1. HABERLER

  2. HABER

  3. Alpay, Kemalizm Eleştirisinden Beraat Etti
Alpay, Kemalizm Eleştirisinden Beraat Etti

Alpay, Kemalizm Eleştirisinden Beraat Etti

12 Eylül askeri darbesinin yıldönümünde yaptığı konuşmadan dolayı hakkında dava açılan Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay beraat etti.

17 Mayıs 2011 Salı 15:36A+A-

Özgür-Der Genel Başkanı Yardımcısı ve sitemiz yazarlarından Kenan Alpay 12 Eylül, Kemalizm, kışla tipi eğitim, din derslerinin içeriği, anadil hakkı vs hakkında yaptığı konuşmadan dolayı açılan davadan beraat etti.

13 Eylül 2008'de Fatih Saraçhane Parkında Özgür-Der tarafından düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada eğitim ve öğretimde devlet eliyle sürdürülen dayatmaların son bulması çağrısı yapan Kenan Alpay'a Fatih Cumhuriyet Savcılığı dava açmıştı. Alpay, TCK 216/1 ve 53/1-2 maddeleri gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla Fatih 2. Asliye Mahkemesinde yargılanmaya başlamıştı.

Kenan Alpay'ın yaptığı konuşmanın ceza hukuku tekniği açısından unsurları itibariyle suç oluşturup oluşturmayacağı hususunda akademik görüş alınması amacıyla dosya bilirkişiye gönderilmişti. Dosya, MÜ Hukuk Fakültesi Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Caner Yenidünya tarafından incelendi.

Doç. Dr. Yenidünya'nın hazırladığı bilirkişi raporunda Alpay'ın konuşması incelenirken şu ifadeler öne çıktı:

"Müsnet suçun oluşabilmesi için birbirine karşı tahrik edilen grupların halk kesimi olması gerekir. Böyle olmayıp da halkın bir kesimi bazı kurum ve kuruluşlara ya da devlete karşı tahrik edilirse, bu durumda fiil tipik olmayacağından, eylem suç teşkil etmez.

Dava konusu konuşmada, halkın birbirinden din, ırk, bölge, mezhep, sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasındaki ayrılıklardan bahsedilmekte, bu yolla bu kesimler arasında kin ve düşmanlığa tahrikte bulunulmamaktadır. Kısacası, yapılan açıklama, halkın din, ırk, bölge, mezhep ve sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip kesimleri arasındaki farklılıklar bakımından, bu kesimler arasında bir düşmanlığa tahrik edici ifadeler değil, birtakım siyasi konular hakkında ağır eleştiri ve değerlendirmeler içermektedir. Bu itibarla, müsnet suç unsurları itibarıyla oluşmamıştır.

Açıklanan düşünce ve kanaatler eleştiri niteliğinde olunca, onun bir övgü olmaması, sert ve haşin olması doğal bir sonuçtur. Kanaatimizce eleştiri hakkı ve düşünce özgürlüğü içerisinde de nitelendirilebilecek bu konuşmada, sözleri söyleyen kimsenin kendi dünya görüşüne uygun yorumlarda bulunması hukuka aykırı değildir. Konuşma içeriğinde sınıflar, ırklar ve bölgeler arasında bu sınıfların, ırkların ve bölgelerin birbirine kin ve düşmanlık hareketlerine yönelmelerini sağlamaya matuf, tahrik edici nitelikte sözlere rastlanmamıştır. Söylenen sözler ve ifade edilen eleştiriler ise, 5237 sayılı TCK'nun 216/1. Maddesinde düzenlenen suçu oluşturabilecek mahiyette bulunmamaktadır. Kanımızca her ne kadar söylenen sözler ağır eleştiri mahiyetinde ise de bütünü itibariyle eleştiri hakkı ve düşünce hürriyeti kapsamında da mütalaa edilebilir.

Netice itibariyle söz konusu basın açıklamasında, sanığın politik görüşleri çerçevesinde, çeşitli siyasi değerlendirmeler yaptığı, güncel siyasi konulara yönelik sert eleştirilerde bulunduğu görülmektedir. Eleştirinin doğasından kaynaklanan hususların ise aşağılama olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, dava konusu basın açıklamasında yer alan ifadelerin müsnet suçun unsurlarını oluşturmadığı kanaatindeyiz."

Alpay'ın avukatı Necip Kibar ise son duruşmada bilirkişinin hazırladığı rapordaki görüşlere katıldığını beliterek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti ve Kenan Alpay 12 Eylül, Kemalizm, kışla tipi eğitim, din derslerinin içeriği, anadil hakkı vs hakkında yaptığı konuşmadan dolayı açılan davadan beraat etti.

HAKSÖZ-HABER

Kenan Alpay'ın dava konusu olan konuşması ve ilgili haberlerimiz:

Kenan Alpay, Cuma Günü Yargılanıyor!

Kenan Alpay Davası Protesto Edildi

HABERE YORUM KAT

6 Yorum