1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Halk, Bu Deli Gömleğinden Memnun mu?
Halk, Bu Deli Gömleğinden Memnun mu?

Halk, Bu Deli Gömleğinden Memnun mu?

Nû'man Kurtulmuş 'Anayasanın değiştirilmesinin teklif dahi edilemiyeceği ilk üç maddesiyle milletin bir probleminin olmadığını, kendilerinin de bu düşüncede olduklarını' söylüyordu!!!

A+A-

 Selahaddin E. Çakırgil’in Anayasa tartışmaları üzerine analizi:

Halkımız, kendisine zorla giydirilen bu 'deli gömleği'nden memnun mu, sahi?

Önce Nûman Bey'in yeni anayasa yapılması çalışmaları ile ilgili sözlerine değinelim..

*

Mevcud anayasa, kemalistlerin bütünüyle zorla/ zorbalıkla/ süngü ucuyla dayatılmış ve halk tehdid edilerek, kabul ettirilmişti..

Yargıtay eski başkanlarından Sâmi Selçuk'un 8-9 sene öncelerde, 'Bu anayasa süngü ucuyla, zorla, ikrah ve cebirle kabul ettirildiğinden, mutlak butlanla bâtıl ve 'keenlemyekûn' (bütünüyle yok hükmünde ve geçersiz-itibarsız) sayılmalıdır..' gibi yürekli sözler söylediğini ve amma, o 'mutlak butlanla bâtıl olduğu'nu söylediği anayasaya göre geldiği makamdan ayrılmayı göze alamadığını hatırlayalım.. 

Bu anayasa bütünüyle böylesine bir dayatma eseri iken, ayrıca, bir de, ilk üç maddesinin değiştirilemiyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemiyeceğini hükme bağlayarak dayatma içinde dayatma ile daha özel bir garabet sergilemiştir..

Bundan ayrı olarak, At. ilke ve devrimlerine vurgu yapılmasıyla yetinilmeyip, bu ilke ve devrimlerle ilgili 1925-30'ların kanunlarının insan hak ve hürriyetlerine aykırı sayılamıyacağı da hükme bağlanmıştır..

Bu, aslında, bu kanunların insan hak ve hürriyetlerine aykırı olduğunun itirafıydı ve ama, egemen güçler, ellerindeki silah gücüyle, milleti o konuda susması için ve o düzenlemelerin insan hak ve hürriyetlerine aykırılığı iddiasında bulunamıyacakları hususunda bir kez daha esir almıştır..

*

Şimdi..

BDP o sözkonusu mevcud anayasada yer alan ve değiştirilmesinini teklif dahi edilemiyeceğini hükme bağlayan ilk üç maddesi değişmeyecekse, değiştirmeye ne gerek var diyor, haklı..

CHP ve MHP ise, ilk üç maddeye asla dokunulmamasını, yeni anayasaya da aynen korunmasını, aksi takdirde, bu çalışmalara bütünüyle destek vermiyeceklerini açıklamış bulunuyorlar..

AK Parti ise, konuya dair görüşlerini açıkça ortaya koymak yerine, ileri merhalelerde karşılaşacağı durumlara göre bir tavır takınmayı yeğliyeceğe benziyor..

HAS Parti Genel Başk. Prof. Nû'man Kurtulmuş ise, Habertürk'de, 4 Haziran 12 günü,  13.20 (TS. ile 14.20)'de,  'Anayasanın değiştirilmesinin teklif dahi edilemiyeceği ilk üç maddesiyle milletin bir probleminin olmadığını, kendilerinin de bu düşüncede olduklarını'  söylüyordu!!!

Doğrusu, şaştım-kaldım..

Yazının Devamı… 

HABERE YORUM KAT