1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Askerî mi, sivil mahkemeyi mi tercih edersiniz?
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Askerî mi, sivil mahkemeyi mi tercih edersiniz?

A+A-

Bir ülkede askerî mahkemelerin mi, yoksa sivil mahkemelerin mi; daha yaygın olması övünülecek bir durumdur?..

Bir ülkede, askerî mahkemelerin mi, yoksa sivil mahkemelerin mi; görev alanının daha geniş olmasından övünülür?..

Bir ülkede, askerî mahkemelerin mi, yoksa sivil mahkemelerin mi; daha çok insanı yargılamasından övünülür?

Bu soruların hepsine; demokrat insanlar şöyle cevap verirler: “Bir ülkede sivil mahkemeler ne kadar yaygın ise, bir ülkede sivil mahkemeler ne kadar daha fazla suçun yargılamasını yapıyor ise, askerî mahkemelere nazaran ne kadar daha çok insanı sivil mahkemeler yagılayabiliyor ise, o ülke o kadar demokrasiye saygılı, hukuk devletine o kadar sahip çıkan, özgürlüklere o denli önem veren bir ülkedir.”

Tabiî bu cevaptaki verilerin tersi gerçekleştiğinde de, o ülke demokrasiden uzaklaşmış, hukuk devletinden uzaklaşmış, özgürlüklerden uzaklaşmış olur.

Bunun lamı cimi yoktur.

Dünyanın her yerinde, bu temel bakış açısı vardır. Ve bunun aksini kimse iddia edemez!

CHP hariç!

CHP’liler; Türkiye’de demokrasi daha da yaygınlaşsın, hukuk devleti ilkesine daha fazla saygı gösterilsin, özgürlükler daha fazla hayata geçirilsin diye yapılan “sivil mahkemelerin görev alanını genişleten” değişikliği, “Hayır, biz sivil mahkemelerin görev alanının genişleyip, askerî mahkemelerin görev alanının daraltılmasını istemiyoruz.Askerî mahkemelerin görev alanı şimdiki gibi daha geniş olsun” gerekçesi ile iptalini isteyeceklermiş!

Nehir yukarıya doğru akar mı?

CHP nehri ise akar!

Hiç abartmıyorum.

Sol söylemin tam zıttı bir tavır içinde CHP!

“Tamamı hukuk fakültesi mezunu hakimlerin yapacağı yargılama yerine, içinde hukuk fakültesi mezunu olmayan bir subayın bulunduğu mahkemenin yargılama yapması daha iyidir” diyorlar.

Bunun için de Anayasa Mahkemesi’ne gitmeyi düşünüyorlar!

“Anayasa’da düzenlenmiş hakimlik teminatına sahip üyelerin yargılaması yerine, askerlerin yapacağı yargılama daha iyidir” diyorlar.. Bunun için Anayasa Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlanıyorlar!

“AdaletBakanı dahil, kimseden emir almayan hakimlerin kararı yerine, komutana bağlı hakimlerin verecekleri karar daha iyidir” diyor ve bunun için kanun değişikliğinin iptalini sağlamaya çalışıyorlar!

Bunlara kalsa, AİHM’nin baskısı ile 2000 yılında Anayasa’dan çıkarılan DGM’lerdeki askerî üyeler, tekrar geri getirilir. Hatta bunlara kalsa, “Tüm mahkemelerde, askerî üye bulunması” kuralını bile ihdas etmeye kalkışabilirler.

Hatırlıyorsunuzdur; bugünkü Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemeleri yerine, eskiden DGM’ler vardı. DGM’lerde, 3 üyeden 2’si sivil hakim, 1 tanesi de askerî hakim idi.. AİHM, “Askerî üye, bağımsız yargıyı zedeler” diyerek, mahkemelerin yapısının değiştirilmesini istedi. Ecevit-Bahçeli-Yılmaz hükümeti döneminde, DGM’lerdeki 3 üyeden birisinin askerî hakim olması düzenlemesi değiştirildi.

Ama bugün CHP, bütün üyeleri asker olan mahkemeleri, sivil mahkemelere tercih ediyor!

Böyle solculuk olur mu?

Böyle sosyal demokratlık olur mu?

Böyle hukuk devleti taraftarlığı olur mu?

Ne olur, askerî mahkeme yerine, sivil mahkeme yargılama yaparsa?

Sivil mahkemede, askerî mahkemede olmayan ne var?

Gözaltı süresi mi uzun? Sanıklara verilen haklar mı kısıtlı? Yargılama yapan hakimlerin teminatları mı yok?

Tam aksine; tüm bu konularda, askerî mahkemeler, sivil mahkemelere göre daha gerideler. Sanıklara daha az hak veren kurallara tabiler.

Öyle ise nedir askerî mahkemeyi, sivil mahkemeye tercih ettiren sebep?

Söyleyin CHP’liler?

Nedir askerî mahkemeyi tercih etmenizin sebebi?..

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT