1. YAZARLAR

  2. Ali Ünal

  3. Evet ne demek? Hayır ne demek?
Ali Ünal

Ali Ünal

Yazarın Tüm Yazıları >

Evet ne demek? Hayır ne demek?

A+A-

Bu açık gerçekler karşısında 12 Eylül'de oylayacağımız anayasa değişikliğine EVET veya HAYIR demenin ne manâya geldiğini değişiklik paketinin muhtevası çerçevesinde madde madde izah edelim:

1-  Türkiye'de problemlerimizin zeminini oluşturan kapalılık sürmesin, her şeye mümkün olduğunca şeffaflık gelsin; bu kapalılıktan beslenen asker ve yargı vesayeti bitsin isteniyorsa EVET; devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 74, 125, 145; Değişiklik Md. 9, 12, 16)

2- Bu kapalılık çerçevesinde Aktütün'ler, Dağlıca'lar, Reşadiye'ler, Hantepe'ler, Gediktepe'ler bu kadar rahatça tekrarlanmasın, terörle mücadele için alınan Heronlar ve benzeri askerî araçlar teröristlerin fazla zayiat vermemesi için değil, gerçekten teröre karşı kullanılsın isteniyorsa EVET; mevcut durum aynen devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 144; Değişiklik, Md, 16, 19)

3- Türkiye'de hakim azınlığın ve dönmelerin cenazelerinin kalktığı Zincirlikuyu Camii'nden şu ana kadar tek bir şehit cenazesi kalkmazken, rütbeli subayların çocukları İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de askerliğini yaparken, birkaç haftalık askerlik yapan ve hemen hepsi dindar ailelerin çocukları olan gencecik fidanlarımızı kendisine kurban verdiğimiz terörün sebepleri ve zemini biraz da olsa aydınlansın isteniyorsa EVET; yok, pek çok kesimler için rant, yani sürekli haksız kazanç kapısı olan terör aynı kapalılık ve karanlık içinde devam etsin ve ondan beslenenler beslenmeyi sürdürsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 144, 145; Değişiklik, Md, 16, 19)

4- Teröre karşı mücadelede gösterilen ihmal ve ihanetleri yargıya taşıma teşebbüsünde bulunan ve bu konuda iddianame hazırlayan savcılarımız derhal görevden alınamasın ve görevden alınarak hayatları mümkün olduğunca zorlaştırılmasın isteniyorsa EVET; yok teröre karşı mücadele kapalı olarak sürsün, ihmal ve ihanetler asla gündeme getirilip soruşturulmasın ve bu konuda soruşturma teşebbüsünde bulunan savcılar hemen görevden alınsın isteniyorsa HAYIR! (Md. 145; Değişiklik, Md. 16, 19)

5- Türkiye'de darbeler dönemi mümkün olduğunca kapansın; darbe teşebbüsünde bulunacaklar karşılarında hukuku, savcıları ve hâkimleri bulsun ve bu savcılar ve hâkimler HSYK tarafından keyfî olarak görevlerinden alınmasın isteniyorsa EVET; yok darbeler, cuntalar, darbe teşebbüsleri devam etsin, bunları yapanlar yargılanmasın, bunlar hakkında soruşturma açmaya kalkan savcılar derhal görevden alınsın ve hayat kendilerine zehir edilsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 149; Geçici Md. 15; Değişiklik, Md. 12, 16;)

6- Yargıdaki belli yapılanmanın hakimiyeti, HSYK ile Yargıtay arasındaki paslaşma devam etmesin, yargı ideolojik kararlarla icranın önünü daha fazla tıkamasın, yargı demokratikleşsin ve HSYK gibi hâkim ve savcıların üzerinde tam otorite sahibi olan bir kurumun oluşma tabanı daha da genişleyip bizzat hâkim ve savcılara da açılsın isteniyorsa EVET; yok yargının şu andaki durumundan memnunsak HAYIR! (Md. 159; Değişiklik, Md. 23)

7- HSYK'nın hâkim ve savcılar üzerindeki sorumsuz hakimiyeti devam etmesin; hoşlanmadığı hâkimleri ve savcıları görevden aldığında bu hâkim ve savcılar yargıya gidebilsin, böylece mahkemeler daha âdil, daha rahat ve hukuka uygun çalışabilsin isteniyorsa EVET; yok şu andaki yapı ve işleyiş aynen, hattâ artarak devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 159; Değişiklik, Md. 23)

8- Anayasa Mahkemesi, artık cumhurbaşkanlarının siyasî ve ideolojik tercihlerine göre seçtiği üyelerden oluşmasın ve bu üyeler siyasî ve ideolojik tercihlerine göre değil hukuka göre karar versin isteniyorsa EVET; yok aynı durum devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 149; Değişiklik, Md. 17)

9- Yargının sürekli icranın, belediyelerin ve hükümetlerin hizmetleri önüne güya yerinde değil diye engeller çıkarmasının önü alınsın ve bu şekilde yargının ideolojik ve siyasi kararlarıyla icra, hükümet hizmetlerinden alıkonmasın, ekonomimize katkı sağlayacak kanunlar yargıya takılmasın isteniyorsa EVET; yok, aynı durum devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 125; Değişiklik, Md. 12)

10- Ordudan özellikle dindar oldukları için pırıl pırıl subaylarımızın atılması ve bu subaylarımızın geçimlerini sağlamak için başka kurumlarda çalışmasına engel çıkarılması dursun; Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla bu atılmalar mahkemelere taşınabilsin isteniyorsa EVET; yok bu çok kıymetli, pek çoğu itibarıyla dindar ve gerçekten milliyetçi subaylarımız atılmaya devam etsin ve bunlar başka kurumlarda da görev alamayarak sürünsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 125; Değişiklik, Md. 12)

11- Sadece inancımızdan ve dünya görüşümüzden dolayı fişlenmeler dursun ve bu fişlenmelere göre haksızlığa uğramayalım; bunun için de hakkımızda resmî makamların elinde bulunan bilgileri sorup öğrenebilelim, yanlış olanları düzeltelim istiyorsak EVET; yok, inancımızdan, ibadetlerimizden, dünya görüşümüzden dolayı fişlenmemiz ve buna göre resmî kurumlarda görev alıp alamamamız devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 20; Değişiklik, Md. 2)

12-  Türkiye, resmî kurum ve yetkililerin yanlış uygulamaları ve kararları sebebiyle sürekli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikâyet edilip mahkûm olmasın ve tazminat cezasına çarptırılıp, bu tazminatlar halk olarak cebimizden çıkmasın; bunun yerine Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilsin isteniyorsa EVET, yok tersi durum aynen devam etsin isteniyorsa HAYIR! (Md. 148; Değişiklik, Md. 9)

13- Ayrıca, resmî yetkili ve kurumların şikâyetçi olduğumuz davranışlarını daha üst mercilere taşıyabilelim; özellikle sulh hukuk mahkemelerinde görülen anlaşmazlıklarımızı mahkemeye gitmeden güvenilir insanların hakemliğiyle çözelim isteniyorsa (Kamu Denetçiliği) EVET; yok mahkemelerde davalar üst üste yığılsın, mahkemeler çalışamasın, davalar yıllarca sürsün isteniyorsa HAYIR! (Md. 74; Değişiklik, Md. 19)

14- Memurlara greve gitmeden toplu sözleşme hakkı tanınsın; sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, aile sıcaklığından mahrum bırakılan çocuklara devlet eliyle sahip çıkılsın; çocuklar, yaşlılar ve özürlüler ile harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için özel tedbirler alınabilsin; siviller askerî mahkemelerde değil sivil mahkemelerde yargılansın isteniyorsa EVET; bunların hiçbiri olmasın isteniyorsa HAYIR!

SONUÇ: Karar bizim; halk olarak kendi hakkımızdaki kararı kendimiz verecek ve ona göre de sonuçlarına katlanacağız. a.unal@zaman.com.tr

ZAMAN

YAZIYA YORUM KAT