1. HABERLER

  2. HABER

  3. Alkol Yasağını 2003'teki Kararla Delmişler
Alkol Yasağını 2003teki Kararla Delmişler

Alkol Yasağını 2003'teki Kararla Delmişler

Televizyonlarda içki reklamının yasaklanmasına rağmen gazete, dergi, internet ve billboardlarda serbestçe boy göstermesinin Danıştay kararından kaynaklandığı ortaya çıktı.

A+A-

Haber: İlyas Koç / ZAMAN

Danıştay 1. Dairesi’nin 2003 yılında aldığı ‘kamu yayın araçlarının’ neleri kapsadığına dair kararı gazete, dergi, sinema salonları, internet ve billboardlarda alkol reklâmlarının yapılmasına imkân tanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Ulusal Alkol Eylem Planı’ndaki önemli tedbirlerden birisi de alkolün gazete ve dergilerdeki reklamlarının yasaklanması. Birçok Avrupa ülkesinde alkol reklamlarına getirilen sınırlama yazılı basını kapsasa da Türkiye’de sadece televizyonlarda yasak. Bu yasağın öyküsü ise 11.01.2001 tarihinde kabul edilen İspirtolu İçkiler Kanunu’nun Meclis’te gerçekleşen yasalaşma sürecinde yatıyor. Kanunda her türlü alkol reklamlarının yasaklanmasına dair önemli düzenlemeler yer alıyordu. Tasarıdaki “her türlü görsel ve yazılı yayın araçları” ifadesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘kamu yayın araçları’ ifadesi ile değiştirilerek muğlaklaştırıldı. Tasarı bu haliyle TBMM Genel Kurulu’na gelerek kanunlaştı. Hangi yayın araçlarının ‘kamu yayın aracı’ olduğu ise Danıştay’a soruldu. Danıştay 1. Dairesi, hazırladığı 18 sayfalık karar metninde, kanunda ‘kamu yayın aracı’ ibaresinin kapsamına ilişkin bir açıklık bulunmadığını ve içki reklâmının tümüyle yasaklanması yönünde bir yol izlenmediğini belirtti. ‘Kamu yayın aracı’ ifadesindeki muğlaklığı gidermek için Tütün Mamullerinin Önlenmesine Dair Kanun’un 3. maddesini dayanak yaptı. Söz konusu maddede yer alan “Tütün ve tütün mamullerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması yasaktır.” hükmünün mutlak bir yasaklama öngördüğünü ifade etti. Kanunun, içki reklamı konusunda mutlak bir yasaklama öngörmediği sonucuna vardı. Kararda şöyle denildi: “Kamu yayın aracı ibaresiyle Anayasa’nın 123. maddesine göre ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu tüzel kişiliğine ait yayın araçlarının kastedildiği anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, ‘kamu yayın araçları’ ibaresinin gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine ait gazete, dergi, sinema salonları, billboardlar, internet, afiş ve benzeri yayın araçlarını kapsamadığı görüşüyle dosyanın Danıştay Başkanlığı’na sunulmasına 4.11.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 

HABERE YORUM KAT