1. YAZARLAR

  2. Mehmet Pamak

  3. Batıcılar, Medeniyet Değiştirip, İslam’la Savaştılar
Mehmet Pamak

Mehmet Pamak

Yazarın Tüm Yazıları >

Batıcılar, Medeniyet Değiştirip, İslam’la Savaştılar

A+A-

1999-2000 yıllarında Almanya’da muhacirken şiir formunda kaleme aldığım ve henüz yayınlanmamış olan “Hicrette Muhasebe” kitabından gündeme uygun yeni bir alıntı.

 

 

Medeniyet değiştirme projesi uygulandı

 

Batı aşkı, taklit ruhu sürüyor, “Tanzimat”tan beri

Taklitçi kadrolar, ülkeyi, sürekli götürdü geri

 

Sultan Selim ve Mahmut, batıcılıkta öncüydüler

Halk nezdinde, “Gâvur Padişah” adıyla ünlüydüler

 

Sultanlar Batıyla yön verdi, kültür ve eğitime

Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye, yöneldi pozitivizme 

 

Batıcı evreler, “Tanzimat”, “Islahat”, “Meşrutiyet”

En kanlı, en radikal aşama, “ laik Cumhuriyet”

 

Bu süreçte kalmadı bir şey, özgün kimlik, kültürden

Bozulma zirvesi “Cumhuriyet”, son darbeyi indiren

 

Seküler modernlikten yana, karşı çıktılar Hakk’a

Kültür, medeniyet değişimi, zillet getirdi halka

 

Çağdaş diye, taklit edildi bâtıl bir medeniyet

Ayırım yapmadan ithal edildi, her tür rezalet

 

Ancak olumsuza örnektir, Batı medeniyeti

İnsanı insana düşürdü, esas aldı şiddeti

 

Fıtrat bozuldu, insan tükendi ve küstü kendine

Yabancılaştı nefsine, Rabbine, düştü derdine

 

Seküler kültür, sömürü ve haksızlığa yaslandı

Erdemler tükendi, kültür yozlaştı, ahlâk paslandı

 

Heva ilah oldu, küreselleşti zulüm ve fesad

Fücur, münker, israf yayıldı, fıtratla oldu tezat

 

“Kur’an’ı kapat, kadını aç” Batı’dan bir teklifti

İslam’a karşı pozitivizm, Kemalist bir tercihti

 

Devrim dendi, “Kur’an’ı kapatıp, kadını açmaya”

Hak’tan batıla doğru, zelil bir taklitle kaçmaya

 

İlerlemeci tarih fikri, hep yanılttı onları

Çağdaşı ileri sanınca, hüsran oldu sonları

 

Halbuki inişli, çıkışlıydı, tarihi insanlığın

“Çağdaş”ı ileri sanan, farkına varmaz karanlığın

 

Zorla değiştirip, halkın kimlik ve kültürünü

Hep panikte oldular, halk arar diye kökünü

 

Paranoyak bir teyakkuzla, korkular ürettiler

Halkı korkutup, sindirerek, iyice tükettiler

 

Seküler bir kültürle, çözmek isteyen sorunları

Kovdu kökteki aydınlığı, kararttı yarınları

 

Egemen güçler, seksen yıldır İslam’la savaşıyor

Kimliğini yitiren halklar, bunalımla yaşıyor

 

İslamî kimliği arayanlar, her zulme muhataptı

Zulmün kaynağı, “derin güç”, “kırmızı” bir kitaptı

 

Devleti ve sistemi kuranlar, halkı ezerdi

“Din ve namus kalksın” teklifini, bunlar önerdi

 

Bu resmi ideolojiyi, zorla dayatan halka

Zulüm yaptı,“kelle kopardı”, fırsat vermedi Hakk’a

 

Darbeci “Çalışma Grubu”nun, ismi bile Batı’ydı

Batı adına İslam’la savaş, mücadele hattıydı

 

Aslında batıcılıkta bile, hep samimiyetsizdiler

AB’ye girmeye de, tam bu yüzden isteksizdiler

 

AB, rant ve iktidar hırslarına, gem vuracaktı

Görece de olsa, hak ve özgürlükten dem vuracaktı

 

Oysa AB, kâhya zulmünden, ağaya sığınmaktı

Kendini özgür sanıp, Avrupalılıkla avunmaktı

 

Buna rağmen rahatsız etti, görece özgürlük bile

AB’ye girmemek için yapıldı, bin türlü hile

 

Halka, İslam’a düşmanlıktı, batıcılık hevesi

Batıyı da reddederdi, halka özgürlükse hedefi

 

Hak, hukuk ve özgürlük, egemenin büyük kâbusu

Yeter ki sarsılmasın gücü, yıkılmasın tabusu

 

Onların taklit ettiği, orta çağ Avrupa’sıydı

Ya da, Nazizmin, Faşizmin zulüm politikasıydı

 

 

Batıcı aydın, egemen güç, Batı’yı hayal etti

Oysa, peşinden gittikleri, korkunç bir hayaletti

 

Evet absürd bir yoldu, terk etmek öz medeniyeti

Bâtıl kültüre teslimiyet, getirdi bu zilleti

 

Materyalist Eğitimle Pozitivizmi Dayattılar

 

Hemen hücum ettiler, farklılık adına ne varsa

Hep saldırdılar, eğer biri farklı tercih yaparsa

 

Dinde tevhide karşıyken, kurup“tevhid-i tedrisad”ı

Kemalizmi kutsal sayıp, dayattılar laik fesadı

 

Laik eğitim, insanı yaşken eğip, bozar fıtratı

Sanki farklılığı yok etmenin, budamanın fırsatı

 

Şahsiyetleri öğütür ve eğilmeyi öğretir

Düşünmeyi, sorgulamayı, itirazı körletir

 

Oysa tekâmül sağlamalıydı, koruyup da fıtratı

İyi insan, iyi kul olmalıydı, eğitimin sıratı

 

Fıtratı bozmak oldu, laik eğitimin tüm harcı

Hedef insan tipiyse; ırkçı, militarist, çıkarcı

 

Eğitim zannederek, tek tip insan üretmeyi

Bellettiler okullarda, hep resmî düşünceyi

 

İlme, bilgiye ulaşmayı, öğretmenin yerine

Eğitimi yasladılar, resmi düşünce ezberine

 

Bahsetti resmî tarih, “balığın tırmandığı kavaktan”

Halk resmî yalanlarla koparıldı, temiz fıtrattan

 

Aileye rağmen, gence resmî din dayatıldı

Tertemiz ruhlar kirlendi, alçakça kuşatıldı

 

Okul; resmî ideolojiye kışla, sanki tapınak

Ataya tapmaya zorlandı çocuk, korkutularak

 

Ruhları kirletip, zihinleri işgal için, âh!

“Kemalizmin âmentüsü” dayatıldı her sabah

 

Tesettürlü öğrenciler, alınmazken hiç kâle

Bütçeden büyük destekle, teşvik edildi bale

 

“Opera” ile “senfoni”, “çağdaşlık” ölçüsüydü

Hakikate dair değer, “irtica” sembolüydü

 

Laik eğitimle, İslam’dan da edince istifa

İyi insan yetişmedi, kayboldu büyük irtifa

 

Okul ve evde; yayınla, eğitimle yapılan çirkin

Zihinler muhatap oldu, bu vahşi işgaline şirkin

 

Batıl fikir, esir zihinlere, tüm zehrini döktü

Karşı çıkan zulüm gördü, ülkeye zulûmat çöktü

 

Bu baskı ve zulümlerle, çok bozuldu şahsiyet

İkiyüzlülük yayıldı, yok olunca hürriyet

 

Çok uzun sürdü, zihinlerdeki bu vahşi istila

Nefislere nüfuzla yayıldı, her kötü iptila

 

İlkokula kadar yayıldı, ahlaksızlık ve çete

Çocuklar da bulaştı, uyuşturucuya, şiddete

 

İlim, eğitim yok oldu, hâkim oldu kültürsüzlük

Hak ve adalet kaldırıldı, tırpanlandı özgürlük

 

Üniversite de kurtulamadı, dogmatik vahşetten

Özgür düşünce ve ilim, payını aldı bu dehşetten

 

İlim yapamıyordu üniversite, artık özgürce

Laik Kemalist ilkeler dayatıldı, hem de vahşice

 

Her yer sanki kışlaydı, militarizm kol geziyordu

Hiç farklılık bırakmıyor, insafsızca eziyordu

 

Hep pirim verildi, her alanda militarizme

Düzenin “Savaş” savcısı, arka çıktı faşizme

 

Böylece, niteliksiz hale getirildi halkımız

Kolayca gasp edilsin diye, özgürlük ve hakkımız

 

Niteliksiz, şahsiyetsiz, kimliksiz bir yığın doğdu

Böyle olunca, sömürü ve zulüm çok yoğun oldu 

 

Fuhşiyatı Yaydılar, Kadını Aşağıladılar

 

Fıtratı bozdular, saptılar hep fitne, fesada

Tuğyan, çıkar gözetildi, yapılan her yasada

 

Şehvet ve rant yolunda, hep azgın bir ihtirasla

“Haramlar” meşru sayıldı, batıdan iktibasla

 

Dinin haram saydığını, hafife aldılar, alayla

Sonra da meşru ilan ettiler, bir beşeri yasayla

 

Allah’ın her yasakladığını, kanun yaparak

Devletçe ürettiler içkiyi, meşru sayarak

 

Faize de helal diyen, kanunları çıkarıp

Kaynakları sömürdüler, bankaları batırıp

 

Almaya yanaşmazken, insan haklarını batıdan

Laik kültürü dayatıldı, zorbalıkla çatıdan

 

Ahlakı bile sekülerleştirip, “etik” yaptılar

Toplumu İslam’dan uzaklaştırıp, laik yaptılar

 

Her türü ithal edildi batıdan, fesadın, fuhşun

Amacı ahlakı yıkmaktı, resmi her kuruluşun

 

Mal yerine koydular, aşağılayıp da kadını

Medyada soyup, reklam için kirlettiler adını

 

İki uçtu, haksız zenginlik, yok edici fakirlik

Küçük bir azınlık dışında, yaygınlaştı sefillik

 

Fuhşiyatı azdıracak, bütün şartlar hazırlandı

Moda, porno, lüks hayat, açlık ve sefalet hızlandı

 

Ahlaksızlığı yaymak için, “çağdaşlık” adıyla

İffete saldırdılar, hep “irtica”  yaftasıyla

 

 Fuhuş sektörü açtılar, devletin gözetiminde

 Teşvik, tahrikse, medyasında, laik eğitiminde

 

Eğitim ile medya, tüm zehrini döküyordu

Evlerde yangın vardı, aileler çöküyordu

 

Fuhşa giden yol açıkken, resmî pek çok zeminde

Tesettürle savaşıldı, eğitim sisteminde

 

Onurunu yok ettiler, önce zihinde ve yasada

Sonunda bir mal gibi sattılar, kadını piyasada

 

Zamanla toplum alıştı, bütünüyle çözüldü

Allah’a isyan ve haram, hepten meşru görüldü

 

Her şey mubah olmuş, toplum adeta çıldırmıştı

Aile tam tahrip olmuş, hayâyı kaldırmıştı

 

Düzence, bu“çağdaşlık”tı, varsın çıldırsındı halk

Yeter ki uygulanmasın, Rabb’in indirdiği Hak

 

Böyle oldu, pek çok haram meşru algılandı

Sonra, hep İslam ve hükümleri yargılandı

 

Artık bu sapkın gerçekle, yüzleşmelidir herkes

Ancak o zaman, yeni umutlar bulacak mâkes

 

Çıkış yolu yok, Kur’an’a, İslam’a dönmekten başka

Sistem çöktü, İslam, halkı tekrar kuşatsa keşke

 

Ümmet “Tih”ten çıksa, şahsiyetli Kur’an nesliyle

Tarihi yeniden inşa eder, Rabb’in vahyiyle

YAZIYA YORUM KAT

1 Yorum