1. HABERLER

  2. YORUM ANALİZ

  3. Bugün Puthanede İbrahimiz! Yarın Ne Olacağız?
Bugün Puthanede İbrahimiz! Yarın Ne Olacağız?

Bugün Puthanede İbrahimiz! Yarın Ne Olacağız?

Cenk meydanlarında çeng çalınmaz. Bu meydan pazu kuvvetinin gösterileceği mü­cadele meydanıdır. İman et­mek nöbete durmaktır. Nöbet yerini terk eden de ölümü hak etmiş demektir. Haydin nöbete!

A+A-

Mustafa Yılmaz / Haksöz Haber

Mü’min hayret makamında yaşayan insandır. Çünkü yaratılışın ayetleri bizleri hayrete düşürecek kadar büyük ve muhteşemdir. Kur’an bir kelimeler mucizesidir. Kelimeler Kur’an’da kelama dönüşmüş ve ruh kazanmıştır. Kur’an’a iman eden Resul de yaşayan bir Kur’an olmuştur. O halde her mü’min yaşayan bir Kur’an’dır yahut böyle olmalıdır.

Nebi(as)’ın terbiye edip yetiştirdiği mü’minler ordusu, yaşayan Kur’anlar ve yaşayan ayetler olarak yeryüzüne yürüdüler. Toprak bu ayetlerle bereketlendi. Gök bu ayetler üzerinde tulu etti. Hava bu ayetlerle doldu. Su bu ayetlerle coştu. Dağlar bu ayetlerin karşısında eğildi. Yağmur bu ayetlerin bereketiyle yağdı. Deryalar bu ayetlere omuz vermek için gemileri aldı götürdü. Kur’an ve onu yaşayan mü’minler yeryüzüne yayıldıkça dünya yeni bir nefesle soluklandı. Zulmün saltanatları sallandı. Merhamet zulme galip geldi. Karanlık korkusundan kayboldu.

Mü’min insan karanlığın ve putların üzerine yürüyen insandır. Nebi Muhammed(as)’a tabi olan mü’minler bütün bir insanlığın sevgi ve merhamet dolu birikimine tabi olmuş olurlar. Nasıl ki Muhammed AS, bütün Nebilerin birikim ve mesajlarının hülasası ve nihayeti ise, Nuh’un, Lut’un, Salih’in, Şuayb’ın, Musa’nın, İbrahim’in, Yusuf’un, Zekeriya’nın, İsa’nın ve diğer Nebilerin varisi ise, mü’min insan da bütün bu birikimin varisi ve tabisi olur. Bundan daha büyük bir mürüvvet ve şeref var mıdır?

Aziz İslam bir varoluş davasıdır. Bu dava, karanlığa karşı aydınlığın, zulmete karşı nurun, zulme karşı adaletin, küfre karşı imanın, şirke karşı tevhidin, hırsızlığa karşı paylaşımın, nefrete karşı merhametin, bene karşı bizin, batıla karşı hakkın, hurafeye karşı hakikatin, Batıniliğe karşı Nebevi Sünnetin, mezhepçiliğe karşı ümmetçiliğin, Pers Şiizmine ve Emevi Sultacılığına karşı Hz. Ömer’in gür sesidir.

Yazının Devamı >>>