1. YAZARLAR

  2. D. Mehmet Doğan

  3. Evet, karar ideolojik değil!
D. Mehmet Doğan

D. Mehmet Doğan

Yazarın Tüm Yazıları >

Evet, karar ideolojik değil!

A+A-

YÖK’ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durduran Danıştay’dan karara yönelik tepkilere cevap mahiyetinde bir açıklama yapılmış.

Danıştay Başkanı Mustafa Birden “Yargı kararını siyasi ya da ideolojik bir karar olarak nitelendirmeye hiç kimsenin hakkı yok” demiş. Demek ki, başka şekillerde nitelendirmemize kapı açık bırakılmış. Başkan, Başbakan’ın kararı “ideolojik” olarak tavsif etmesinin eleştiri sınırlarını aştığını tesbit etmiş ve konuşmasını “talihsizlik” olarak nitelemiş.

Biz talihliyiz, çok şükür. Bu kararı nasıl nitelendiremeyeceğimizi biliyoruz en azından. Ama bu kararın da bir niteliği vardır elbette, tamamen niteliksiz değil çünkü!

Hangi “lojik”le nitelendirilebilir bu karar?

“Lojik” malum, yunanca bir son ek. Hangi kelimenin ardına eklenirse o ilme ait, o bilimle ilgili anlamı katıyor. Mesela apostolojik, havarilerle ilgili demek. Antropolojik, antropoloji ilmi ile ilgili anlamında. Astrolojik falbilimi(!) ile ilgili manasına geliyor. Her halde Danıştay kararını bu üç “lojik”le nitelendirmemiz doğru olmaz.

Peki “analojik”le? Analojik “kıyasî” demek. Eğer Danıştay kıyaslama yapsa idi, daha önceki kararlarını bu kıyasın içine dahil ederdi. 7 ay önce verdiği karar malum: “Bu yetki münhasıran YÖK’ündür”. Peki şimdi ne diyor? Daha önce “barolar avukatlıkla ilgili konularda başvurabilir” demişken, şimdi İstanbul Barosu’nun eğitimle ilgili müracaatını kabul etmek hangi kıyasa sığar?

Alfabe sırasıyla gidersek, arkeolojik var sırada. Eski çağlar tarihi ile uğraşan dostlarımıza bu karar tanıdık gelmiş. Bazıları, çivi yazısı metinlerini okurken, benzer kararlara rastlayabilirsiniz dedi! Bu dostlar, mevzuun mitolojik olarak da tavsif edilebileceğini hatırlattılar.

Bakteriyolojik, fizyolojik olmaz. Ekolojik hiç değil. Hukuki çevreyi bir hayli kirletti bu karar çünkü. Epistomolojik, etimolojik ve filolojik yönleri var. Hidrolojik, jeolojik, jeomorfolojik sayılmaz her halde.

Bu “lojik” mevzuya uygun gibi göründü bana: İllojik, yani mantıksız! Böylece “lojik” yani “mantık”la ilgili olmadığını da söylemiş oluyoruz!

Kronolojik değil, çünkü önceki verilen kararlar dikkate alınmamış. Ama kriminolojik yani suçbilimi ile ilgili olabilir!

Karar metodolojik değil. Hukuk metodu böyle bir karara izin vermez!

Morfoloik sayılabilir mi? Evet şekli bir karar!

“Ontolojik” denilebilir çünkü bazıları için mesele varlıkla ilgili, yani ontolojik!

Nörolojik desek, değil, asap bozucu bir karar çünkü!

Sosyolojik olmadığı kesin. Fakat, karar alanlara psikolojik bir rahatlık sağlamış olmalı!

Meteorolojik olmadığı da su götürmez, memleketin havasını bir hayli bozdu! Teknolojik olamaz, çünkü teknik lisede okuyanları mağdur ediyor.

Elimde kala kala üç “lojik” kaldı.

Birincisi patolojik. Evet! Karar patolojik (hastalıklı). Hukuki hastalıkların tecessüm ettiği bir karar bu.

İkincisi totolojik. Başkan alınmasın ama, bu aynı zamanda totolojik bir karar. Manasını açıklamayacağım, bir zahmet sözlüklere baksın!

Ve nihayet “teolojik”. Kararın kemalist teoloji ile ilgili olduğunda şüphe yok. Kemalizm, pozitivizme güvenerek okuyanların uzun vadede dinsiz olacağı inancıyla okullaşmayı, tahsili teşvik etti. Fakat, sonuç arzu edildiği gibi tecelli etmedi. O zaman bu çok fazla okur yazarlığın, bilhassa da kemalist ideolojinin dışına çıkan okur yazarlığın önlenmesi ihtiyacı hâsıl oldu. Bu yüzden yüksek mahkeme fevkalade teolojik bir karar verdi. Üyeler kendilerini kemalizm dininin rahipleri yerine koydular!

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT