1. YAZARLAR

  2. Ali İhsan Karahasanoğlu

  3. Anayasa’ya aykırılık da nereden çıktı?
Ali İhsan Karahasanoğlu

Ali İhsan Karahasanoğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

Anayasa’ya aykırılık da nereden çıktı?

A+A-

Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki bir ekleme, CHP’lilerin, hatta MHP’lilerin itirazları ile karşılandı.

Alın size, bir bardak suda koparılmak istenen yeni bir fırtına örneği!

Yargıtay Emekli Başsavcısı SabihKanadoğlu hemen “Anayasa’ya aykırılık” tezini öne çıkardı.

Ardından CHP’nin telefon kullanma özürlü yetkilisi Önder Sav, Anayasa’ya aykırılık iddiasını yineledi.

MHP’liler de bu koronun peşine takıldılar.

Peki eleştirilen kanundaki değişiklik ne?

Aykırılık olduğu ileri sürülen, Anayasa’nın ilgili maddesi ne?

Kanunun yeni metnini dün vermiştim.Bugün de, ÖnderSav’ın beyanına göre, değişiklik, Anayasa’nın 145. maddesine aykırı imiş!

O halde, madde metnini size aktaralım:

“H. Askeri yargı

Madde 145 - Askeri yargı, askeri mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından yürütülür. Bu mahkemeler, asker kişilerin; askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler.

Askeri mahkemeler, asker olmayan kişilerin özel kanunda belirtilen askeri suçları ile kanunda gösterilen görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askeri mahallerde askerlere karşı işledikleri suçlara da bakmakla görevlidirler.”

Cümleler hayli uzun. Ne de olsa darbeciler kaleme almış.

Onun için, uzun cümlelerle, belki bir gün işimize yarayan farklı bir yorum tarzını halka dayatabiliriz düşüncesi ile ifade kasten muğlak bırakılmış.

Ancak, ifade ne kadar muğlak olursa olsun, bugünkü itirazlara hak verecek bir yorum tarzı da hiç mümkün değil.

İlk fıkradaki düzenlemeden başlayalım... İlk fıkranın ilk cümlesinde, darbeciler, Askerî Mahkemeleri, anayasal güvence altına almış. Yani Askerî Mahkemeleri kaldırmak isterseniz, ancak Anayasa değişikliği ile bu mümkün. Burada şimdilik bir sorun yok.

İlk fıkranın sonrasında da Askerî Mahkemelerin, hangi suçlara bakacağı belirtilmiş.

Hangi suçlara bakacakmış Askerî Mahkeme?

1) Asker kişilerin askerî suçlarına.

Bugünkü tartışmamızda, asker kişinin askerî suçu mu tartışılıyor? Hayır..

Bugün tartışılan, darbe suçu.. Peki darbe, askerî bir suç mudur? Tabiî ki değildir.

O halde yeni düzenleme ile asker kişinin sivil yargıda soruşturulmak istenmesi gerçekleşirse, bunun Anayasa’ya aykırılığı kesinlikle söz konusu değil.

2) Asker kişilerin, askerî kişiler aleyhine işledikleri suçlar.

Tartıştığımız konuda, asker kişi, askerlere karşı bir suç mu işlemiş? Hayır.

O halde burada da Anayasa’ya aykırılık söz konusu değil.

3) Asker kişilerin, askerî mahalde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile igili olarak işledikleri suçlar.

Tartıştığımız konular, asker kişilerin, askerî mahalde işledikleri suçlar mı? Tabiî ki hayır. Suçlar, askerî mahalde işlenmeye başlansa da, sivillerle irtibat açısından, askerî mahal dışında da sürdürülüyor.Dolayısı ile sadece askerî mahalde işlenmiş bir suç söz konusu değil. Darbe suçunun, askerlik hizmeti ile bir ilgisi olmadığı da açık bulunduğundan, son cümleye de aykırılık söz konusu değil.

Gelelim ikinci fıkraya..

İkinci fıkrada da, şu ihtimaller düzenleniyor:

1) Asker olmayan kişilerin, özel kanunda belirtilen askerî suçları.

Anayasa diyor ki; asker olmasa da, bir kişi özel kanunda belirtilen askerî suçu işlerse, Askerî Mahkeme’de yargılanır.

Tartıştığımız konuda, sivillerin askerî suçu mu söz konusu? Hayır.

Darbe, zaten askerî bir suç değil. Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bir suç. Ve dolayısı ile bu bölümde de Anayasa’ya aykırılık söz konusu değil.

2) Asker olmayan kişiler, askerlere karşı, kanunda gösterilen askerî görevlerini ifa ettikleri sırada veya kanunda gösterilen askerî mahallerde askerlere karşı suç işlerse, Askerî Mahkeme görevlidir.

Burada da düzenlenen, asker olmayan bir kişinin, askerlerin görevlerini ifa sırasında, askerlere karşı suç işlenmesi.

Böyle bir durum da tartıştığımız somut konuda söz konusu değil.

O halde, Anayasa’ya aykırılık nereden çıktı?

Hiiç... Evinde ruhsatsız silah bulunduran,Ergenekon Terör Örgütü şüphelisi SabihKanadoğlu’ndan..

Varın gerisini de siz düşünün.

VAKİT

YAZIYA YORUM KAT