1. YAZARLAR

  2. Osman Akkuşak

  3. haber tekniğine dair
Osman Akkuşak

Osman Akkuşak

Yazarın Tüm Yazıları >

haber tekniğine dair

A+A-

sevgili okuyucularım;

mâlûmunuzdur ki, gazeteciliğin yahut gazetenin en önemli yazı çeşiti haberdir.. eski tabirle havâdistir.. gazetenin öncelikle, 24 saat içinde veya o günlerde vukûagelmiş olayların halka, ülkeye ve bütün dünyaya bildirilmesi, haber verilmesi için çıkarıldığı gerçeği bir mübâlâğa unsuru taşımaz.. diğer yazı çeşitleri daima haberden sonra gelir..

bir gazetenin fonksiyonlarını sayacak olursak eğer:

1- haberlerin memlekete ve bütün dünyaya ulaştırılması,

2- bu suretle o günkü hadiselerin tarihe ve belgelere intikâl ettirilmesi,

3- sosyal, ekonomik ve bilimsel olayların ve hareketlerin bilinmesini sağlayarak resmi ve sivil kuruluşların ve fertlerin kendilerine yön çizmesini, işlerini ona göre düzenlemesini temin etmek,

4- ilim ve san'at hareketlerinin ve buluşlarının hem doğmasına hem yayılmasına hem de gelişmesine zemin hazırlamak,

5- eski tabirle bir 'efkârıumumiye' yeni tabirle 'kamuoyu'nun oluşmasına imkân hazırlamak..

gerçekten de, diğer iletişim kanallarıyla birlikte bilhassa gazetenin kamuoyunun vücuda gelmesinde birinci derecede rol oynadığına şüphe yoktur..

*

gazetenin, gazete deyince haberin temsil ettiği, ifade ettiği ehemmiyete binâen bir haberin, daha doğrusu bir 'demec'in başka bir tabirle bir 'beyanat'ın veya bir konferansın haberleştirilmesinde kullanılan fiil ve yüklemler ne kadar zengin ve çeşitli olursa, o haberin o kadar iyi ve mükemmel yazılabileceği muhakkaktır.. bu sebeple genç habercinin not defterinin bir köşesinde muhafaza etmek için, haber yazarken kullanabileceği fiil ve yüklem çeşitlerinden bir demeti şu suretle sıralayabiliriz :

-(....olduğunu söyledi)

-(....gerektiğini bildirdi)

-(....icabederdi dedi)

-(....yapılamayacağının altını çizdi)

-(....ehemmiyetini belirtti)

-(....başkanı,.... yaparak netice alınamayacağını ileri sürdü)

-(....üzerinde duran kurum başkanı bu çetiş hataların çok olumsuz sonuçlar doğurabileceğini kaydetti)

-(....başkan, ...lâzımgeldiğini vurguladı)

-(....sebebini açıkladı)

-(....ifade etti)

-(....diye ifade etti)

-(....şeklinde ifade etti)

-(....şeklinde konuştu)

-(....beyan etti)

-(....talebetti)

-(....istedi)

-(....olduğunu anlattı)

-(....dile getirdi)

-(....gerektiğini nakletti)

-(....yapılmasına vurgu yaptı)

-(....izah etti)

-(....sinyalini verdi)

-(....işaret etti)

-(....işaretini verdi)

-(....olanları teşhir etti)

-(....gerektiğini gösterdi)

-(....şeklindeki görüşünü açıkladı)

-(....görüş bildirdi)

-(....gibi fikirler geliştirdi)

-(....diledi)

-(....dillendirdi)

-(....bulunduğunu ifşa etti)

-(....sırları fâşetti)

-(....deşifre etti)

-(....hükme bağladı)

-(....gibi düşünceler sergiledi)

-(....söylemekle yetindi)

-(....zikretti)

-(....aktardı)

-(....gibi hususlar anlaşıldı)

*

sevgili okuyucularım haberin doğru olması, doğruluğunun çeşitli kaynaklardan ve birbirine muhalif çevrelerden tahkik ve kontrol edilmesi; ayrıca dilinin de anlaşılır ve akıcı bulunması icabeder.. bilhassa bir kişinin demecine ve konuşmasına ait haberlerin içine yorum katmadan rahat bir şekilde yazılması lâzım geldiğine şüphe yoktur..

haber hakkında genç muhabirlere söylenecek son söz; doğruluğu, tarafsızlığı ve lisan kuvvetini kendilerine şaşmaz bir düstur kabul etmeleridir...

YENİ ŞAFAK

YAZIYA YORUM KAT