1. YAZARLAR

  2. Ersoy Dede

  3. Cenin Hakları
Ersoy Dede

Ersoy Dede

Yazarın Tüm Yazıları >

Cenin Hakları

A+A-

Gebeliğin sonlandırılması yoluyla kurtulup çöpe attığınız ceninler var ya, işte o her bir ceninin çeşitli yasal hak ve sorumlulukları var aslında..

Bizdeki hukuki düzenlemeler zaten kürtajı doğrudan suç yapmaya yeter ama ayrıca kürtaj ile ilgili başkaca özel hukuk düzenlemeleri olduğu için onları uyguluyoruz. Mesela her ceninin bir vergi mükellefi olduğunu biliyor muydunuz? Vergi hukukunda mükellef tanımı yapılırken açıkça; “üzerine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi vergi mükellefidir” ifadesi yer alır. Gerçek kişilerin vergi mükellefi olabilmeleri için hak ehliyetine, diğer bir deyişle medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip olmaları yeterlidir. Bu konuda ayrıca medeni hakları kullanma ehliyetine ihtiyaç duyulmaz. Anne karnındaki bir kişi de, sağ doğmak koşuluyla vergi mükellefidir. Bu kadar açık. Siz kendi kendinize, zevkinize verdiğiniz bir kararla, bir vergi mükellefi bile sayılmakta olan cenini yok edebiliyorsunuz.

HUKUK KORUR

Bugüne kadar üzerine bu kadar yüksek sesle tartışılmadığı için ihmal edildi. Ama Çocuk, ana rahmine düştüğü andan itibaren, hukuk tarafından korunmaya başlıyor. Medeni kanunun 28. maddesinde, kişiliğin, çocuğun sağ-salim ve tam olarak doğduğu andan itibaren başladığı ancak sağ doğum gerçekleştiği anda kişiliğin kazanılmasının, çocuğun ana rahmine düşme anına kadar geçmişe etkili olduğu ifadesi yer alıyor. Burada zaten cenin korunmaya başlamış anlamına geliyor. Yasanın tümüne baktığımızda her alt başlığı içinde doğmamış çocuğun hakkına ilişkin ifadelere rastlıyoruz. Hep anayasa üzerinden tartıştığımız için diğer kanunları unuttuk biz. Daha iyi hatırlatacaksa eğer bize, Anayasa’ya da “cenin”e vurgu yapan bir ifade konulabilir. Ama şu durumda gerek yok.. Örneğin bakın medeni kanunun, 524 ve 525’inci Maddelerine... Ne diyor orada? “cenin, ana rahmine düştüğü andan itibaren mirasçıdır”.. Aynı kanunun 584. maddesi.. “Bir kişi ölür de, mirası açıldığı anda onun mirasçıları arasında bir cenin bulunduğu görülürse, mirasın paylaşılması onun doğumuna kadar ertelenir” bu kadar net ve tartışmaya yer verilmeyecek kadar berrak. Şimdi doktor, önüne gelen bir kürtaj vakasını incelerken, medeni hukukun bu maddelerine göre bir değerlendirme yapabilir mi? Düşünsenize 584. maddedeki gibi bir durum olduğunu ve bu durumun gizlenmeye çalışıldığını.. Olmaz gibi geliyor değil mi? Ahh ah..

CENİN DAVA AÇABİLİR Mİ?

Yine medeni kanundan devam ediyorum.. Madde 296; “Evlilik dışı hamile kalan bir kadın, babaya karşı babalık davasını doğumdan önce de, yani hamile iken de açabilir. Yine bu tür davalarda, davacı kadın, doğacak çocuğun tüm haklarının korunması amacıyla, mahkemeden bir kayyım tayini isteyebilir.” Bu o çocuğun hakkı yani anlatabiliyor muyum?.. Kadının hakları ayrı, evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelmiş çocuğun hakları ayrı.. Devam aynı kanundan.. Madde 377.. “Baba, anne hamile iken ölürse, anne dilerse, çocuk doğuncaya kadar miras mallarının muhafazası ve yönetimi için de mahkemeden bir kayyım tayini isteyebilir. Hatta, anne daha hamile iken, mahkeme taraflardan birine doğacak çocuğun velayetini vermek üzere bir karar da verebilir” Geçiyoruz Borçlar yasasına.. madde 45: “Cenin, anne karnında iken babası herhangi bir şekilde öldürülür ise, doğduktan sonra, babasının desteğinden mahrum kaldığından bahisle, sorumlu kişiye karşı dava açabilir” Bir cinayet davasından söz etmiyor burada yasa.. “beni babasız bıraktın” türü bir tazminat davasından söz ediyor.. Bu da o ceninin hakkı.. Aynı kanun, çocuğa yapılacak olan bağışlar için de başlangıç noktasını cenin hali için koyuyor.. (madde 111).. Peki sakat doğum (tatminsiz yaşam) ile ilgili olarak ceninin hakları yok mu? Örneğin “çocuğunuz sakat olacak, almamız lazım” diyor ya hekim.. Ya bu durumdan hekim sorumlu ise.. Mesela anneye yapılmış yanlış bir iğne veya anneyi radyasyona maruz bırakma hali gibi durumlar nedeniyle sakat olduysa o çocuk.. İşte o zaman da o sakat çocuğun doktoru hakkında dava açma hakkı var.. kimileri bu hakkı; “çocuk böyle yaşamaktansa hiç doğmamayı tercih ederdi” şeklinde yorumluyor. Ama bana sorarsanız işin o kısmı yoruma açık. Cenin deyip geçmeyin anlayacağınız.. Kalın sağlıcakla.

YENİ AKİT 

YAZIYA YORUM KAT