1. HABERLER

  2. HABER

  3. AK Parti'den "Gezi" Önergesi
AK Partiden Gezi Önergesi

AK Parti'den "Gezi" Önergesi

AK Parti tarafından Taksim Gezi Parkı olayları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını öngören önerge TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

A+A-

AA)  - AK Parti, Taksim Gezi Parkı'nda başlayan, kamu düzenini ve barışı bozucu nitelik kazanan olayların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını öngören önergeyi TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Nurettin Canikli, Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın, Mahir Ünal ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile çok sayıda milletvekilinin imzasını taşıyan önergede, Türkiye'nin farklı etnik köken, inanç ve düşüncelere mensup vatandaşların barış içinde birlikte yaşadığı köklü bir medeniyete ve tarihe sahip güçlü ve büyük bir ülke olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin bütünlüğünü, birlik ve beraberliğini, barışını ve huzurunu bozmayı amaçlayan hiçbir eylemin hoşgörüyle karşılanamayacağı belirtilen önergede, şöyle denildi:

"Vatandaşların itirazlarını ve taleplerini hukukun sınırları içinde dile getirmesi, bu amaçla protesto, miting ve basın açıklamaları yapmaları demokratik hukuk devletinde olağan karşılanması gereken bir durumdur. Zira demokrasi katılım, çokseslilik, açık fikirlilik ve hoşgörü temelinde anlam kazanır. Bu tür eylemlerin meşruiyeti, amaç, yöntem ve kullanılan araçlarla doğrudan ilişkilidir. Barışçıl amaçlara yönelik eylemlerin bizatihi amacı dışında, kullanılan yöntem ve araçlar bakımından da hukukun izin verdiği nitelikte ve meşru olması zorunludur. Zira aksi durum, anarşi ve kaos doğurur ve hiçbir demokratik rejimde kabul edilemez. 27 Mayıs 2013 gecesi İstanbul Taksim Gezi Parkı civarında yol genişletme çalışmaları çerçevesinde başka yerlere nakledilmek üzere bazı ağaçların sökülmesine karşı tepki olarak 40-50 kişilik bir grubun gösterileriyle başlayan, bilahare kamu düzenini ve toplumsal barışı bozucu bir nitelik kazanan müessif olayların sebep ve sonuçları ile ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak verdiği zararların araştırılmasında fayda mülahaza edilmektedir.

Taksim Gezi Parkı Projesi kapsamında ve bir meseleye özgü olarak başlayan protestolar, kısa zamanda herhangi bir amacı veya talebi olmayan, hükümet aleyhtarı, şiddet ve vandalizm görüntülerine sahne olan ideolojik bir harekete dönüşmüştür. Sosyal medyada sıkça dezenformasyon yapılmış, olaylar abartılmış ve provokatif bir dil kullanılmıştır. ('katliam', 'isyan', 'sosyal ağların bloke edildiği', 'bir iç savaşın çıktığı', 'onlarca hatta yüzlerce ölü olduğu', 'soykırım yapıldığı', 'binlerce kişinin kayıp olduğu' gibi). Bu dil, ayrıştırıcı, kışkırtıcı bir şiddet dilidir. Sosyal medyada kitleleri provoke etmeyi amaçlayan çok sayıda iddia ve fotoğraf paylaşılmış ve bazı gazetelerin internet sayfaları ile bazı ulusal ve uluslararası basında bu iddiaları teyit etmeden haber yapmışlardır. 

Çevreye verilen zararlara yönelik girişilen barışçıl amaç taşıyan protesto eylemlerinin, bu amaç dışına çıkılarak Hükümet aleyhtarı bir nitelik kazanması, güvenlik güçleriyle çatışmaya, kamuya ve özel şahıslara ait mallara zarar vermeye, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşması, yani kamu düzenini ve barışını temelinden sarsmaya ve bozmaya yönelmesi, amacın meşruiyetini ortadan kaldırmıştır. Kullanılan yöntemlerin barışçıl amaca uygun olması gerekirken yakma, yıkma, kırma, dökme, tahrip etme gibi zarar vermeye yönelik şiddetin, eylemlerde bir yöntem olarak benimsenmesi, şiddetin tahrik ve teşvik edilmesi, bu eylemlerde yakıcı, patlayıcı, öldürücü, yaralayıcı ve tahrip edici nitelikteki araç ve gereçlerin kullanılması da eylemlerin gayrimeşru olması sonucunu doğurur."

Önergede, geçmişte yaşanan acı tecrübelerden ders alarak, Gezi Parkı olaylarıyla başlayan eylemlilik sürecinin sebep ve sonuçlarının araştırılıp, tüm boyutlarıyla değerlendirilerek, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kurulması talep edildi.

 

HABERE YORUM KAT