1. YAZARLAR

  2. Emre Uslu

  3. Askerler de askerlik yapsın
Emre Uslu

Emre Uslu

Yazarın Tüm Yazıları >

Askerler de askerlik yapsın

A+A-

Başlığa aldığım söz on yıldır görmediğim arkadaşıma ait. Master, doktora, uluslararası kuruluşlarda yıllarca çalışmadan sonra askere gitmiş arkadaşım Hakkâri’ye gönderilmişti. Hakkâri dönüşü isyan ediyordu. “Genelkurmay Başkanı herkese Tek Tip askerlikten söz ediyor. Eğer Tek Tip askerlik olacaksa mesleği asker olan askerler de askerlik yapsın.” “Bir sakin ol! Nasıl olacak askere askerlik yaptırmak?” deyince “bak anlatayım” dedi:

“Adam parasını alıp işini yapıyor ve biz onun yaptığı işi askerlikten sayıyoruz. Ondan, her Türk vatandaşının yaptığı fedakârlığı beklemiyoruz. İşini yaptığı için Anayasal hak ve ödevinden de sorumlu tutmuyoruz. Oysa siviller için durum böyle mi. Örneğin ben de doktor olarak işimi yapıp paramı alarak neden askerlik yapamıyorum? Ya da bir polis işini yaparken o iş neden askerlikten sayılmıyor? Askerlik bir meslekse herkesin mesleği var. Her meslek kendi içinde önemlidir. Benim mesleğimden olunca zorunlu askerlik yapacaksın ama başka bir meslekten olunca bu zorunluluktan muaf olacaksın. Var mı böyle eşitlik.”

Kafamın daha da karıştığını görünce argümanlarını detaylandırdı:

“Işık Koşaner Tek Tip askerlik talebini dile getirirken ne dedi: ‘Bir an önce ‘Tek Tip’ askerlik uygulamasına geçilerek vatan hizmetinin herkes için eşit şartlarda yapılması, ayrıca eğitimli insan gücümüzden daha uzun süre ve daha etkin şekilde yararlanılmasına imkân yaratılması önem arz etmektedir.’ Yani Koşaner herkes için eşit şartlarda askerlik yapılmasını öneriyor. Üniversite mezunu da ilkokul mezunu da aynı şartlarda askerlik yapacak. Peki, askerî okullardan mezun olanlar askerlik yapacak mı?”

Adam zaten asker neden bir daha askerlik yapsın itirazıma da itiraz ediyor: “Anayasamıza göre ‘Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir. Bu hizmetin Silahlı Kuvvetler’de veya kamu kesiminde ne şekilde yerine getirileceği veya getirilmiş sayılacağı kanunla düzenlenir,’ doğru mu?”

“Evet doğru. Hatta bu anayasaya göre Kürtler askere gitmek istemezse gitmeyebilir de. Zira askerlik görevini yerine getirmek istemeyen Kürtler ben Türk değilim dolayısıyla Askerlik de yapmak istemiyorum talebinde bulunsalar AHİM’de kazanabilirler” diyecek oldum. “Sulandırma” dedi. Hakikaten de ben de yeni fark ettim. Eğer vatan hizmeti Türklerin hakkı ve ödeviyse Kürtler neden askerlik yapsın ki?

“Konumuza dönelim. Her Türk’ün hakkı ve ödevini Genelkurmay Başkanı Tek Tip olarak yerine getirtmek istiyorsa askerî okullardan mezun olan askerler de o ödevi yerine getirsin. Biz askere gittiğimiz için birçok ekonomik kayba uğruyoruz. Çoluğumuz ve çocuğumuzdan ayrı kalıyoruz. İşini kaybeden insanlar oluyor. Oysa bir askerî okulda okumuş olsanız zaten askerliğinizi yapmış oluyorsunuz” deyip Askerlik Kanunu’nun 10. maddesinin 13. fıkrasını koydu önüme: “13. Harp okulları, Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve astsubay meslek yüksek okulları veya Türk Silahlı Kuvvetleri adına okudukları üniversite, fakülte veya yüksek okullardan ilişiği kesilenlerin, bu okullarda ay olarak okudukları sürenin üçte biri muvazzaflık hizmetinden sayılır. Bu yükümlüler mutlaka temel askerlik eğitimine tabi tutulur. Ancak, harp okullarında geçen sürenin muvazzaf askerlik hizmet süresini karşılaması halinde, bunlar, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan yedeğe geçirilirler.”

“Bunun anlamı şu. Bir askerî öğrenci askerlik süresi kadar askerî okulda okursa askerlikten muaf tutuluyor. Neden ben muaf tutulmuyorum? O mesleğini yapmak için eğitim alıyor özlük hakları saklı kalıyor. Yani askerlik yaparken sigortası çalışıyor. Ben mesleğimi yapmak isteyince vatan hizmetinden mi kaçıyorsun diyorlar. Vatan haini damgası vuruyorlar. Profesyonel olarak askerlik yapanlar Anayasa’da belirtildiği şekliyle her Türk vatandaşının yaptığı gibi fedakârlık yapıp askerlik yapmıyor. Onlar mesleğini yapıyor ve karşılığında para alıyor. Ben para kaybederek askerlik yapıyorum. Askere gitmek zorunda kalan insanlar bırakın sigortalarının çalışmasını işlerini kaybediyor. Eğer gerçekten herkes için eşit ve tek tip askerlik isteniyorsa önce profesyonel askerlerden başlamalı. Hatta bu sistem askerî öğrencilere otomatik bedelli imkânı da veriyor. Yani bir askerî öğrenci iki yıl bir okulda okuduktan sonra ya da mezun olduktan sonra mecburi hizmet karşılığı ücreti ödeyip TSK’dan istifa ederse askerlik yapma zorunluluğu yok. O hem diploma alıyor hem askerlik yapıyor aynı zamanda. Oysa ben diploma alıyorum ve paramı ödemek isteyip askere gitmek istemediğimi, işimi kaybetmek durumunda olduğumu bildirince bana tek tip askerlik dayatılıyor. Bunu yanlış anlama askerliğini Hakkâri'de yapmış biri olarak söylüyorum.”

Bu görüşler son dönemde askerliğini Hakkâri'de kısa dönem olarak yapmış bir arkadaşıma ait. Taleplerinin içinde yabana atılamayacak argümanlar var. Özellikle Genelkurmay Başkanı’nın herkese Tek Tip askerlik istediği bir dönemde meslekleri gereği profesyonel olarak askerlik yapan insanlardan da (onlar para karşılığı yapıyor o işi sonuçta) tüm yurttaşların diğerlerinin yaptığı fedakârlığı beklemelerine kimse bir şey diyemez. Biliyorum askerler bu tartışmadan rahatsız olur ama askerliği tartışacaksan bunu da tartışmak zorundayız. Tek Tip eşitlik adına...

Bu arada gerçekten merak ediyorum. Bir Kürt ya da Türk olmayan başka bir kişi Anayasa’daki tanımdan dolayı askerlik yapmayacağım deyip dava açsa. Dava AİHM’e gitse ne olur? Zira açıkça Anayasa askerliği Türklere yükleyen bir ödev olarak görüyor...

acilim1@gmail.com

TARAF

YAZIYA YORUM KAT