1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Ey yalakalar: Kalkmasın diyeceğiniz madde işte bu!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Ey yalakalar: Kalkmasın diyeceğiniz madde işte bu!

A+A-

Piyasadaki darbe yalakaları, açıktan darbecileri savunamayıp hokkabazlıkla işi götürenler, süslü laflarla Anayasa değişikliğini halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar.

Değişikliği; önemsiz bir şeymiş gibi takdim edip, “sırf inat olsun diye hayır denilebilecek kadar basit bir düzenleme” sunumu yapıyorlar..
Değişikliğin sadece bir maddesini size sunayım.
Sadece bu maddenin kaldırılmış olması bile, Türkiye için ne kadar önemli bir değişiklik olduğunu, varın siz takdir edin..
Ben size sadece kaldırılacak maddenin metnini vereyim..
Başka bir şey izah bile etmeme gerek olmadan, siz, “Aaaaa! Anayasada bugün böyle bir madde mi var?” diye hayretler içinde donup kalın, olduğunuz yerde!
Hani ülkeye dışardan bir misafir gelse.. Türkiye hakkında,Türkiye’nin hukuki sistemi hakkında bilgi edinmeye çabalasa.. Anayasadan işe başlasa.. Okuyacağı bu madde ile, “Haaa! Burası bir darbe ülkesi demek.. Üzerinden 30 sene geçmiş ama, darbecilerin hâlâ çok etkin olduğu, dokunulamadığı, ülke yönetimine hakim olduğu bir ülke. Yarı demokrasi falan ne kelime.. Burası tam bir krallık ülkesi” diyeceği bir madde..
Buyrun birlikte okuyalım, utanç dolu o satırları..
1982 Anayasa’sının geçici 15. maddesi:
“GEÇİCİ MADDE 15. – 12 Eylül 1980 tarihinden, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanını oluşturuncaya kadar geçecek süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk milleti adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa eden Danışma Meclisinin her türlü karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezaî, malî veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine başvurulamaz.
Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygulanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.”
Ne diyor madde?
Öyle sıkça iddia edildiği üzere, sadece darbeci 5 generali değil, 1983’e kadarki dönemde hükümette yer alan tüm bakanları da dokunulmaz kılıyor..
Sadece darbeci generallerle bakanları da değil...
Danışma Meclisi’nin üyelerini de dokunulmaz kılıyor..
Hatta onlarla da yetinmiyor..
Darbeci generallerin, hükümetin ve Danışma Meclisi’nin aldığı kararları uygulamak üzere işlemler yapan tüm bürokratların, idari kurum yöneticilerinin ve memurların hukuk dışı fiillerini de cezai dokunulmazlık kapsamına alıyor..
Yine eksik oldu..
Yine tam ifade edemedik
Madde, sadece cezai dokunulmazlık getirmiyor..
Ayrıca hukuki dokunulmazlık da sağlıyor..
Yani, bu sayılanlar, o tarihde aldıkları kararlarla bir vatandaşa, bir kuruma zarar vermiş iseler, mağdur olan kişinin/kurumun dava açma hakkı bile yok!
Durun; bitmedi..
Geçici 15. madde kısacık ama.. Getirdiği dokunulmazlıklar say say bitmiyor.. Ayrıca deniliyor ki maddede, “mali sorumlulukları da yok!”
Yani?
Yanisi şu: 12 Eylül 1980’den, 6 Aralık 1983 (TBMMBaşkanlık Divanı’nın oluşma tarihi) tarihine kadarki dönemde; tüm darbeci generallerin, tüm bakanların, Danışma Meclisi üyelerinin ve bunların aldıkları kararları uygulayan tüm bürokratların ve dahi memurların, mali sorumlulukları da yok.
Çok basit bir örnekle..
Bu sayılan kişilerin, sıradan vatandaşlara verdikleri zararlar sebebi ile tazminat sorumlulukları da yok!
Böyle hokkabazlık olur mu? Böyle rezalet olur mu?
“Geçici 15. madde” deyip geçiyorlar.
Okusanıza utanmaz adamlar, o maddeyi..
Okuyun da, böyle bir maddenin kaldırılmasına hangi yüzle, “hayır” diyeceksiniz söyleyin.
Bir gram beyniniz varsa, böyle bir despotluğa nasıl “devam etsin” diyebileceksiniz söyleyin..
Azıcık vicdan varsa sizde, “Darbeci generallerin, bakanlarının, Danışma Meclisi üyelerinin ve hatta tüm bürokratların 3 yıl boyunca tüm yaptıklarının hem ceza davası hem de hukuk davası açısından sorgulanamaması”nın izahını yapın!
Pratik faydası olsa da/olmasa da (aslında pratik faydası da olduğunu yarın anlatırız) böyle bir maddenin Anayasada yazılı bulunması bile, tek başına bir utanç vesilesidir beyler..
Tabii utanmanız varsa!
Darbe yalakalığına, dünden gönüllü değilseniz!

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT