1. HABERLER

  2. HABER

  3. Atatürk ve İnönü'den Kafatası Ölçme Dersi
Atatürk ve İnönüden Kafatası Ölçme Dersi

Atatürk ve İnönü'den Kafatası Ölçme Dersi

Derin Tarih Dergisi'nin, Mart sayında, 'Atatürk'ten Kafatası Dersleri' başlıklı dosyasında çarpıcı belgeler yer alıyor.

A+A-

Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kafatası incelemeleriyle ilgili tartışmalara ışık tutacak bir çalışma hazırlayan Derin Tarih Dergisi'nin, Mart sayında, 'Atatürk'ten Kafatası Dersleri' başlıklı dosyasında çarpıcı belgeler yer alıyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin dünkü grup toplantısında, Türkiye'nin 10 ayrı bölgesinden toplanan kafataslarını gösteren, Atatürk ve İsmet İnönü imzalı 'Türk Antropoloji Ensitütüsü'nün kitabından bölümler okuması gündeme oturdu. Derin Tarih Dergisi de Mart sayısında, cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan kafatası incelemeleri ilgili tartışmalara ışık tutacak bir çalışma kapsamlı bir dosya yayınlıyor. 'Başöğretmen Atatürk'ten Kafatası Dersleri' başlıklı dosyada çarpıcı bilgi ve belgeler yer alıyor. Yeni Şafak yazarı Müfit Yüksel'in hazırladığı dosyada, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli, yıllar önce hayata veda etmiş üst düzey bir bürokratın arşivlerinden elde edilen belgelerin içeriği paylaşılıyor. Maarif Vekâleti'ne gönderilen tutanaklardan oluşan belgeler, Mustafa Kemal'in 1930 yılı sonları ve 1931 yılı başlarında İstanbul Galatasaray Lisesi başta olmak üzere İzmir, Sivas, Denizli, Amasya ve Samsun'da 10 civarında okula yaptığı ziyaretlerde yaşadıkları ve konuştukları, başta kafatasçılığı olmak üzere, dönemin tarihine ve Atatürk'ün o dönemdeki düşünce ve eğilimlerine ışık tutacak nitelikte.

'ETİLER' ATALAR DEMEKTİR

Aynı tutanak metninde ayrıca Mustafa Kemal'in bir öğrenciye Türklerin Arap Yarımadası, Mısır ve Anadolu'ya ne zaman ve nasıl geldiklerine dair sorular yönelttiği yazıyor. Öğrencinin güzel ve muhakemeli cevaplar verdiğinin belirtilmesinin ardından Mustafa Kemal'in de konuyu şu şekilde izah ettiği kaydediliyor: 'Hititlere Fransızların 'Eteen' dediklerini ve 'Eteen'in aslının 'Etiler' olduğunu ve 'Etiler'in de 'Atalar' demek olduğunu ve eski zamanda Anadolu'ya gelen Hititlerin de böyle birtakım 'Ataların' maiyetlerinden geldiklerini Paşa Hazretleri bizzat kendileri izah buyurdular ki bu cihet bugün belki bazı tarih muallimlerimizce de meçhuldür.'

'Yunanlılar aslen Türk'tür'

Amasya Orta Mektep Müdürü'nün hazırladığı tutanakta, Atatürk'ün Yunanlıların da Türk olduğu iddiası oldukça dikkat çekici. Mustafa Kemal'in 22 Kasım 1930'da okula yaptığı ziyaretle ilgili 13 Ocak 1931'de gönderilen tutanakta, konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor: 'Mektebimizi teşrif buyurmak suretiyle nihayetsiz sürurlara garkeden Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Müdiriyyet odasında çeyrek saat kadar istirahattan sonra laboratuvar ile bazı sınıfları teftiş buyurdular. Laboratuvarda bulunan eski ve yeni insan kafaları müşarünileyh hazretlerinin (Atatürk'ün) nazar-ı dikkatlerini celbederek bunların nereden alındıklarını ve kaç sene evveline ve hangi millete ait bulunduklarını ve Türk kafalarının bariz vasıflarının neden ibaret bulunduğunu sual ettiler. Gazi Hazretleri tarafından verilen cevapları teyiden Türk kafalarının 'Brachysephale' olduğunu ve hatta eski Yunanlıların kafalarının da bu şekilde bulunduğunu ve binaenaleyh onların da aslen Türk olduklarını izah buyurdular.'

Türk kafatası 'Brachysephale'

Tutanaklara göre, Amasya Orta Mektep okul laboratuvarında Atatürk, önce Türk kafalarının vasıflarını öğrencilere soruyor, ardından alınan cevapları teyiden 'Türk kafalarının 'Brachysephale' olduğunu, eski Yunanlıların kafalarının da bu şekilde bulunduğunu ve binaenaleyh onların da aslen Türk olduklarını' söylüyor.

Yeni Şafak

 

HABERE YORUM KAT