1. YAZARLAR

  2. Ahmet Varol

  3. Faysal Mevlevi
Ahmet Varol

Ahmet Varol

Yazarın Tüm Yazıları >

Faysal Mevlevi

A+A-

Muhterem Üstat Faysal Mevlevi’yle en son baş başa görüşmemiz Beyrut’taki evinde kendisini ziyaretimiz esnasında olmuştu.

Kıymetli dostumuz Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Tahsin Mısırlı’nın hatırlatmasıyla ve onunla birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Üstat Mevlevi o zaman rahatsızdı ve evinde istirahate çekilmişti. Fakat durumu ağır değildi ve henüz yatağa düşmemişti. Oturduğu yerde dinleniyor, gelen misafirleriyle ilgilenebiliyor, onlarla uzunca sohbet edebiliyordu. Biz de ziyaretimiz vesilesiyle kendisiyle biraz sohbet edip gidişatı değerlendirme fırsatı da bulmuştuk. Ama sonrasında rahatsızlığı devam etti. Bir ara toparlanıp bazı programların açılışlarına katıldıysa da tam olarak sıhhatine kavuşamadı. 8 Mayıs Pazar günü de vefat ettiğini öğrendik. Yüce Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret diliyoruz. İslâmî faaliyetlerde önemli bir yeri ve konumu olan bu değerli ilim adamından biraz söz etmek istiyorum.

Sözünü ettiğim ziyaret öncesinde kendisiyle değişik vesilelerle ve muhtelif uluslararası toplantılarda görüşme, görüşlerini ve düşüncelerini dinleme fırsatı bulduğum Faysal Mevlevi’yle aynı zamanda Uluslararası Kudüs Müessesesi’nin çatısı altında bir birlikteliğimiz oldu. Muhterem Üstat bu kurumun Yönetim Kurulu başkanlığını da yaptı. Kuruluşundan itibaren, rahatsızlık dönemine tekabül eden son iki kongresi dışında tüm yıllık kongrelerinde hazır bulundu ve çalışmalarına bilfiil iştirak etti. Yıllık kongreleri haricinde müessesenin yıl içindeki çalışmalarına da önemli katkıları oluyordu. Onun bu kurumun çatısı altında Kudüs davasına verdiği destek ve yaptığı çalışmalar Filistin ve Kudüs davası konusundaki duyarlılığından kaynaklanıyordu. Bu davaya başka büyük hizmetleri de oldu.

Faysal Mevlevi, 1941’de Lübnan’ın kuzeyindeki Trablus’ta dünyaya geldi. İslâmî ilimler alanında tahsil gördü ve 1968’de şer’î yargıç yani kadı olarak görevlendirildi. Raşiya, Trablus ve Beyrut’taki şer’î mahkemelerde kadı olarak görev yaptı. 1988’de Beyrut Yüksek Şer’î Mahkemesi’ne müsteşar olarak tayin edildi. Müsteşar sıfatı Lübnan’da aynı zamanda kalıcı bir unvan sayıldığından üstat da söz konusu tayinden sonra müsteşar unvanıyla anılmıştır. 1996’da Yüksek Şer’î Mahkeme’deki görevinden istifa etmekle birlikte 2001’de cumhurbaşkanının onayladığı bir kararla müsteşar unvanına sahip onur kadısı ilan edilmiştir.

Gençlik yıllarından itibaren Lübnan’daki İslâmî faaliyetlere katılan Üstat Faysal Mevlevi düşünce ve çizgi olarak yerini Müslüman Kardeşler’in Lübnan kanadı durumundaki Cemaati İslâmiye içinde buldu. 1992’den itibaren de Üstat Fethi Yeken’in ardından bu cemaatin genel sekreterliği görevini üstlendi. 2009’a kadar sürdürdüğü bu görevi o tarihte yardımcısı İbrahim el-Mısrî’ye devretti.

İslâm âleminin ileri gelen âlimlerinden olan Faysal Mevlevi aynı zamanda Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği’nin de genel başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Bu teşkilat içinde de aktif biri olarak tanınan Üstat Mevlevi aynı zamanda saygın bir yere sahipti.

Üstat bunların dışında da muhtelif etkin kuruluşlarda üst kademelerde görev almıştır. Örneğin Davet ve Davetçiler Evi adlı kuruluşun 1990’da kurulmasından itibaren başkanlığını yaptı. Ulusal İslâmî Kongre’nin Yönetim Kurulu üyeliğini yürütüyordu.

Üstat Faysal Mevlevi sadece cemaat ve örgüt faaliyetlerine katılmak, bu faaliyetlere öncülük etmekle kalmamış aynı zamanda Müslümanlara hizmet amaçlı muhtelif kurumlar kurmuş, bu kurumların oturtulması için bilfiil görev üstlenmiştir.

Fikirleriyle, etkinlikleriyle ve önemli sosyal kurumlarda üstlendiği sorumluluklarla güzel hizmetlerde bulunan Üstat Mevlevi aynı zamanda yazdığı güzel eserlerle ilmi birikimini ve tecrübesini kalıcı hale getirmiş, kendinden sonraki nesillere güzel bir ilmî miras bırakmıştır. Eserlerinin birçoğu İslâmî eğitim üzerinedir. Ayrıca güncel fıkhî meselelere dair faydalı eserler yazmıştır. Günümüzdeki beşeri hukuk düzenleriyle İslâm hukuk nizamı arasında mukayese yapan ve İslâm hukuk nizamındaki üstünlükleri ortaya koyan eserleri mevcuttur.

Yüce Allah’tan kendisine rahmet ve mağfiret diliyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Bizlere ve yetişen nesillerimize de onun gibi örnek ve önder ilim adamlarından hakkıyla istifade etmek nasip etsin.

YENİ AKİT

YAZIYA YORUM KAT