten daha çok yürütmenin emir ve gözetimi altında görev yapan bir yapı haline getirilmesi söz konusudur. Bu durum yapılan Anayasa değişikliği ile kurulan bağımsız bir Kurulun oluşumuna aykırıdır.

 HAKİMLİK TEMİNATI VE BAĞIMSIZLIK: Anayasanın HSYK'nın düzenlendiği 159. maddesine bakıldığında dikkati çeken ilk husus, Kurul’a Adalet Bakanlığından ve dolayısıyla siyasi iradeden bağımsız ayrı özerk bir irade verilmesinin amaçlandığı ve tüm maddenin bu temel amaçtan hareketle düzenlendiğidir. Nitekim bu amaç 159. maddenin ilk fıkrasında 'Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre kurulur ve görev yapar' denilerek, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta ifade edilmiş ve Kurul’un organizasyon yapısı ve işleyişine ilişkin tüm kuralların klasik bir kamu kurumundan farklı olarak 'mahkemelerin bağımsızlığı' ve 'hakimlik teminatı' ilkelerine uygun olması gerektiği belirtilmiştir. 

 BAKANLIĞIN ÖZERK İRADESİ: Madde metni bütünüyle incelendiğinde; anayasa koyucunun öncelikle Kurul'u, yerine getirdiği hassas fonksiyon nedeniyle, klasik bir kamu kurumu olarak görmediği ve olağan bürokratik hiyerarşiden ayırdığı, ardından da Kurul'a Adalet Bakanlığı ve siyasi iradeden bağımsız kendi inisiyatifi ile kullanabileceği özerk bir irade tanımayı amaçladığı görülmektedir.

 MECLİSİN YETKİSİ SINIRLI VURGUSU: Bu noktada Anayasanın 159. maddenin son fıkrasında Meclis’e tanınan, Kurul üyelerinin seçimini, dairelerin oluşumunu ve işbölümünü, Kurul'un ve dairelerin görevlerini, toplantı ve karar yeter sayılarını, çalışma usul ve esaslarını, dairelerin karar ve işlemlerine karşı yapılacak itirazları ve bunların incelenmesi usulü ile Genel Sekreterliğin kuruluş ve görevlerini kanunla düzenleyebilme yetkisi, tamamen sınırlı bir yetki olup, ancak ilk fıkrada belirtilen 'mahkemelerin bağımsızlığı' ve 'hakimlik teminatı' ilkeleri çerçevesinde kullanılabilecek bir yetkiyi ifade etmektedir.

 ADALET BAKANI EMRİNDE: Oysa Meclis’e sunulan teklif metni incelendiğinde; Kurul’un organizasyon yapısı ve işleyişine ilişkin düzenlemelerde 159. madde uyarınca riayet edilmesi gereken 'mahkemelerin bağımsızlığı' ve 'hakimlik teminatı' ilkeleri hiçe sayılmış ve bir yandan Kurul adeta Adalet Bakanı'nın emrinde, Bakanın iradesi dışında irade kullanamayan sıradan klasik bir kamu kurumuna dönüştürülürken, diğer taraftan seçimle gelen üyeler de Bakanın emrinde, Bakanın izni dışında karar alamayacak konuma getirilmiştir. Teklif metninde öngörülen değişikliklerin büyük bölümünde 'dönüştürme/siyasallaştırma' çok açık bir şekilde görülebilmektedir. 

HSYK: AÇIKLAMA KURUMSAL DEĞİL

HSYK, Başkanvekili Ahmet Hamsici’nin raporunun kurumsal bir açıklama olmadığını açıkladı.

HSYK’dan yapılan açıklamada, "HSYK Başkanvekili Sayın Ahmet Hamsici Bey’in 6087 Sayılı HSYK Kanunu değişikliğine ilişkin kişisel görüşlerini içeren rapor sizlere gönderilmiştir. Bu değerlendirme HSYK adına kurumsal bir açıklama değildir" denildi.

 

HABERE YORUM KAT