1. YAZARLAR

  2. Mehmet Baransu

  3. Balyoz ve gerçekler (3)
Mehmet Baransu

Mehmet Baransu

Yazarın Tüm Yazıları >

Balyoz ve gerçekler (3)

A+A-

Bugün güncellemeyle ilgili bölüme devam edeceğim. Balyoz Darbe Planı’nın görüşüldüğü ve Çetin Doğan tarafından kayıt altına alınan ses kaydında yüzlerce yerde güncelleme ve çalışmaların devam ettiğiyle ilgili bölümler var. Şimdi bu konuşmalardan bazı bölümleri vererek, aslında listelerin bir bölümünün 2003 ve seminer sonrası nasıl güncellendiğini, bazı planların hangi birliklerden alınıp, güncellenerek İstanbul’a uyarlandığını anlatalım.

“Birlikler seferberliğin ilan edilmesiyle birlikte teşkil edilecek, sıkıyönetim planları gözden geçirilecek ve GÜNCELLEŞTİRİLECEKTİR.

Planın istihbarat ekinde yer alan görevde kalması sakıncalı olan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, bunların yerine atanacak sivil ve asker şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkân ve kabiliyetlerini içeren bilgiler GÜNCELLEŞTİRİLECEKTİR. Sıkıyönetim bildirileri güncelleştirilerek yayınlanmaya hazır hale getirilecek, basın ve halkla ilişkiler merkezinde çalışacak personel ile basın sözcülerine gerekli eğitim verilecektir.

Plan istihbarat ekinde yer alan kuruluş amaçları dışında çalışan veya faaliyetlere devam etmesinde sakınca görülen dernek, sendika ve meslek kuruluşlarıyla bunların yan örgütlerinin faaliyetleri üst komutanlık emirleri doğrultusunda durdurulacaktır.

Valilik, belediye başkanlığı, televizyon stüdyosu, radyo evleri gibi binaların emniyeti sağlanacak, giriş ve çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Planın istihbarat ekinde belirtilen irticai, yıkıcı ve bölücü örgütleri desteklediği bilinen yayın organlarının yayımı ve dağıtımı durdurulacaktır. Sıkıyönetim tali komutanlıkları sorumluluk bölgelerine ait bilgileri karşılıklı olarak koordine etmek suretiyle GÜNCEL halde bulunduracaktır.

Polisi hiçbir zaman ne jandarmanın ne silahlı kuvvetlerin dışında müstakil olarak bir göreve göndermemeyi planlıyor ve düşünüyoruz. Çünkü yapacağımız operasyon başarısız olabilir.

Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan personel görevlendirilmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca GÜNCELLENMİŞ ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır. Bu personel harp akademileri, sınıf okulları ve diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylardan, yetmediği takdirde emekli general ve subaylardan tefrik edilecektir.”

Ses kaydına burada ara verip, yukarıdaki bu bölümle ilgili şu notu düşeyim. Hatırlanacağı gibi, Balyoz Darbe Planı’nın Taraf’ta yayımlanmasının ardından Çetin Doğan, avukatları ve ailesi listelerdeki bazı isimlerle ilgili itirazlarda bulunmuş ve eklerin sahte olduğunu iddia etmişlerdi. Gerekçeleri ise şuydu; Mart 2003’te yapılan toplantıda bazı isimler 1. Ordu Komutanlığı’nda görev yapmıyorlardı ve ya daha sonra 1. Ordu Komutanlığı bünyesine atandılar. O dönem görev yapmayan isimler, nasıl oluyor da bu listelere girdiler sorusunu yöneltmişler ve listelerin sahte olduğunu belirtmişlerdi. Ancak yukarıdaki ses kaydından da anlaşılacağı gibi, toplantının bu bölümünde sunum yapan Kurmay Albay Ömer Küçükkılıç, atanacak asker ve sivil şahısların listesinin daha sonra güncelleneceğini belirtmiş ve bu listelerin aslında nasıl ve ne zaman hazırlandığını itiraf etmişti. Kaldı ki ses kaydının tamamı okunduğunda buna benzer onlarca bölümün olduğu görülüyor.

Çetin Doğan ve avukatlarının bir itirazı da emekli olan veya o tarihte görevde bulunmayan isimlerin listelere girdiği ve listelerin bu yüzden sahte olduğu iddiasıydı. Ses kaydında darbe yapılması sonrası kilit görevleri atacak kişilerin yetmemesi durumunda emekli general ve subayların görevlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca “diğer askeri birliklerdeki belirlenmiş general ve subaylar” denerek de 1. Ordu Komutanlığı bünyesinde bulunmayan, askerlerin de listelerde olacağı ses kaydında itiraf ediliyor.

Çetin Doğan: “Şimdiye kadar yaptığımız sıkıyönetim uygulamalarında temel hatamız, ben 1960’lardan beri bu tecrübeyi yaşamış bir kimse olarak söylüyorum. Temel hatamız şu olmuştur. Sıkıyönetim görevleri hap-darp olmadığı halde hep tali görevler sayılmıştır. Planlarımızın boyutları böylece detaylandırılması lazım. Aksi halde her şey yarım kalır. Kim nereye nasıl gelecektir, kim nerde görev yapacaktır, şartları ve bu konudaki istihbarat dosyalarımız olması lazım. Aksi halde her şey yarım yamalak olur. Ki olmuştur da. Mesela 80 ihtilalini yaşamış biri olarak söyleyeyim. Şimdi bakanlıklara personel gönderdik, ama hiçbir talimat vermedik...

Gerekli koordine ve sevk ve idare tedbirleri tamamlanacaktır. Bu safhada ayrıca kadro tatbikatları ve keşifler yapılacak, asayiş harekat merkezleri ile müşterek istihbarat merkezleri oluşturma hazırlıkları tamamlanacaktır. Ancak en önemli faaliyet olan istihbarat toplama gayretleri kesintisiz sürdürülecektir.”

Ses kaydının bu bölümünden de anlaşılacağı gibi 12 Eylül Bayrak Planı güncellenerek hazırlanan bazı planlardaki eksiklikler Çetin Doğan’ın dikkatinden kaçmamış ve listelerin, tedbirlerin, istihbarat dosyalarının güncel hale getirilmesi emredilmiştir. Hazır bulunan ve hazırlanacak listelerin de kesintisiz sürdürüleceği açıklanmıştır.

Balyoz ses kayıtlarında İstanbul’a el konulması ve belirlenen liderlerin özel bir operasyonla bir gecede derhal toplanmasının anlatıldığı bölümde ise ilginç bir itiraf var. Önce bu bölümü okuyup ardından planların nasıl yapıldığını, nereden alındığını açıklayalım.

“Biz tabii 2. Ve 5. Kolordu Komutanlığı Bölgesinden aldık bu planları. İstanbul’un içerisinde daha değişik bir tertiplenmeyle bütün tugaylara düşündüğümüz tarzda görevlendirme yaptık.”

Kayıttan da anlaşılacağı gibi, darbe planlamaları ve ayrıntıları başka birliklerde hazırlanan planların güncellenip, değiştirilmesiyle oluşturulmuş, 12 Eylül Bayrak Planı’nda olduğu gibi arşivlerde hazır bulunan dosyalardan yararlanılmıştır. Aslında 2007 yılı ve sonrasında yapılan planlamalarda da Ergin Saygun ve ekibi benzer yöntem uygulamıştı.

Çetin Doğan: Doğrudan doğruya bu belediye yönetimlerine el koyma gibi görevlendirmelerimiz yok mu? Mesela diyelim, Pendik Belediye başkanı, Ümraniye Belediye Başkanı....

Asker: Komutanım şimdi onunla ilgili olarak bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bazı bilgiler arz ettiğim gibi ulaşamadığımız şeyler var.”

Ses kaydının bu bölümünde de seminer sonrası çalışmaların devam ettiği itiraf ediliyor. Bu bilgi de Çetin Doğan ve arkadaşlarının, seminerden sonra belgeler arasında listeler var, bunlar sahte iddialarının kaynağını açıklıyor.

NOT: Dünkü yazımla ilgili Albay Bülent Münger bir açıklama göndermiş. Açıklama ve cevabım yarın bu köşede olacak.

mbaransu@gmail.com

TARAF

YAZIYA YORUM KAT