1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Danıştay eski Başkanı tüyoyu verdi!
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Danıştay eski Başkanı tüyoyu verdi!

A+A-

Danıştay eski Başkanı Nuri Alan, Ergenekon Terör Örgütü yöneticisi olmakla suçlanan İlhan Selçuk’un gazetesinde, “Ankara’daki taşıma ücretlerinin 7 yıl öncesine geri götürülme kararı”nın izahatını yapmış!

Kararın anlamını ve kapsamını izaha çalışmış.
Başbakan’ı da diplomatik bir dille eleştirmiş, prosedürün sürdüğünü, itirazın mümkün olduğunu anlatmış!
7 senedir devam eden bir davanın, daha ne itirazı varsa..
Davanın bundan sonra da, daha kaç “7 yıl” sürmesi bekleniyorsa!
Aslında eski başkanın “itirazı mümkün” türünden yaklaşımının anlamı, “Bu sefer baltayı taşa vurduk. İdeolojik mantığımıza göre karar veriyorduk. 2x2=5 eder diyorduk. Halk inanmasa da, pratikte bir şey yapamıyordu. Ama şimdi aynı saplantı ile verdiğimiz kararı, idare uygulamaya kalkınca, pratik bir sonuç/tepki doğdu.. Taşıma ücretleri 7 yıl öncesine dönecek denilince, tam bir kaos yaşandı. Kimsenin bunu kabul etmesi mümkün değil. Şapa oturduk. Şimdi biraz geri vitese takıp, durumu kurtarmamız gerekir” diyerek, kararın kapsamını , eski Danıştay Başkanı sıfatıyla açıklama ihtiyacı hissetmiş..
Demek ki, bunların anladığı dil, “yargı kararları”nın aynen uygulanmasından geçiyormuş.
Aynen ve anında..
Neticesi ne olursa olsun.
Buradan nereye geleceğim?
Katsayı konusuna..
“Katsayı konusunda Danıştay’ın kararını aynen uygulamak, bunlara niye anladığı dilden cevap olsun ki?” diyeceksiniz.
Anlatayım.
Danıştay eski Başkanı, dünkü yazısında bir izahatta daha bulunuyor.
Diyor ki, “Söz konusu iptal kararı nasıl uygulanacaktır? İstikrar kazanmış yargısal ve bilimsel içtihadlara göre iptal davaları, dava konusu idari işlemin yapıldığı tarihteki hukuki durum esas alınarak incelenir. (...) Mahkeme; hiçbir şekilde, iptal kararını verdiği Ekim 2009 tarihinde, 2003 yılındaki tarifeyi uygula dememektedir.”
Biraz teorik izahat olduğunun farkındayım.
Hemen konuyu basitleştirelim.
Danıştay eski Başkanı diyor ki, “Mahkeme bir işlemi iptal ederse, evvelki işlem kendiliğinden yürürlüğe girmez. İptal edilen işlemden önceki düzenlemeye geri dönülmez. İdare yeniden bir karar almalıdır.”
Bu ne demek?
Bunun ne demek olduğunu; katsayı ile bağlantı kurarak izah edecek olursak, deniliyor ki: “Danıştay’ın, katsayı değişikliğinin yürütmesini durdurması, eski katsayının yürürlüğe girmesi demek değil. YÖKyeniden bir katsayı belirlemeli.”
Yani, YÖK kararı hakkında alınan yürütmeyi durdurma kararı, katsayı değişikliği yapılmadan önceki 0.3 ve 0.8 katsayılarına otomatik olarak dönülmüş anlamına gelmez...
Danıştay eski Başkanı’nın, taşıma ücretleri konusundaki yargı kararını izah için verdiği bu tüyodan hareketle, bugün toplanacak olan YÖK Genel Kurulu da, gereğini yapmalı artık. Alacağı kararda, bu izahatı dikkatten kaçırmamalı..
Ne yapmalı?
Son yaptığı düzenlemedeki katsayı oranlarını, çok çok düşük bir farklılıkla, yeniden kabul etmeli..
“Onun da yürütmesini durdururlar” mı diyorsunuz..
O zaman da, hiçbir yeni karar almadan beklemeli.
Beklemeli ki; aynen taşıma ücretlerinin 2003 tarihine geri dönmesinde oluşan tepki gibi, katsayı konusunda da halkta bir tepki oluşsun.
Katsayı konusundaki belirsizlik; halkı, “ideolojik karar veren yargı”ya karşı tepki göstermeye götürsün.
Ondan sonra görelim bakalım, “incikti, boncuktu” türünden gerekçelerle, iptal kararları verebiliyorlar mı?
“Türk milleti adına” diye söze başlayıp, “Türk milleti”nin tepki göstereceği kararları alabiliyorlar mı?
Halep orda ise, arşın burda..

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT