1. HABERLER

  2. HABER

  3. Bakan Şahin: Ben de Örtünecektim Ama...
Bakan Şahin: Ben de Örtünecektim Ama...

Bakan Şahin: Ben de Örtünecektim Ama...

Fatma Şahin, Meclis'te başörtülü vekillerin de bulunmasından 'onur duyduğunu belirterek, kendisinin de 2005 yılında hacdan döndüğünde örtünmeyi düşündüğünü ancak korktuğunu ifade etti.

A+A-

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Meclis'te başörtülü vekillerin de bulunmasından 'onur duyduğunu belirterek, kendisinin de 2005 yılında hacdan döndüğünde örtünmeyi düşündüğünü ancak korktuğunu ifade etti.

İşte Şahin'in o açıklamaları:

*Meclis'te başörtülü milletvekilleri Genel Kurul'a girdikleri gün oradaydınız, neler hissettiniz?

Milletin Meclisi'nin milleti temsil etmesi çok önemliydi. Kurucu Meclis fotoğrafına bakıldığı zaman orada milleti temsil eden bir yapı görülüyor ama daha sonra darbeci zihniyetin, vesayetçi rejimin bizlere bıraktığı yasakçı mirastan dolayı, milletin kendisi Meclis'te yıllarca temsil edilemedi.

Arkadaşlarımızın Genel Kurul'da yerlerini almalarıyla artık Parlamento milletteki bütün kesimleri temsil etme gücüne ulaşmış oldu. Çok heyecan verici, buna tanıklık etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyuyorum.

*Kadın milletvekillerinin yasama faaliyetlerine başörtüleriyle katılmalarının siyasette de yeni bir dönemi açması beklenebilir mi?

Partimizin teşkilat yapısına bakıldığı zaman, aslında ortalama 25 yıllık bir insan potansiyeli var. Teşkilatın her kademesinde, ana kademede, kadın kollarında çalıştılar. Bu süreçler daha fazla kadının alana girmesi, alanda kalması ve kendilerini yetiştirmeleri imkânı verdi.

Siyasi katılımda bu kısıtlamadan ötürü istedikleri şekilde karar alma mekanizmalarına taşınamadılar. Şimdi, o mutfakta çalışan, gayret gösteren kadınlarımız liyakatlarını artık karar alma mekanizmalarına taşıyabilecek. Bu bakımdan da çok sevindirici.

*AK Parti'de tabanda yıllardır milletvekili olmak için bekleyen başörtülü kadınlara mı teslim edeceksiniz yerlerinizi?

Muhafazakâr demokrat bir partiyiz. Muhafaza ettiğimiz değerler belli. Demokrat kimliğimizle, sürekli değişimin, dönüşümün alt yapısını oluşturuyoruz. Milletimiz ve kendi tabanımız başörtülü kadınların da milletvekili olmasına hazır.

Bunu yönetebilecek bir lider kadro var, tabanda yetişmiş ve görev bekleyen güçlü bir kadın grubu var. Bu siyasi yolculuğun, kalkınma yolculuğunun bir cinsle gidemeyeceğini herkes gördü. Bize medeniyet yolculuğunda iki kol, iki kanat gerekiyor. Bu kanatlardan birisi uzun yıllardır eksikti, o tamamlanıyor.

MAHALLE BASKISI OLMAZ

*AK Parti'de başı örtülü olmayan kadınlar üzerinde bu süreç bir mahalle baskısı oluşturur mu?

Hayır, biz başından beri başı açık olan kadının da başı kapalı olan kadının da beraber mücadelesini verdik. Baştan düğmeyi doğru şekilde iliklediğimiz için ne başı açık olan, açık olduğu için ne de başı kapalı, kapalı olduğu için kendisini rahatsız hisseder. Tam tersine, bizim partimizde başı açık olan başı kapalının, başı kapalı olan başı açık olanın hakkını korur. İkisi de insan hakkı mücadelesi verir. Ben 10 yıldır AK Parti'deyim, şu an kabinedeyim, başım açık olduğu için hiçbir zaman bir rahatsızlık duymadım. Bu taban, bu genel merkez, bu lider beni bu makamlara getirdi. Partide bir mahalle baskısı olacağı yönündeki iddialar, yeni bir korku siyasetinin parçası.

BEN DE DÜŞÜNMÜŞTÜM

*Siz başörtüsü takmayı düşünüyor musunuz?

Hacdan geldiğim sırada düşünmüştüm, hac psikolojisi insanı çok etkiliyor. 2005'te gitmiştim. O günün şartlarında biz bunları bırakın konuşmayı düşünmeye korkuyorduk. Bugün artık her şey normalleşiyor. Bugün böyleyim yarın ne olur şu anda bilemem. Ben kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman olur. Hiçbir zaman kendi üzerimde bir zaman kıstası koymadım.

*Siz de hac dönüşü başınızı örtmek mi istemiştiniz?

Arkadaşlarımın hissettiklerine benzer şeyler hissettim, onların psikolojisine benzer bir psikoloji içindeydim. Şekilcilikten tamamen çıkılması lazım. Burada, hiç kimsenin kimse­ye bir ma­hal­le bas­kı­sı uy­gu­la­ma­ma­sı ge­re­ki­yor. Ne za­man açı­la­cak­sın, ne za­man ka­pa­na­cak­sın gi­bi so­ru­la­rın ka­dın­la­rı in­cit­ti­ği­ni ve ül­ke­nin gün­de­min­den çık­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum. Başörtülü bakan da olur

*Meclis'te başörtülü milletvekilinden sonra başörtülü bir bakanı kısa zamanda Türkiye görür mü?

Tabii ki olur, Parlamento'da kadın sayımız arttı. Başı açık veya kapalı mı diye değil, liyakatına bakmak gerekiyor. Bizim medeniyetimiz, tarihimiz ehliyet ve liyakat üzerinde yükselmiş. "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" diyen bir anlayıştan geliyorum. Kim kendisini daha iyi yetiştirmişse onun makam alacağı bir sürece giriyoruz. Doğrusu da bu. Ehliyetin, liyakatın öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Pantolonla ilgili değişimi gerçekleştirmemiz lazım.

Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu­'na ka­dın mil­let­ve­kil­le­ri­nin pan­to­lon­la gir­me­si ta­lep­le­ri var. İç­tü­zük de­ği­şi­mi ge­re­ki­yor, bu­nun için de bü­tün par­ti­le­rin bu ko­nu­da olum­lu gö­rü­şü var. Ben­ce pan­to­lon­la gel­mek is­te­yen ar­ka­daş­la­rın bu en do­ğal hak­kı. Bü­tün ya­sak­la­rı kal­dır­ma id­di­asın­day­sak, bir an ön­ce iç­tü­zük de­ği­şi­mi­ni ger­çek­leş­tir­me­miz ge­re­kir.

Bugün Gazetesi

HABERE YORUM KAT

2 Yorum