1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Ceza’da kıyas var mı, yok mu?
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Ceza’da kıyas var mı, yok mu?

A+A-

Türkan Saylan ile ilgili yazarken, haftanın aktüel konusuna hiç değinemedik. Haftanın konusu ne?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı’nın verdiği karar.

Ne deniliyor kararda?

“Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığı konusunda anayasada boşluk vardır. Milletvekilleri için getirilen dokunulmazlık, açıkça Cumhurbaşkanı için de öngörülmemiştir. Bu durumda Cumhurbaşkanının dokunulmazlığının varlığı iddia edilemez. Ceza hukukunda kıyas olmaz. Kıyas olmayacağı için de, milletvekilleri için olan dokunulmazlık, Cumhurbaşkanı’na da kıyas yoluyla tanınamaz.”

Kararı okurken, “Pes vallahi” demekten kendimi alamadım. Bizim; başörtü yasağında yıllardır anlatmaya çalıştığımız, “Kanunda yasak yok. Cezalandırıcı işlemlerde kıyasla yasaklar genişletilemez. Kanunda başörtü yasağı diye bir yasak olmadığına göre, siz kıyas yoluyla veya yorumla başörtüyü yasaklayamazsınız. Başörtünün yasak olabilmesi için, mutlaka kanunda bu yönde bir açık ifade olması gerekir” diye anlatmaya çalıştığımız konuyu, Ağır Ceza Başkanımız şıppadanak anlamış ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yargılanması konusunda uygulamış!

Ama tersinden!

Evet, ceza hukukunda, disiplin hukukunda kıyas yolu ile, cezalar genişletilemez. Yasaklar genişletilemez.

Bu doğru ve evrensel bir kuraldır. Ama kıyas yasağı, aslında sanığın haklarını korumak için getirilmiş bir kuraldır. “Kanunda olmayan bir suçu, kıyas yapıp, suç haline getiremezsiniz” denilmek istenmiştir!

“Başörtü yasağı” konusuna dört dörtlük uyan “Ceza hukukunda kıyas olmaz” kuralı, Sincan Ağır Ceza Başkanı’nın da üyesi olduğu YARSAV mensupları hakimler tarafından tam zıttı anlamda uygulanıyor! Başörtü yasağına gelince, kıyas yolu ile ceza ihdas ediliyor. Yeni bir suç tipi ihdas ediliyor..

Ama konu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olunca, tamamen ilgisiz bir konuda, “kıyas yasağı” akıllara geliyor!

Biz yıllardır “kıyas yasağı”nı anlattık. Artık Edebiyat Fakültesi öğrencileri bile, bu konuda hukukçu oldular.. Ama hakimlere anlatamadık. Danıştay’a anlatamadık..

Şimdi geldik, “Başörtü yasağı kanunda düzenlenmemiştir. Cezada kıyas olmaz. Dolayısı ile başörtü yasağını, kanunda olmadığı halde uygulayamazsınız. İdare veya yargı, suç ihdas edemez” diye anlattığımız halde, bu gerçeği kabul ettiremediğimiz hakimlerden birisi, “kıyas” ile hiç ilgisi olmayan bir konuda, karşımıza bu kuralı getirip koydu!

El insaf yani..

Üstelik, olayın bir de şu yönü var!

Kıyas yasağı, sanığın haklarının kısıtlanmaması için getirilmiş bir kural..

Ama Sincan Ağır Ceza Başkanı bu yasağı ne için kullanıyor?

Sanık olarak gösterdiği kişinin, haklarını kısıtlamak için!

Gördünüz mü siyasallaşmış yargıyı?

Gördünüz mü, hukuku paspas eden yorumu!

Kanun “kıyas yapılmaz” derken neyi kastediyor? Hakim ise nerede kullanıyor!

Sanığın lehine olan kuralı, sanığın aleyhine kullanıyor!

Hani bu çarpıtmayı yapabilmek için de, insanın yıllarca hukuk okuması gerekir! Öyle kolay kolay, böyle bir çarpıtmayı yapamazsınız!

Dahasını söyleyeyim.. Bu konu, aslında ceza hukukçuları açısından, tartışılmamış bir şey de değil! Ceza hukukçuları, “kıyas yoktur” derken, bunu sanık aleyhine kıyasın yasaklanması şeklinde yorumlamışlar ve “sanık lehine olabilecek kıyasın mümkün olduğunu” izah etmişlerdir.

Hatta bir şey daha söyleyeyim, aslında tartıştığımız konunun, Ceza Hukuku ile de ilgisi yok. Tartışılan konu, “dokunulmazlık”.. Dokunulmazlık, maddi anlamda ceza hukuku ile ilgili bir şey değil. Ceza Muhakemesi ile ilgili bir konu. Yani, ne ceza verileceği ile değil, yargılamanın nasıl yapılacağı ile ilgili!

Dolayısı ile, ne ceza verileceği konusundaki “kıyas yasağı” ile yargılamanın nasıl yapılacağı konusundaki “kıyas” da birbiri ile aynı değil! Ceza Hukukunda “kıyas” yoktur. Sanık lehine ise olabilir..

Ama Ceza Muhakemesinde, “kıyas olmaz” kuralı hiç yoktur. Tam aksine, ceza muhakemesinde kıyas vardır. Hele hele sanık lehine, yüzde yüz vardır..

Bilmem, bu kadar hukuk kurallarını çarpıtan bir hakim hakkında, HSYK ne yapacak?

“Ödül” mü verecek, yoksa soruşturma mı açacak?

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT