Ramazan Keskin

Ramazan Keskin

Yazarın Tüm Yazıları >

Bayram

A+A-

Bayram; sevinmek, neşe duymak, eğlenmek ve gülmek anlamlarına gelir. Her toplumun kendisine özgü bayramları vardır.

Bayram: insanların birlikte bir araya gelerek yaptıkları kutlamalarıdır.

Bayramları şöyle tasnif etmek mümkündür:

Dini bayramlar, milli bayramlar, örfi bayramlar, adet ve geleneğe dayalı bayramlar, fert ve toplumların hayatlarında oluşan bayramlar diye adlandırmak mümkündür.

Musa as. Allah’tan aldığı Vahyi Firavun’a tebliğ etmek için gittiğinde, Firavunla bayram günü kuşluk vaktinde buluşmak üzere sözleştiler. Kur’an-ı Kerim’de bugüne yavmu ziyneti denmektedir. Bu olay Kur’an-ı Kerim’in Taha suresi 57-58 ve 59. ayetlerinde şöyle ifade ediliyor: "Firavun dedi ki: Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarasın diye mi geldin? Ey Musa.

Firavun dedi ki: Biz de mutlaka sana o senin sihrin gibi bir sihir getireceğiz. Sen şimdi seninle bizim aramızda bir buluşma zamanı ve yeri tayin et. Ne senin ne de bizim caymayacağımız uygun bir yer olsun.

Musa as. Dedi: Buluşma zamanımız ziynet günü (bayram) ve insanların toplanacağı kuşluk vakti olsun." Böylece o günde bütün toplum bir araya geldiler. Bildiğiniz gibi Musâ (as)’ın ortaya koyduğu mucizeler üstün gelmiş ve sihir yapmak için gelen sihirbazlar da secdeye kapanıp Müslüman olmuşlardı.

Yine Kur’an-ı Kerim’de şu gerçeği görüyoruz.

Meryem oğlu İsâ (as)’ın tebliğ ettiği İslâm’a inanan Havariler dediler ki: Ey İsa Rabbine dua et de bizim için gökten bir sofra indirsin diyerek bir istekte bulundular. Kur’an-ı Kerim’in Maide suresi 114. ayette Rabbimiz bize bu hususu şöyle haber veriyor: "Meryem oğlu İsâ da: Ey Allah’ımız, ey Rabbimiz, bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir îîd (bayram) olsun. Ve senden de bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın! Dedi." Bu ayetlerde de görüldüğü gibi bayram günü Arapça’da yavmuz ziyneti veya îîd denilmektedir. Her ikisinde de insanların bir araya gelmeleri, yiyip içmelerini ve eğlenmelerini içeriyor. Bize açıklıyor. İşte bayram bir araya gelme, yeme-içme, eğlenme ve iddiası olanın o gün de bu iddiasını açıklama günüdür bayram.

Bayram: insanların bir araya gelip birlikte kutlayacakları gün veya günlerdir. Tek başına bayram olmaz! Bayramın olması için birden fazla insanın bir arada ve birlikte olmaları gerekir.

Cahiliye döneminde toplumun kendilerine has bayramları vardı. Peygamberimiz Muhacirin’le birlikte Medine-i Münevvere’ye gelip Ensar’la birlikte olduklarında, Medinelilerin kendilerine has bayramlarının olduğunu gördüler. Bir müddet sonra sahabe kendilerinin de bayramlarının olmasını arzu ettiler ve hatta bu isteklerini Peygamberimize arz ettiler. Peygamberimiz kendilerine herhangi bir cevap vermeden sabretmelerini tavsiye ettiler. İşte bir müddet sonra Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile ashabını müjdeledi.

İslâm dininde bu iki bayramın orijinal isimleri şöyledir:

Îd-ul Fıtri (Ramazan Bayramı) ve Îd-ul Adhâ (Kurban Bayramı)’dır.

Dinimiz İslâm’da iki bayram vardır. Rabbimiz Allah cc. İslâm dinini kabul eden mü’min ve Müslümanlara iki tane bayram armağan etmiştir. Bu bayramlardan biri Ramazan Bayramı ve diğeri de Kurban bayramıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed as. Medine-i Münevvere’ye yerleştikten iki yıl sonraya Ramazan Bayramı’nı kutladılar. Peygamberimiz son yıllarında da Kâbe’yi ziyaret ederek hac yaptılar ve böylece Kurban Bayramı’nı kutladılar.

Peygamberimiz’in gününden bugüne kadar bu bayramlar kutlana gelmiştir. Müslümanlar için Bayram günleri taat ve şükrün zirveye çıktığı günlerdir. Bayram sabahı bütün Müslüman erkekler ve kadınlar birlikte ve bir arada Bayram namazı kılarak ve günün ehemmiyetini belirten bir hutbe dinleyerek kutlarlar. Yüksek sesle tekbirler getirerek Allah’ı zikrederler. Birbirleriyle musafaha yaparak birbirlerini tebrik ederler. Bayram günü zengin, fakir, erkek, kadın, çocuklar ve herkes sevinir…

Bizim medeniyetimizde bayram günleri alışveriş merkezleri kapalı olmaz. Çarşı pazar açıktır. Herkes alışveriş yapar. Ancak bayram saatinde çarşı pazar kapalı olur. Bizim medeniyetimizde bir hafta önceden şehirde ne bulursa aç gözlüler gibi onu eve taşımak yoktur.

Bizim medeniyetimizde Ramazan Bayramı BİR gündür. Bizim medeniyetimizde Kurban Bayramı DÖRT gündür. Bayram günleri bu bir ve dörttür.

Bayram namazları bir şehirde bir mekânda olur. Ayrı ayrı mekânlarda olmaz. Ancak bugün şehirlerin aşırı büyümesinden dolayı belki birkaç yerde kılmak uygun olabilir. Örneğin Bayram namazı Malatya’mız gibi şehirlerde bir yerde ve İstanbul gibi şehirlerde de üç ayrı mekânda kılınabilir. Böyle büyük şehirlerde, şehrin doğusu, batısı ve orta bir mekânda olmak üzere üç ayrı mekânda Bayram namazı kılınabilir. Ancak bu yolla ümmetin dağınıklığı ortadan kalkar. Fertlerin, grupların ve sıradan vatandaşların ayrı ayrı mekânlarda kılınan Bayram namazları, beklenilen ne sevinci ne mutluluğu ne de vahdeti oluşturur.

Vahdeti oluşturacak bayramlara kavuşmak dileğiyle…

Bütün Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik eder ve hayırlı işlerinde Allah’tan başarılar dilerim…

Bayramınız mübarek olsun.

Ne mutlu bayram yapmaya hak kazananlara.

Hepimizin bayramı mübarek olsun.

Vesselam…

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum