1. HABERLER

  2. HABER

  3. Çözüm Süreci Beyannameye Eklendi
Çözüm Süreci Beyannameye Eklendi

Çözüm Süreci Beyannameye Eklendi

Çözüm süreci, beyannamenin "Temel Hak ve Hürriyetler" bölümüne eklendi. 7 Haziran seçimlerinden sonrada sürecin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

A+A-

AK Parti seçim beyannamesini yeniledi. 15 Nisan’da açıklanan beyannamede olmayan "Çözüm Süreci" bölümü eklendi. “Demokratikleşme ve Yeni Anayasal Sistem” adlı ilk bölümün “Temel Hak ve Hürriyetler” alt başlığında yer alan süreçle ilgili vaatlerde "Terörden etkilenen yörelerimizin ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna dönük çalışmaları hızlandırarak devam ettireceğiz" denildi. 

'Normalleşmenin yol haritasıdır'

Yenilenen beyannamede çözüm süreci için farklı tanımlamalar yapıldı: 

"Çözüm Süreci, milletimizin esenlik projesidir. Çözüm süreci, yüzüncü yılını idrak ettiğimiz, I. Dünya Savaşı’ndaki ve Balkan Harbi’ndeki acılarımızın bir daha yaşanmamasının teminatıdır. Çözüm süreci, Türkiye’nin normalleşmesinin yol haritasıdır. Çözüm süreci, eski Türkiye’nin anti-demokratik uygulamalarının bir daha tekerrür etmemesinin garantisidir. Çözüm süreci, insan onurunu merkeze alan AK Parti’nin insani kalkınma ve 2023 hedeflerine ulaşmasının önemli dinamiklerinden birisidir. Çözüm süreci, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere, tüm ülkemiz için aynı zamanda bir refah sürecidir. Çözüm süreci, milletimizin ve devletimizin ayaklarına pranga vurmak isteyenlerin, maliyet ödetmek isteyenlerin, oyunlarını bozma hamlesidir. Çözüm süreci, adaletin tesisi, kalkınmanın devamlılığı için hayata geçirilen insan hakları ve demokrasi odaklı yerli bir girişimdir."

AKP hak ve özgürlüklerin korunmasını yeni anayasa ile taahhüt altına almayı vaat etti, çözüm sürecinin "dönemsel bir mesele olmadığı" vurgulandı:

"AK Parti olarak, 7 Haziran’dan sonra da ülkede birlik ve kardeşliği tesis etmeyi amaçlayan ve dönemsel bir mesele olarak bakmadığımız çözüm sürecini kararlıkla sürdüreceğiz. Demokratikleşme ile eş zamanlı olarak yatırım, üretim ve istihdam imkânlarının geliştirilmesi başta olmak üzere, terörden etkilenen yörelerimizin ekonomik ve sosyal rehabilitasyonuna dönük çalışmaları hızlandırarak devam ettireceğiz."

'Silah tamamen gündemden çıkacak'

Beyannamede çözüm sürecinde nihai hedefin silahın tamamen gündemden çıkarılması olduğu vurgulandı, iç güvenlik paketine atıfta bulunuldu:

"Çözüm sürecini güvence altına almak ve nihayete erdirmek, kalıcı huzuru tesis etmek amacıyla çıkardığımız “6551 Sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” ile silahın tamamen gündemden çıktığı bir noktaya ulaşmak için gereken tüm tedbirleri alacağız.”

Erdoğan vurgusu

Beyannamede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında başbakanken Diyarbakır'da yaptığı konuşmanın Kürt sorununun dönüm noktası olduğu belirtildi: 

“Cumhuriyet tarihinin temel sorunlarından biri olan Kürt sorununun dönüm noktası kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, başbakan olarak, 2005 yılında Diyarbakır’da yaptığı konuşma olmuştur. Bu konuşma ile tabular yıkılmış, soruna demokratik süreç içerisinde çözüm bulunacağı dile getirilmiştir. İlk kez bir hükümet, sorunla açıkça yüzleşme cesaretini göstermiştir. AK Parti’nin bu cesur adımı, çeşitli terör saldırıları ve provokatif eylemler ile sekteye uğratılmaya çalışılmış, buna rağmen ülkemizin bu temel ve tarihi sorununun çözümü için kararlılık devam ettirilmiştir."

AK Parti'nin olayların sona erdirilmesi ve normalleşme süreçlerini bir arada yürütme kararlılığıyla hayata geçirilen düzenlemeler sıralandı. Bu düzenlemelerle "Eski Türkiye’nin ağır maliyet üretmiş olan sorunlu devlet-vatandaş ilişkilerinin tamir edildiği, mağduriyet üreten birçok anti-demokratik uygulamanın ortadan kaldırıldığı vurgulandı. "AK Parti olarak, eski Türkiye’de telaffuz bile edilmeye çekinilen sorunlarla açık bir şekilde yüzleşerek demokrasimizin derinleşmesini sağladık. Ret, inkâr ve asimilasyon politikalarına son verdik" denildi.

'Vatandaş çözüm sürecini sahiplenmiştir'

AKP beyannamesinde çözüm süreciyle ilgili adımlar atılırken tüm partilerden destek istendiği, Meclis çatısı altında bir toplumsal sözleşme için çağrıda bulunulduğu hatırlatıldı. Sürecin siyasi partiler tarafından değil vatandaş tarafından sahiplenildiği belirtildi:

"Partimiz demokratik adımlar için anayasal değişimin şart olduğunun altını çizmiş, Meclis çatısı altında, yeni bir toplumsal sözleşme için çağrıda bulunmuştur. Muhalefet partileri bu çağrılara kulak tıkamasına rağmen, AK Parti olarak anayasa değişikliği gerektirmeyen demokratikleşme adımlarının kahir ekseriyetini atmaktan geri durmadık. Vatandaşlarımız bu adımlara büyük bir teveccüh göstererek, çözüm sürecini güçlü bir şekilde sahiplenmiştir."

'Bölgedeki huzurun da reçetesi'

AK Parti çözüm sürecinin sadece Türkiye için değil bölgedeki huzur ve barış için da şart olduğunu vurguladı:

"20. yüzyıl Türkiyesi'nin en maliyetli sorununun Türkiye’nin 21. yüzyılını da esir alarak milletimizin ağır faturalar ödemesine müsaade etmeyeceğimizi çözüm süreciyle açık bir şekilde ilan ettik. Gelinen noktada çözüm süreci, sadece ülkemizde değil, bölgemizdeki huzur ve barış ortamının da reçetesi haline gelmiştir. Bölgemizde ‘kanlı süreçlerin’ derinleştiği bir dönemde, ülkemizin ‘barış süreçleriyle’ anılmasını sağladık. Bu yönüyle çözüm süreci, sadece Türkiye’nin demokratikleşmesi ve acıların dinmesi için değil, bölgemiz için de birlik ve kardeşlik modelidir."

AK Parti Seçim Beyannamesi

HABERE YORUM KAT