1. YAZARLAR

  2. Kazım Güleçyüz

  3. Fen-Teknoloji-Matematik ve Atatürkçülük
Kazım Güleçyüz

Kazım Güleçyüz

Yazarın Tüm Yazıları >

Fen-Teknoloji-Matematik ve Atatürkçülük

A+A-

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe kitaplarından sonra 5. sınıf Fen ve Teknoloji ile Matematik kitaplarına bakınca, Atatürkçülük propagandasının onlara da sokuşturulduğunu görüyoruz.

Bir defa, diğerleri gibi bunlar da gençliğe hitabe ve tam sayfa M. Kemal resimleriyle başlıyor.

Fen ve Teknoloji Ders Kitabı Öğrenci Çalışma Kitabı2’nin sayfalarını karıştırırken de, “Canlılar dünyasını gezelim, tanıyalım” başlıklı 6. ünitenin sonuna yerleştirilen “Atatürk ve doğa” konulu bir “okuma metni”yle karşılaşıyoruz.

“Nesli tehlikede olan Akdeniz fokları” başlıklı okuma metninin hemen ardından gelen ve kalpaklı, kravatlı bir M. Kemal fotoğrafıyla birlikte konulan tek sayfalık yazı “Atatürk doğa sevgisiyle dolu bir insandı” cümlesiyle başlıyor (s. 177).

Matematik Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı-1’de ise “Atatürk’ün matematik alanında yaptığı çalışmalar” başlıklı yarım sayfalık bir yazı var.

Yazıda M. Kemal’in küçük yaşlarda matematiğe ilgi duymaya başladığı, eğitim yılları boyunca matematik dersinde çok başarılı olduğu, subaylık yıllarında da ilgisinin azalmadığı belirtildikten sonra, söz, Arapça ve Farsça sözcüklerle matematik anlatmanın zorluğuna getiriliyor.

Ve M. Kemal’in 1936 kışında Dolmabahçe Sarayında matematik, özellikle geometri konuları üzerinde özel çalışmalar yaptığı anlatılıyor.

Buna göre, anlaşılması zor Arapça ve Farsça sözcüklerin yerine daha kolay anlaşılan Türkçe sözcükler üreten kişi, M. Kemal. Ve çokgen, üçgen, dörtgen, açı, çizgi, yatay, dikey, eğik, artı, eksi, çarpı, bölü, toplam, orantı, eşit gibi sözcükler, onun ürettiği bu kelimelerden birkaçı.
Kitaptaki yazı, “Matematik bu sözcüklerle daha anlamlı ve anlaşılması kolay bir ders olarak bizlere kadar ulaştı” cümlesiyle bitiyor (s. 16).

Sosyal Bilgiler kitabında da M. Kemal’in 44 sayfalık bir geometri kitabı yazdığı belirtilmişti.

(Bkz. 3.10.12 tarihli yazımız.)

Görüldüğü gibi, eski sisteme göre 5, 4+4+4’e göre ikinci 4’ün 1. sınıflarında okutulan derslerin hemen tümünde, ilgisi olsa da, olmasa da, konu bir şekilde getirilip M. Kemal’e bağlanıyor.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisinden Sosyal Bilgiler’e, Fen ve Teknoloji’den Türkçe ve Matematiğe, hepsinde Atatürkçülük propagandası yapılıyor. Bu kitaplarla ilgili olarak Talim Terbiye Kurulunca verilen “Beş yıl boyunca okutulacak” kararları ise, 2009-2010 tarihlerini taşıyor.

Dahası, 9. sınıftan itibaren okutulacak seçmeli Arapça derslerinin de aynı Atatürkçü muhteva ile donatılmış olması, işin ayrı bir vechesi. (Bu konuyla ilgili olarak bkz. 29.6.12 tarihli “Arapça Atatürkçülük” ve 24.7.12 tarihli “Hafızlık, Andımız ve Arapça Kemalizm” yazılarımız.)

Atatürkçülük propagandasında hiçbir dersi ıskalamama yaklaşımının Kur’an ve Siyer derslerine de taşındığını görürsek hiç şaşırmayalım.

Peki, bu derslerde öğrencilere M. Kemal’in hangi sözleri aktarılsa daha uygun olur dersiniz.

1931’de Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettirme girişimini Karabekir’e anlatırken söylediği, Peygamberimizi (asm) “Araboğlu” olarak anıp “Onun yavelerini Türk oğullarına öğretmek için Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım. Tâ ki, budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler” beyanları mı, yoksa “Biz ilhamımızı gökten indiği sanılan kitaplardan değil, hayatın gerçeklerinden alıyoruz” sözü mü! (Bkz. Said Nursî ve M. Kemal, s. 58 ve 85)

Evet, Türkiye’nin bu tuhaflıklara artık bir son vermesinin zamanı çoktan geldi de geçti bile.

Dileyelim ki, Ders Kitapları ve Talim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan ve kitapların Atatürk ilke ve inkılâpları ile Atatürk milliyetçiliğine uygun şekilde hazırlanması zorunluluğunu kaldıran değişiklik bir an önce yürürlüğe konulsun.

Mevcut kitapların muhtevası buna göre gözden geçirilip, bütün dersleri resmî ideoloji propagandasına alet eden bölümler temizlensin.
Ve Türkiye artık bu ayıptan kurtulsun.

YENİ ASYA

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum