1. HABERLER

 2. HABER

 3. Cemaat'in Hiyerarşik Yapısı ve İmamlar
Cemaat'in Hiyerarşik Yapısı ve İmamlar

Cemaat'in Hiyerarşik Yapısı ve İmamlar

‘Yasadışı dinleme’ soruşturmasının iddianamesinde Gülen Cemaati’nin yapılanmasına, örgütlenme modeli ve amacına dair değerlendirmeler yer aldı.

A+A-

143 şüphelinin yer aldığı ‘Yasadışı Dinleme’ iddianamesinde Gülen Cemaati’nin örgütlenme modeli ve hiyerarşik yapısına dair iddialara yer verildi. “Örgütün kuruluşu, tarihi, yapısı, çalışma usûl yöntemleri ve amacı” başlığıyla anlatılan yapılanmada Cemaat’in 'coğrafi', 'sektörel' ya da 'kurumsal' anlamda, "imam" olarak ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahip olduğu belirtildi.

İddianamede, Gülen Cemaati, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) olarak isimlendirildi.

Hiyerarşik yapı

Örgütün Hiyerarşik yapısı iddianamede şu şekilde yer aldı:

 1. İstişare Grubu
 2. Dünya imamı
 3. Coğrafi bölge imamı
 4. Ülke imamı
 5. Bölge imamı
 6. İl imamı
 7. İlçe imamı
 8. Semt imamı
 9. Mahalle imamı
 10. Ev imamı (Işık evleri)
 11. Ser rehberler
 12. Belletmenler
 13. Öğrenciler ve örgüt mensupları (Şakirt ve Şakirdeler)

İddianamede, “Örgütün hiyerarşik yapısı, günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık bir hal almış olup, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalarda örgütün mevcut yapılanmasının aşağıda gösterildiği şekilde olduğu anlaşılmıştır” denilerek şu ifadelere yer veriliyor:

'İmam' yapılanması

FETÖ/PDY Örgütü; 'coğrafi', 'sektörel' ya da 'kurumsal' anlamda, "imam"olarak ifade edilen sorumlulardan oluşan bir çalışma ve hiyerarşik düzene sahiptir. FETÖ/PDY mensuplarınca "Kâinat İmamı” ve “Mehdi” olarak kabul edilen Fethullah GÜLEN‟in liderliğini yaptığı örgüt; Danışman Kadrosu, Kıta İmamları, Ülke İmamları, Bölge İmamları, İl İmamları, İlçe İmamları, Esnaf İmamları, Semt İmamları, Ev İmamları üzerinden örgütlenmiş ve tabana yayılmıştır. Kıta, ülke, bölge, Şehir, ilçe, semt ve ışık evi sorumlularının yanı sıra kamuda (Bakanlıklar ve taşra teşkilatları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüsleri) ve özel sektörde (Hukuk büroları, bilişim şirketleri, muhasebe firmaları vb.) faaliyet gösteren kurumların her birinin başına örgüt tarafından “imam ” olarak adlandırılan ilgili kurumların hiyerarşik yapıları dışında sorumlular atanmaktadır.

"Örgütün amacı"

İddianamede, ‘örgütün amacı’ şu şekilde ifade edildi:

“Kuruluş yıllarından itibaren toplumun dini duygularını suiistimal ederek, “Himmet” adı altında topladığı fınans ile yurtiçi/yurtdışında faaliyete geçirdiği eğitim müesseseleri üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda yetiştirdiği öğrencilerini, elde ettiği finans ve siyasi gücünü, örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti‟nin tüm anayasal kurumlarını (yasama, yürütme, yargı erklerini) ele geçirmek, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasi/ekonomik güç haline gelmek olduğu geçmişte örgüt içinde faaliyet göstermiş kişilerin beyanlarından anlaşılmaktadır.”

İddianamede, “Fethullah Gülen’in ilk başlarda, faaliyetlerini daha ziyade 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırdığı, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları, sohbet toplantıları ve özellikle yaz kamplarında görüşlerini ulaştırdığı sempatizan grubu ile kendi adı ile anılan örgütünü kurduğu” ifade edildi.

“Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren yurt dışına da açılmaya başlayan yapı, zaman içerisinde dünya genelinde 160 ülkede faaliyet gösterir hale gelmiştir.”

Yönetim modeli

İddianamede, “Örgütün Yönetim Modeli” başlığı altında ise, “Pensilvanya Örgütü 'lider merkezli' bir yapıya sahiptir. Lidere en yakın insanlar liderin koruyucusudurlar” denilerek şöyle devam edildi:

“'Lider' etrafında örgütlenen hareketin en dışında ise, 'örgüte ilgi duyanlar' bulunur. Bu tür bireyler önemlidir; çünkü örgüt meşruiyetini sempatizanlarının sayıca çokluğuna dayandırmaktadır. Bu bireyler esas itibariyle örgüt içinde değillerdir, ancak örgüt dışında da değillerdir. Sadece örgüte ilgi beslemektedirler.”

İddianamede, “FETÖ/PDY örgütlenmesi; gizlilik, hiyerarşik yapılanma, pelür kağıtları ile haberleşme, özgeçmiş raporu verme (CV) ve kod adı kullanma gibi özellikleri ile yasadışı terörist örgütlenmelerin taktiklerini kullanmaktadır” deniliyor. 

"Paralel Devlet Kurma Çabaları"

İddianamede, Cemaat'in 'paralel devlet kurma çabaları' başlığı altında ise, Fethullah Gülen için "İlk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflemiştir" denildi:

"Örgütün özellikle, TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bürokrasideki örgütlenmesi ile yasadışı faaliyetleri, muhtelif tarihlerde resmi kurumlar ve istihbarat birimlerince hazırlanan çeşitli raporlarla devlet arşivlerine girmiştir. F.GÜLEN ilk etapta devlete karşı savaş vererek hedeflere ulaşmanın yıpratıcı olacağını teşhis etmiş; bu nedenle, mevcut sistemi yıkmak yerine, devletin tüm kurumlarını ele geçirmeyi hedeflemiştir. FETÖ/PDY, yurt içinde ve yurt dışında çok miktarda vakıf, dernek, özel okul, şirket, dershane, öğrenci yurdu, yayın organı, gazete, TV istasyonu, faizsiz finans kurumu, sigorta şirketi ve radyo istasyonunu denetim altında bulundurarak; amacına uygun planlı, programlı ve gizli olarak faaliyetlerini yürütmüştür. FETÖ/PDY‟nin, diğer devlet kurumları gibi polis teşkilatı içinde de örgütlendiği, öteden beri kamuoyu tarafından bilinmektedir. Örgütün ulaşmak istediği nihai hedefler göz önünde bulundurulduğunda, bu son derece 'anlaşılabilir' bir durumdur. Zira Emniyet Genel Müdürlüğü; adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan bir devlet kurumudur. Bu nedenle, örgütün sızıp kontrolü altına almaya çalıştığı kurumların başında gelmesi de oldukça doğaldır. Örgüt, Emniyet Teşkilatı'ndaki kadrolaşmasını belirli bir düzeye ulaştırdıktan sonra, buradaki gücünü operasyonlarının ana aracı olarak kullanmaya başlamıştır."

"1306 Dershane, 1321 Dernek..."

İddianamede “Örgütün Denetimi Altında Bulundurduğu Kuruluşlar” başlığı altında ise, Cemaat’e ait kuruluşların sayıları şu şekilde sıralandı:

Dershane: 1306
Okuma Salonu: 111
Özel Okul: 985
Dernek: 1321
Vakıf: 97
Üniversite: 17
Şirket: 1272
Yurt: 833
Yayın Organı: 45
Sendika: 35
STK: 7
Sigorta şirketi: 3
Banka: 1
Gençlik Merkezi: 4
Kreş: 10
Sosyal Tesis: 2

Kaynak: Al Jazeera

HABERE YORUM KAT