1. YAZARLAR

  2. Hilmi Yavuz

  3. Gemi baskını ve İsrail'in Gazze siyaseti: Sömürge olmadı, imhâ et!
Hilmi Yavuz

Hilmi Yavuz

Yazarın Tüm Yazıları >

Gemi baskını ve İsrail'in Gazze siyaseti: Sömürge olmadı, imhâ et!

A+A-

Gazze'ye insani yardım götürmekten öte hiçbir amacı olmayan 'Mavi Marmara'nın İsrail komandoları tarafından durdurulması, gemide çoğu Türk vatandaşı 36 ülkeye mensup yüzlerce insana ateş açılması, 'haydut devlet' İsrail'in ne ilk ne de son barbarlığıdır.

Yardım gemisinin Gazze'ye girmesini önlemek, Gazze halkına uygulanan sürekli soykırımın devamından asla taviz vermemek içindir. İsrail kararlıdır: Gazze'de son Müslüman bu soykırımın kurbanı oluncaya, yani 'dinsel temizlik' ('religious cleansing') sonucunda Gazze'de bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar haydutluk, barbarlık ve terörizmin ardı arkası kesilmeyecektir.

Haydi adını koyalım ve sözü döndürüp dolaştırmadan doğrudan söyleyelim: Bu, soykırım tıpkı 1492'de Hıristiyan Avrupa'nın, Müslümanları (Endülüs Emevilerini) ve Yahudileri kovarak Avrupa'yı Hıristiyanlaştırma girişimleri gibi, bu defa gerek Avrupa'da (Boşnak) ve gerekse Asya'da (Filistinli) Müslümanları soykırım yoluyla tasfiye ederek Dünya'yı global ölçekte Judeo-Hıristiyanlaştırma girişimidir.

Şaron, önce Sabra ve Şatila'da topyekûn kıyım yapmış, aynı Şaron 2004'te Refah Mülteci Kampı'nı bombalamış, yüzlerce Müslüman ölmüştü. 2009'da Ehud Barak Gazze'de hastaneleri bombalıyor, çocukları gözünü kırpmadan öldürüyordu. Bugün 'Mavi Marmara'ya komandolar indiriliyor. Bakın göreceksiniz, soykırım, yeniden başlayacaktır; tekrar edeyim:- Gazze Şeridi'nde bir tek Müslüman kalmayıncaya kadar...

İsrail'in Filistin politikası iki aşamalı olarak planlanmış görünüyor: İlk aşama, Filistin halkının ve topraklarının sömürgeleştirilmesi idi. İsrail hükümetleri, sömürgeleştirmeyi meşru göstermek için kolonyalist antropolojinin klasik argümanlarını kullanmıştır: Filistinli Müslümanlar 'ilkel' ve 'geri kalmış', İsrailli Museviler ise 'modern' ve 'medenî'dirler...

Daha önce de yazdım, tekrarlayayım: Huricihan İslamoğlu, 'Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet ve Köylü' başlıklı o gerçekten önemli kitabında, 'ilkel' ve Doğulu Filistinlilere karşı, 'modern' ve Batılı İsraillilerin konumunun nasıl meşrulaştırıldığına ilişkin ibretâmiz örnekler verir. İsrail'in giriştiği modernleştirme (ve elbette, 'medenîleştirme'!) eylemlerinin, Filistin'in Müslüman halkı için ne büyük yararlar (!) sağladığını gösterme işini, bir İsrailli Marksist akademisyen, Shlomo Avineri üstlenmiştir. İslamoğlu, 'Shlomo Avineri'nin Arap toplumu üzerindeki çalışmaları[nın] söz konusu meşrulaştırma olgusunun en güzel örneklerinden biri' olduğunu bildiriyor ve şunları yazıyor: 'Avineri, çağdaş Arap yöneticilerinin militarist niteliğini ve Arap toplumlarının azgelişmişliğini, Osmanlı despotizmi altında toplumun durağanlaşmış ve sınıflaşmamış olması iddiası ile açıklamaktadır. Avineri bu savdan kalkarak İsrail'in Filistin'i sömürgeleştirmesinin, bu bölgeyi geçmiş

ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı H.Y.) kalıntılarını silmek suretiyle, modernleşme yoluna sokabileceğinden söz etmektedir.' 'Böylece', diye yazıyor İslamoğlu, 'ATÜT, Avineri tarafından, İsrail'in Arap topraklarındaki saldırganlığını meşrulaştıran bir kavramsal aygıt olarak kullanılmaktadır.'

Bryan S.Turner de, Türkçede 'Marks ve Oryantalizmin Sonu' başlığıyla yayımlanan kitabında, Avineri'nin, İsrail'in Filistin topraklarını 'dolaysız ve yoğun (biçimde) sömürgeleştirme'sini, 'en yüksek modernleşme olanakları ile' eşitlediğini bildiriyor. Sömürgeleştirmenin, modernleşme olarak sunulması! Bu oryantalist söylem, bize hiç de yabancı gelmiyor! Bryan S.Turner, Avineri'nin 'en yüksek modernleşme olanağı' diye adlandırdığı sömürgeleştirmenin ne olduğunu açıklıkla bildiriyor: Geri kalmış Arap köylülüğünün işçi sınıfına dönüştürülmesi, Avineri'ye göre, Filistin halkını 'modernleştirecek'tir! Bryan S.Turner, bu sözümona 'modernleşme'nin arkaplanını da açıklıyor: 'Arap işgücü, İsrail'in endüstri yedek ordusunun bir parçasıdır ve Arap işçisi esas olarak, tarım, inşaat endüstrileri ve küçük meta üretiminde mevsimlik ve geçici işlerde istihdam yoluyla artı-değer katkısında bulunmaya zorlanan kırsal bir mültecidir. İsrail ekonomisi, yeni bir pazarın ve ucuz emeğin nimetlerinden yararlanırken, işgal bölgeleri (Müslümanlar H.Y.) bağımlı ve çarpık bir gelişme patikasına oturtulmuştur.' İşte, Avineri'nin 'en yüksek modernleşme olanakları'!..

Sadece Avineri mi;- elbette değil! Bryan S.Turner, bu sömürüyü 'modernlik' gibi gösterme işinde Avineri'nin yalnız olmadığını da vurguluyor. Ona göre, B.Shaicovitch de, New Middle East dergisinde yayımlanan bir yazısında, İsrail'in 'modern bir ekonomik altyapıyı, demokratik bir siyasi aygıtı ve kentsel hizmeti sağlayarak, Arap Filistin'inde çok büyük bir ekonomik ve toplumsal devrimin 'zoraki ebesi' gibi hareket ettiğini' iddia etmektedir. Shaicovitch'e göre, İsrail'in Arap topraklarını işgali, Filistinli Müslümanların modernleşmesini sağlamak içindir: 'İsrail işgali, İsrail'deki Araplar ile, çevredeki Arap devletlerinin eski yönetici sınıfları arasındaki bağı kopartmış ve dolayısıyla Arap modernleşmesi için gereken koşulları sağlamıştır.' Shaicovitch, böyle buyuruyor!

Şaron'un Sabra ve Şatila katliamı ile başlayan, 2004'te bir Nazi toplama kampına dönüştürülen Refah Mülteci Kampı'nı bombalaması ve geçen yıl Gazze'nin berhava edilmeye çalışılmasıyla devam eden süreç, İsrail'in Filistin'i sömürgeleştirme aşamasından, Filistin'i soykırım yoluyla Müslümanlardan temizleme aşamasına geçtiğini gösteriyor. Bunun, şimdiki başbakan Netanyahu'nun, daha 1986'da,

İsrail'in BM temsilcisi iken yayıma hazırladığı ve 'İslam'la terörizm arasında bir bağ olduğu'nun açıkça dile getirildiği bir derlemede ifadesini bulmuş olduğunu Edward Said'den öğreniyoruz. Düşünün, Filistinli direnişçinin 'terörist' olduğuna, bugün değil, daha 1980'lerde karar verilmiş zaten. Eskilerin deyişiyle, 'bu rüya, daha görülmeden tâbir edilmiş' görünüyor...

Sömürgeleştirme süresince Filistin'de başlayan ulusal kurtuluş eylemlerinin şiddetlenmesi ve Hamas'ın güçlenmesi, İsrail'i, sömürgeleştirmeden vazgeçerek Filistin'i topyekûn yok etme aşamasına getirdiğini söylemek mümkündür. 'Mavi Marmara'nın kan dökülmesiyle sonuçlanan bir terör eylemiyle durdurulmasının asıl amacı budur: Gazze Müslümanlarının barınaksız, aşsız, ilaçsız, bakımsız ve kendi kaderleriyle baş başa bırakılarak yok edilme süreçlerinin engellenmemesi!..

İsrail'in 'şahin' hükümetleri, Filistin'i sömürgeleştiremeyeceklerini anlamışlardır; şimdi Filistin halkını topyekûn imha etmenin peşindedirler...

ZAMAN

 

YAZIYA YORUM KAT