1. HABERLER

  2. HABER

  3. AK Parti'nin 63 Maddelik Manifestosu
AK Partinin 63 Maddelik Manifestosu

AK Parti'nin 63 Maddelik Manifestosu

AK Parti Kongresi’nde 63 maddelik manifesto da açıklandı: Siyaset ve özgürlük alanı genişletilecek, başkanlık, yarı başkanlık tartışılacak, Kürtçe anadilde kamu hizmeti, YSK ve YÖK reformu, sivil jandarma...

A+A-

AK PARTİ’NİN 2023 manifestosunda 63 maddelik reform haritası açıklandı. Siyaset alanının genişletilmesi için seçim sisteminin yenileneceğine işaret eden maddelerde temsilde adalet vurgusu yapıldı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yeniden yapılandırılacağı belirtildi. Reform haritasında, özellikle yargı alanında, bireysel hakları genişletici düzenlemeler öngörüldü. Vatandaşı devlete göre şekillendirmek yerine, devleti hizmete daha yatkın hale getirmeye öncelik verildi. Terörün istismar alanları ve KCK davaları gibi Kürtçe savunma yapamama nedeniyle kilitlenen hukuk süreçleri konusunda da Kürtçe tercümanlık, kamu hizmetlerine ana dilde erişim şeklinde iki önemli reform açıklandı.

Askeri okul müfredatları değişecek

Vesayet sistemiyle mücadelede sürekli eleştiri konusu olan subayların yetiştirilmesi konusuna da girilen yol haritasında, Askeri okul müfredatının yeni baştan ele alınacağı belirtildi. Yıllardır tartışılan Jandarma teşkilatının İçişleri Bakanlığı’na devredilmesi ve kolluğun tek elde toparlanması konusu da maddeler arasında ilk kez açıkça yerini aldı. Maddeler arasında yargıyı hızlandıracak çok sayıda başlık da yeralıyor. Başbakan Erdoğan’ın 2 saat 20 dakikalık konuşmasının ardından dağıtılan yeni dönemin “yol haritası” listesindeki 63 madde şöyle:

TARİHİ MANİFESTODA 63 MADDELİK YOL HARİTASI

SİYASİPARTİ KAPATMAYA SON

-Partilerin kapatılmasının tamamen
kaldırılması.
-Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılacaktır.
-Partilerde tek tipleştirici hükümlerin
kaldırılması.
-Partiye değil gerçek kişilere ceza verilmesi.
-Siyasete katılmanın önündeki tüm
engellerin kaldırılması.
-Seçimlerle ilgili mevzuatın topyekün
gözden geçirilmesi.
-Temsilde adaletin sağlanması için
tedbirler alınması.

YSK REFORMU VE BAŞKANLIK SİSTEMİ

-YSK’nın yeniden yapılandırılması.
-Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselelerinin tartışılması.
-Şartlar ne olursa olsun mutlaka yeni bir
anayasanın ülkeye kazandırılması.
-Dokunulmazlık meselesinin yeni anayasa çerçevesinde evrensel kriterlere göre
yeniden düzenlenmesi.
-Yargının hızlandırılması, il yargılanma ve demokratikleşme bağlamında 4. Yargı
Paketinin kanunlaştırılması.
-Nefret suçu ile ilgili düzenleme yapılması.
-Yurtdışı teşkilatlarımıza adli müşavir atanması.
-İhtisas mahkemelerinin sayı ve
çeşidinin artırılması.
-Yargılamada etkinlik ve şeffaflığı
sağlamak için sesli ve görüntülü
bilişim sisteminin hayata geçirilmesi.
-Hafif suçlarda mahpusluğun istisnai hale getirilmesi.
-Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azaltarak bu kurumların içtihat mahkemelerine dönüştürülmesi
-Mahkum veya tutukluların eşleriyle biraraya gelmeleri.
-Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması.

ANADİLDE KAMU HİZMETLERİNE ERİŞİM

-Anadilde kamu hizmetlerine erişim.
-Bağımsız kolluk denetim merkezinin kurulması.
-Kişisel verilerin korunmasına
yönelik yasal düzenleme yapılması.
-Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik
komisyonunun kurulması.
-Darbelerin dayanağı olan
mevzuatın ayıklanması.
-İsmi darbelerle anılan şahısların isimlerinin kamu alanlarından kaldırılması.
-Yargı birliğinin sağlanması.

KÜRTÇE TERCÜMANLIK

-Askeri okullardaki müfredatın
yenilenmesi, darbecilerin
isimlerinin temizlenmesi.
-Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)
-Kamu hizmetlerinden yararlanmada her türlü dini, etnik ayrımcılığa son verilmesi..
-Mevzuatta etnik ayrımcılık algısı yaratan bütün hükümlerin ayıklanması.
-Hukuk içinde terörle etkin mücadeleye devam edilmeli.
-Güvenlik için özgürlükten taviz verilmemesi.

JANDARMAYI SİVİLLEŞTİRME

-Jandarmanın kolluk hizmeti sunan sivil bir yapıya dönüştürülmesi.
-Entegre sınır yönetimi sisteminin
hayata geçirilmesi.
-İşsizliğin yüzde 5’e indirilmesi.
-Bölgelerarası gelişmişlik farkının
kabul edilebilir düzeylere indirilmesi.
-Yoksulluğun yok edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin asgariye indirilmesi.
-Kadınların işgücüne katılımının
yüzde 38’e çıkarılması.
-Kamuya 15 bin engelli alınması.
-Kayıtdışı istihdamın yüzde 15’e düşürülmesi
-İş ve Meslek Danışmanı sayısının
kısa vadede 4 bine çıkarılması.
-Yeni bir kamu personel sistemi.
-Sosyal Güvenlik açığının GSYİH’nin yüzde 1’e düşürülmesi.
-Koruma ve bakım altındaki çocukların
yüzde 50’sinin özel okullara gönderilmesi.
-Kamu hastane birliklerinin konulması.
-50 yaşın altındaki nüfusta yüzde 100 okur-yazarlık oranına ulaşılması.
-Tüm genç nüfusun, asgari lise mezunu olması.
-İsteyen her lise mezununa üniversite.
-Ar-ge harcamalarında dünyada
1.ligde olunması.
-Bilgi ve teknoloji ihraç eden ülke.

YÖK DÖNÜŞECEK, KÖYLEREİMAR

-YÖK’ün koordinasyon kuruluna dönüşmesi.
-Yuva yıkan değil yuva yapan bir
kentsel dönüşüm.
-Yaşlı, engelli ve çocuk dostu yerleşim birimleri.
-Köylere imar.
-Nüfusunun 3’te ikisi büyükşehir belediyesi
sınırlarında yaşayan bir Türkiye.
-Yeni bir köy kanunu.
-Yurtdışında en fazla temsilciliği olan 5. Ülke
-AB hedefinden şaşmamak.
-Etkin ve aktif dış politikaya devam.

AVRUPABİRLİĞİ HEDEFİNE DEVAM

-Savunmada dışa bağımlılığı asgariye
indirmiş bir Türkiye.
-Kuvvetlinin haklı olduğu tezine dayalı uluslararası sistemi sorgulamaya
devam eden bir ülke.

HABERE YORUM KAT